UUDISED

   

SustainIT: Eluslabor piima- ja liha väärtusahelas

Allikas: Maaülikool ja Piimaklaster
11. oktoober 2021. a

Eesti Maaülikool ja MTÜ Piimaklaster otsivad eluslabori abil lahendusi IKT ja andmete paremaks kasutuseks piima- ja liha väärtusahelas 

Eluslaborid  (ing. k. Living Labs) on viimasel kümnendil Euroopa projektides laialdast kasutust leidnud lähenemine, mille sisuks on avatud ja erinevat tüüpi osalejatega võrgustikul põhinev koos õppimine ja koos loomise protsess. Olulisel kohal on kasutajate, st toote või teenuse tarbija, piirkonna elaniku,  organisatsiooni, keda vaadeldav  probleem puudutab,  avatud ja süstemaatiline kaasamine lahenduste leidmise protsessi.

Eesti Maaülikool ja MTÜ Piimaklaster kasutavad eluslaboril põhinevat lähenemist projektis „SustainIT – IKT potentsiaali vallapäästmine kestlikeks piima ja veiseliha väärtusahelateks“.

Projektis analüüsitakse veiste tervise ja heaoluga seotud andmete ja IKT kättesaadavust ja sellega seotud väljakutseid erinevatele osapooltele. Eluslaborisse kaastakse põllumajandustootjad, toiduainetööstus, veterinaarid, kaubandusettevõtted, teadlased, avaliku sektori esindajad, IKT arendajad ja tehnoloogia tarnijad. Eluslabori abil otsitakse lahendusi nii andmete kättesaadavuse, ligipääsu, andmebaaside ühilduvuse ja kasutusvõimaluse ja -mugavusega seotud probleemidele kui analüüsitakse uusi võimalusi avalikule sektorile, tarbijatele, erinevate osapoolte ärimudelite uuendamiseks.

Projekti välispartneriteks on Oulu Ülikooli, Halmstadi Ülikool ja Müncheni Tehnikaülikool. Projekti SustainIT rahastavad Eesti Maaeluministeerium ja Eesti Teadusagentuur Euroopa Liidu Horizon 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni programmi ja ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD-i raames.

Projekti koduleht: https://sustainit.ee/projektist/eesmark/?lang=et

Projekti esimene uudiskiri (inglise keeles): https://sustainit.ee/sustainit-newsletter/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/77838173

 

 


Eesmärgid

Projekt keskendub IKTga seotud looma tervise- ja heaolu andmete kasutamise piirangutele ja proovikividele, samuti IKT uutele võimalustele piima- ja lihasektoris

Lähenemisviis

Projekt rakendamisel on keskseks tegevuseks eluslaborite loomine ja omavahel põimitakse kolm põhiteemat: looma tervise- ja heaolu andmed, ärimudelite arendus ning avaliku sektoriga koostoime.

Eluslaborid

Eluslaborid on avatud innovatsioonil põhinev lähenemisviis, mille eesmärgiks on kaasata erinevaid osapooli innovatsiooniprotsessi erinevatesse etappidesse

 

« Tagasi