UUDISED

   

AKIS tähelepanu keskpunktis

Allikas: EIP-AGRI teeninduspunkt
22. detsember 2021. a

Teadmised ja innovatsioon on olulised igale tegevusalal. Ka põllumajanduses, metsanduses ja maakogukondades. Asjaomaste inimeste ühenduse loomise ning teadmiste jagamise jaoks kõigi nende vahel, kes teavet kasutavad ja toodavad, on vaja tõhusaid süsteeme kogu ELis. Süsteemsus toetab praktikas toimivate lahenduste väljatöötamist ja rakendamist.

AKIS - põllu- (ja maa-) majanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteem 

AKIS video inglise keeles

 

Innovatsiooni tugiteenuste video eesti keeles

Materjalid AKISe kohta

Vt EIP-AGRI poolt korraldatud sündmuste kokkuvõtteid ja välja antud materjale AKIS kohta (inglise keeles)

 Vaata Eesti maaeluvõrgustiku/innovatsioonivõrgustiku artikleid AKIS kohta


Näited praktikatest, mis võivad innovatsiooni ergutada

Paljud liikmesriigid ja organisatsioonid kasutavad juba struktuure, inimesi ja organisatsioone, mis võivad aidata tugevdada teadmiste- ja innovatsiooni voogu üle Euroopa. Vaata valikut headest praktikatest:

Riiklike maaeluvõrgustike / ÜPP võrgustike roll

Riiklikud maaeluvõrgustikud / ühise põllumajanduspoliitika võrgustikud toetavad teadmiste vahetust ja edendada innovatsiooni, näiteks korraldades inimesi kokku toovaid üritusi, ergutades piiriüleseid innovatsiooni töörühmade (operational groups, EIP-OG) projekte suhtlema omavahel või teiste uuenduslike projektidega.

 • Temaatiliste kohtumiste korraldamine, piiriülesed külastused ja organisatsioonide ühendamine Horizoni projektidega – Saksa maaeluvõrgustik 
 • Töörühmade ühendamine ja koostöövõimaluste uurimine – Austria riiklik maaeluvõrgustik 
 • Töörühmade koondamine – Hollandi maaeluvõrgustik  
 • Temaatiliste sündmuste korraldamine organisatsioonide ja Horisont 2020 projektide kokkuviimiseks:
  Agri-Innovation Summit 2017 (Portugal) ja 2019 (Prantsusmaa)

Nõustajad ja innovatsiooni tugi

 • EIP-AGRI tugiüksuse loomine põllumajanduse nõuandekeskuses – Poola näide
 • Innovatsioonitoetus kui "liim" AKISes – Flandria, Belgia näide

Põllumeeste ja teadlaste koostöö ergutamine

 • Teadlaste praktikale lähemale toomine – Rumeenia
 • Soodustused teadlastele - IRTA, Hispaania. Loe artiklit IRTA: Teadus praktikasse, eesti keeles
 • Põllumeeste vahetuste korraldamine, sh talude demonstratsioonid - Teagasc, Iirimaa

AKIS-t toetavad digitaalsed platvormid


 EIP-AGRI tegevusrühmad

 • OG ECOPIONET (Hispaania) soodustab mahepõllumajanduse rakendamist teadmiste edasiandmise, koolituste, spetsiaalsete juhiste ja muu kaudu. Vaata artiklit "Innovatsiooni töörühm ECOPIONET kui teadmussiirde võrgustik"
 • OG Gate of Innovations (Leedu) soovib stimuleerida põllumajanduslike uuenduste loomist, rakendamist ja levitamist ahelas "farmid – nõustamine – teadusuuringud"
 • OG RARES: AKIS ja nõuandetoetus (Prantsusmaa) – erinevate nõustajate koondamine ebatüüpiliste maa- ja põllumajandusettevõtjate saatmiseks Prantsusmaal Burgundias
 • OG ECOPRADERAS (Hispaania): teadmiste edasiandmine niisutatavate niitude ja muude Extremadura karjamaade paremaks majandamiseks ja jätkusuutlikuks tootlikkuseks
 • OG "Teadmiste edasiandmine ja agrometsandussüsteemide rakendamine Austrias" (Austria)
 • OG „Mobiilne professor” (Belgia) – teadmussiirde ja innovatsiooni toetamine
 • OG “Kõik lammastele” – veebipõhine platvorm (Belgia)
 • OG „Hea põllumajandustava sõltumatu rakendamine talus – põllumajandustootjate virtuaalne assistent” (Leedu)

EIP-AGRI andmebaasist leiate üksikasju rohkem kui 2000 tegevusrühma kohta.


Mitmed raamprogrammi Horisont 2020 / Euroopa mitmeosalised projektid ja temaatilised võrgustikud tegelevad teadmiste ja innovatsioonisüsteemidega. 

 • EUREKA – Euroopa parimate põllumajandustavade teadmiste varamu (01/2020 – 12/2021)
 • FAIRshare – Farm Advisory digitaalsed innovatsioonitööriistad Realiseeritud ja jagatud (11/2018 – 10/2023)
 • I2connect – nõustajate ühendamine interaktiivse innovatsiooni edendamiseks põllumajanduses ja metsanduses (11/2019 – 10/2024)
 • AgriDemo-F2F – interaktiivse AgriDemo-Hubi kogukonna loomine: põllumeeste õppimise tõhustamine
 • 4D4F – Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers (03/2016-02/2019)
 • EURAKNOS – Temaatiliste võrgustike ühendamine teadmiste reservuaaridena: Euroopa põllumajandusteadmiste innovatsiooni avatud lähtekoodiga süsteemi suunas (01/2019 – 12/2020)

Vaata projektide kohta veel Eesti Innovatsioonivõrgustiku projektide andmestikust


 Kontaktid:

 

« Tagasi