UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Eesti kohta näide ajakirjas EL Maaelu ülevaade nr 3

Allikas: Maaeluvõrgustiku tõlge, Helene Kõiv
7. september 2010. a

Maaelu arengukava lisaväärtus andev meede toetab Eesti metsandustootmise kaubamärgi väljatöötamise skeemi

Eesti metsamehed algatavad maapiirkondade kaasamiseks koostööprojekte. Nende projektide raames tehakse koostööd oma toodete paremaks reklaamimiseks, kasutades selleks uut riiklikku sertifitseerimise kava. Tegutsedes põhiliselt erasektori riskiettevõttena, saavad skeemi edendajad maaelu arengukavast (MAK) toetust, et kaasfinantseerida mitmesugususeid võimekust suurendaaid üritusi, mille eesmärgiks on teavitada kasusaajaid uuest Eesti metsa sertifitseerimise skeemist.

Selline MAK-i lisandväärtust suurendav toetusmeede aitab täiustada metsameeste endi pühendumust ettevõtluse jätkusuutlikkuse parendamisel, võttes selleks omaks jätkusuutliku arengu printsiipe. Sellesse skeemi on juba kaasatud 45 metsaomanikku, kes kokku omavad umbes 56 000 hektarit kombineeritud metsamaad. Liikmeksolek tagab ligipääsu eraldi kaubamärgile, mis aitab Eesti metsameestel siseneda uuetele turgudele, mis väärtustavad keskkonnasõbralikke tooteid. Skeem pakub sellepärast kasu mõlemale osapoolele – nii keskkonnale kui ka Eesti maamajandusele.

Christiane Herty, Eesti Metsasertifitseerimise Nõukogu üldsekretär selgitab: „MAK-i toetus on meile väga oluline. Esiteks aitab see aru saada sertifikaadi protsessi detailidest enne kui alustatakse siseauditiga. Teiseks soodustab see arutelusi, kui kaugele metsa sertifitseerimine suudaks ja peaks minema.“

Teisteks esimese telje panusteks on sertifitseerimiskoolitus erametsaomanikele ning mitmesuguste rahvusvaheliste konverentside toetamine, kus metsamehed saavad jagada oma kogemusi nii Soome, Rootsi, Saksamaa ja Venemaa kolleegidega.

Rohkem informatsiooni selle koostöölähenemise kohta leiate:
www.eramets.ee/

 

« Tagasi