UUDISED

   

SAH: SmartAgriHubs projektikonkurss

Allikas: SmartAgriHubs
5. detsember 2021. a

Projekti SmartAgriHubs raames korraldatakse projektikonkursse. 

SmartAgriHubs on programmist Horisont 2020 rahastatav projekt (2018-2022), mille eesmärk on innovatsiooni ökosüsteemi edendamise kaudu aidata kaasa Euroopa põllumajandus- ja toidusektori digitaliseerimisele. Osana projektist on loodud Innovatsiooniportaal (ingl Innovation Portal), mis koondab huvirühmade esindajaid, asutusi – sh digiinnovatsiooni keskuseid ja kompetentsikeskuseid – infot koolituste kohta ning materjale. 

 

Järgmise konkursi tähetaeg on 17. veebruar

 

Konkursside eesmärk on laiendada olemasolevat SmartAgriHubsi võrgustikku täiendavate töörühmadega ja edendada innovatsioonikatsete elluviimist. Koostöö uute ja olemasolevate digitaalsete innovatsioonikeskuste (Digital Innovation Hubs, DIH) ja kompetentsikeskustega (Competence Centres, CC) koondab teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis lõppkokkuvõttes hõlbustavad ja levitavad digitaalset innovatsiooni põllumajanduse ja toidu valdkonnas.

 
Digitaalste innovatsioonikeskuste eesmärk on muuta ettevõtted konkurentsivõimelisemaks, kiirendades digitaalsete uuenduste arendamist ja kasutuselevõttu. Teenuseid pakutakse lõpptarbijatele lähedal (töökaugusel) ja vastavad seega konkreetse piirkonna põllumajandustootjate ja toiduainete töötlejate vajadustele.   Kompetentsikeskusteks võivad olla ülikoolide (põllumajandus) uurimisinstituudid, katsejaamad või farmid, nõustamiskeskused või iduettevõtted. Kompetentsikeskus võib võtta DIH koordineeriva, korraldava ja/või päevakorda seadva rolli.

.

SmartAgriHubs eraldab konkurssidele kuni 5 000 000 eurot. Oodatakse tähelepanu pööramist põllumajanduse ja toiduainete majanduse erinevatele huvirühmadele ning eelkõige VKEdele kui digitaalse innovatsiooni tõukejõule.

  SERVICE - Projektimeeskonnad peavad arendama ja/või pakkuma ja valideerima oma funktsiooni teenuste pakkujana, aidates põllumajandus-toiduaineettevõtetel (ja nendega seotud huvirühmadel) konkurentsivõime parandamise kaudu parandada nende äri, tooteid ja/või tootmisprotsesse. Kavandatav projekt toetab üksikisikuid või sidusrühmade rühmi/võrgustikke Digitaalse innovatsioonikeskuse piirkonnas või mitmes piirkonnas.

 .

EXPAND - enamik rahastamisest on kavandatud  innovatsioonikatsete realiseerimiseks. Projekt peab konkreetselt kaasa aitama keskuste võrgu laiendamisele ning digitaalsete innovatsioonitegevuste uute teadmiste ja tulemuste kättesaadavaks tegemisele. Peamine eesmärk on stimuleerida algatusi, mis edendavad erinevat tüüpi keskuste koostööd.    

 

« Tagasi