UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Konsulentide infokiri nr 12/2021 (53)

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
22. november 2021. a

  

 Digitaalne  "Konsulentide infokiri" keskendub peamiselt konsulentidele suunatud teemadele, aga ka maamajanduse teadmussiirdele ja innovatsioonile. 


Konsulentide teabepäev 8. detsember!

Konsulentide teabepäevi korraldab PMK maaelu võrgustikutöö osakond, lootes liita nii riiklikult toetatud nõuandeteenistust kui muid nõustajaid. Pikalt oodatud konsulentide teabepäeva teemaks on keskkonnamõjud ja süsinik. Pille Antons on lubanud tuua välja aspekte ÜPP strateegiakava keskkonnamõjude hindamisest. Fookuses on eelkõige elulooduse, vee ja kliima/ mulla valdkonnad. Päeva teiseks tõmbenumbriks on Are Selge. Konsulent, Maaülikooli dotsent ja Hummuli Agro juhataja - heal konsulendil mitu ametit - räägime süsiniku mõõtmise kasudest ettevõttes kohapeal. 

Teabepäev algab pärastlõunal ja lõpeb kohtumisõhtuga. Ettekannete osa näitame otseülekandena Maaeluvõrgustiku YouTube kanalis. Kes sooviad kohale tulla, peab olema ette näidata Covid-tõend. Palun registreeri ennas tulejaks hiljemalt 3. detsembril, et oskaksime lauda katta.

Registreerimine maainfo.ee kalendri kaudu


Taastav põllumajandus

Maaeluministeeriumi ja PMK koostöös toimus 17. novembril Taastava põllumajanduse konverents. Maablogi artiklis toodi välja, et enamikule põllumeestest võib termin "Regenerative farming" jääda võõraks, kuid Euroopa Liidu mullapoliitikas leiavad nii agroökoloogia kui ka taastav põllumajandus kestlike mullaharimisvõtete kogumina üha enam käsitlemist. Selleks, et muld niimoodi toimima panna, et ta taimede eest hoolitseks, paremini vett hoiaks ja hea õhulise struktuuri moodustaks, pakub taastav põllumajandus välja viis mullatervise printsiipi.

  Häiringute piiramine. Igasugune mulla häirimine, liigne liigutamine ja ka sünteetiliste ainete kasutamine peaks olema viidud miinimumini. Looduse toimimises inimese sekkumiseta selliseid tegevusi naljalt ei kohta.
  Mulla hoidmine taimkattega kaetult. Muld peaks olema kaetud enamiku ajast. Muidu paneb loodus sinna ise taimed kasvama ja need meile tavaliselt ei meeldi, neid me nimetame umbrohtudeks.
  Elavad juured. Taimed toidavad mullaelustikku oma suhkrurikaste süsinikuühenditega. Nad võivad ära anda kuni 40% oma fotosünteesiproduktidest. Mullaelustik seevastu tugevdab taimede kaitsevõimet patogeenide ja haiguste vastu ning tagab neile vajalikud toitained, mis jääksid muidu taimele kättesaamatuks.
  Mitmekesisus. Segatootmine ja -viljelus, taimekasvatuse ja loomakasvatuse mitmekesistamine ning looduslike alade süsteemi kaasamine toetab põllumajandustootmiseks vajalikke looduslikke protsesse.
  Loomad. Kus iganes võimalik, võiksid põllumajandusloomad ja nende väljaheited olla osa põlluharimissüsteemist. Kui me eraldame nad kuhugi suletud ruumi, tekib kohe hulk probleeme, mida saab vältida, viies loomad sinna, kuhu loodus nad pani – välja rohtu sööma.

Konverents on järelvaadatav

Päevakava Maaeluministeeriumi veebis https://www.agri.ee/et/konverents-taastavast-pollumajandusest-17-novembril-2021

Loe veel:

Konverentsi avaettekande - Ben Taylor-Davies (UK) „Tulus põllumajandus tulevikuks“ - sõnalise üleskirjutuse leiad veebis pikk.ee  

 "Taastuva põllumajanduse puhul me kasutame kolme vabalt kättesaadavat hüve. Need on sademed, päikesepaiste ja süsinikdioksiid. Põllumeestena võtame need kolm tasuta asja ja laseme läbi oma katalüsaatorist, mullast. Sellest kõigest loome toidu, mida me müüme ja mille pealt teenime kasumit."


 

LÜHIDALT  

 Ilmus Euroopa innovatsioonipartnerluse infokiri (nr 96)  Näide sisust: 

  • OECD on loonud toidusüsteemide portaali. Portaal sisaldab materjale, andmeid ja viimaseid uudiseid toidusüsteemide kohta, alates keskkonnast ja põllumajandusest kuni kaubanduse ja transpordini. 
  • ÜRO on välja andnud „Innovaatorite käsiraamatu“. See hõlmab laiast maailmast pärinevaid kogemusi, mis aitavad muuta kohalike toidusüsteemide korralduslikke struktuure, et muuta need jätkusuutlikemaks. 

 PMK on ÜhendPIPi ehk Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse teadmussiirde programmi täitja. Varasematele üleskutsetele, esitada ettepanekuid 2022. aasta tegevuste kohta, oli tagasiside väga hõre.
Veebileht www.pikk.ee vajab täiendamist valdkondliku teabega. PIKKi sisu täieneb nii varasemate kui uute artiklitega, tulemas on sisuarhitektuuri parandamine. Konsulent, koolitaja ja teabe valdaja - aita meil Pikkist teha sisukas teabesalv. Saada soovitus konsulentide infokirja toimetajale.

 Euroopa Komisjon esitles uut ELi mullastrateegiat. 17. novembril avaldas komisjon roheleppe algatuste raames uue ELi mullastrateegia, milles seatakse eesmärk taastada ELi muldade hea seisund (hinnanguliselt 70% ELi muldade seisund ei ole hea) ja kasutada neid säästvalt. Muuhulgas soovitakse suurendada põllumajandusmaa mulla süsinikusisaldust, tagada 2050. aastaks kõikide mulla ökosüsteemide hea seisund ning tagada mullale samasugune kaitse nagu on veel, merekeskkonnal ja õhul. Loe siit: https://ec.europa.eu/environment/publications/eu-soil-strategy-2030_en

 Maaeluministeerium on esitanud kooskõlastamiseks maaeluministri määruse „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmine eelnõu. Muudatused on peamiselt tingitud vajadusest laiendada taotlejate sihtrühma ja suurendada toetatavate tegevuste arvu ning pikendada maksete abikõlblikkuse ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise lõpptähtpäeva 2023. aasta 30. juunilt 2025. aasta 30. juunini.

 

 Kontrolli sündmuste toimumist www.maainfo.ee või pikk.ee kalendrist 

Kui te soovite/ei soovi Konsulentide infokirja oma postkastist leida, palun saatke teade e-posti aadressile: hanna.tamsalu@pmk.agri.ee 
või märgi VORMIL

---> Tagasi konsulentide pessa

« Tagasi