EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER andmebaas
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2014-2020 projektinäidete andmebaas
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

LEADER UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER ja maanoored

Allikas: Maaeluvõrgustik
19. jaanuar 2022. a

Kui mõtleme maapiirkondade tulevikule, mõtleme kindlasti ka maanoortele, noortele peredele ja võimalustele, kuidas noori paremini kogukonnaga siduda.

Läbi LEADER-meetme on toetatud palju erinevaid noortele suunatud ettevõtmisi, et pakkuda maanoortele põnevaid tegevusi, koolitusi või luua neile võimalusi, et maal oleks parem elada.

 
Foto: Unsplash

Siinkohal toome välja mõned edukad LEADER projektinäited, mis on suunatud maanoortele.

Soomaa piirkonna noored näevad ja teevad

Projekti raames korraldati noortele erinevaid looduslaagreid, ringsõite, koolitusi, õpetati noortele iseseisvaks eluks vajalikke oskusi ja arendati loomingulisust ja käelist tegevust.

Projekti tulemusena on suurenenud noorte omavaheline läbikäimine, avardunud silmaring ning nad on aktiivsemad kogukonna elus kaasa löömisel. Samuti on kasvanud Soomaa turismipiirkonna tuntus ja huvi piirkonna vastu ning kohalikud ettevõtjad on saanud oma teenuseid pakkuda.

 
Pilt: Tipu Looduskool

LISAINFO

Leader tegevusgrupi ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2020-2022.a.) Viljandimaal. Toetuse saaja: MTÜ TIPU LOODUSKOOL. Toetatavad tegevused: Piirkonna noortele suunatud looduslaagrite, ringsõitude, õpiringide, harivate tegevuste jm korraldamine. Määratud toetuse suurus: 6000 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist
Tipu Looduskooli veebileht


Tõrva Raadio arendamine

Foto: Tõrva Raadio
 

2014. aastal alguse saanud Tõrva Raadio pakub arenguvõimalust paljudele piirkonna noortele. Projekti raames parandati stuudiokeskkonda ja arendati stuudio tehnilist poolt, et raadioliikmed peaksid vähem oma tehnikat kodust ära vedama ning et ühing ei peaks mujalt vahendeid rentima.

Raadio moto on "Tõrva Raadio – ühendades põlvkondi". See on inspireeritud sellest, et meeskonda on tänu erinevatele saadetele kaasatud lapsed, noorukid, tudengid, tööealised, mehed, naised, eakad jt. 

Eestis ei ole teist noorte poolt eestveetavat raadiot, millel on muuhulgas ka oma registreeritud FM raadiosagedus, internetis on raadio kuulatav kõikjal Eestis ja maailmas.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi MULGIMAA ARENDUSKOJA piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2017.a.) Valgamaal. Toetuse saaja: MTÜ TÕRVA NOORTE LIIT. Toetatavad tegevused: Tõrva Raadio stuudiokeskkonna parandamine ja tehniliste puuduste kõrvaldamine. Määratud toetuse suurus: 37650,74 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist
Tõrva Raadio veebileht


Noormuusikute stuudio tehniline park

Projekti tulemusena kujundati Rõngu rahvamajas asuv prooviruum ümber multifunktsionaalseks salvestusstuudioks.

Uus stuudio pakub kaasaegseid tehnilisi võimalusi noortebändidele ja teistele muusikakollektiividele proovide teostamiseks ja omaloomingu salvestamiseks.

Projekti taga on MTÜ A-Pluss Music, mille moodustavad noored vanuses 18 ja vanemad, keda kõiki seob ühine huvi muusika ja pillimängu vastu.

 
Foto: MTÜ A-Pluss Music

Projekti tulemusel on toimunud kohalikus kogukonnas põlvkondade vaheline lõimumine. Nimelt on tee noormuusikute stuudiosse leidnud ka kohalikud täiskasvanud muusikahuvilised.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi VÕRTSJÄRVE ÜHENDUSE piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2016 - 2017.a.) Tartumaal. Toetuse saaja: MTÜ A-PLUSS MUSIC. Toetatavad tegevused: Muusikastuudiosse seadmete ostmine. Määratud toetuse suurus: 4479 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta.

Rohkem teavet projektist


Noorte seikluskasvatuslik õpiprojekt "Kas seiklus=kogemus?"

 
Foto: MTÜ Sõmeru Start
 

Projekti raames loodi õpiprojekti „Kas seiklus = kogemus?“, et arendada noorte sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskuseid ökoloogilise jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgides.

Läbi projekti tegevuste on noored saanud seikluskasvatuslikes ühistegevustes isiklikke kogemusi, millele oli lisatud vaatlus ja arutlemine ning seejärel teadvustamine ja mõtestamine. 

Õpitegevustes osalesid ühiselt Sõmeru ja Rakvere valla piirkondade noored. Projekti tulemusena võib öelda, et maanoored tulevad hea meelega mugavustsoonist välja, et võtta osa erinevatest looduskeskkonnas toimuvatest tegevustest.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi PARTNERID piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2018 - 2020.a.) Lääne-Virumaal. Toetuse saaja: MTÜ SÕMERU START. Toetatavad tegevused: Erinevate seikluslikke tegevuste, matkade ja õpitubade korraldamine. Määratud toetuse suurus: 10000 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist


Tegus noor on kodukoha parim investeering

Ettevõtmise eesmärk oli koondada kolme kooli (Toila Gümnasium, Jõhvi Põhikool ja Kohtla-Nõmme Kool) aktiivsed noored ning luua neile tingimused  tegevusteks, mis neid ühendaks, arendaks ja oleks edaspidises elus abiks.

Projekti käigus said noored teha ühiselt sporti, seigelda, matkata, luua oma kätega meeneid, õppida näitlemist ning koristada piirkonna loodust. 

 
Foto: Spordiklubi XT-Sport

Kuid loodi ka kontakte väljaspool Eestit, läbi selle õpiti keeli ja tutvustati oma kodukohta välismaal ning võõrustati väliskülalisi.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2017 - 2019.a.) Ida-Virumaal. Toetuse saaja: SPORDIKLUBI XT-SPORT. Toetatavad tegevused: Noortele suunatud mitmekesiste sportlikke ja muude tegevuste korraldamine. Määratud toetuse suurus: 24785 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist


YEAH –Noorte ettevõtlikkuse arendamine

Foto: Järva Arengu Partnerid
 

YEAH on rahvusvaheline koostööprojekt, mille projektipartnerid on Eesti LEADER tegevusgrupid: Järva Arengu Partnerid ja MTÜ Partnerid ning tegevusgrupp Aktiivinen Pohjoinen Satakunta Soomest.

Projekti olid kaasatud ka koolide, ettevõtete, vabaühenduste ja kohaliku omavalitsuse esindajad. Projekti eesmärk oli noorte ettevõtlikkuse arendamine läbi õppereiside, laagrite ja kogemuste vahetamise.

Projekti tulemusena on noored ettevõtlikumad, teadlikud oma oskustest ja võimalustest, osates paremini oma ideid kirjeldada ja leida võimalusi nende elluviimiseks.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi JÄRVA ARENGU PARTNERID piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2017 - 2020.a.) Järvamaal. Toetuse saaja: MTÜ JÄRVA ARENGU PARTNERID. Toetatavad tegevused: Erinevate noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud õppereiside, laagrite ja õpitubade korraldamine. Määratud toetuse suurus: 60750 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist


Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored

Tartumaa Arendusselts veab koostöös Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega projekti "Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored", mis töötab LEADER-meetme katuseprojektina ja mida kutsutaks ka noortefondiks.

Projekti eesmärk on luua Tartumaa noortele võimalused oma ideede elluviimiseks ning seeläbi kujundada parem elukeskkond. Soov on tõsta piirkonna noorte võimekust ning luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete noorte arenguks.

 
Foto: Tartumaa Arendusselts

LISAINFO

Leader tegevusgrupi TARTUMAA ARENDUSSELTSI piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2018 - 2022.a.) Tartumaal. Toetuse saaja: TARTUMAA ARENDUSSELTS. Toetatavad tegevused: Noorte sündmuste rahastus ideekonkursi baasil ja projektijuhtimine. Määratud toetuse suurus: 33600 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist
Maaeluvõrgustiku artikkel: LEADER ulatab "vihmavarju"


Rahvusvaheliste seikluslaagrite ja perepäevade korraldamine

Foto: Põhja-Sakala Vallavalitsus
 

Projekt sündis otsesest vajadusest pakkuda maanoortele kohalikul tasandil midagi enamat.

Projekti eesmärgiks oli läbi kolme sektori partnerluse ja koostöö anda maanoortele võimalus kodukohas läbi laagrite, seikluslike perepäevade ning sisuka vabaajategevuse areneda.

Noortel oli võimalus osaleda rahvusvahelistes laagrites ning seeläbi suhtlusoskust parandada.

Projekti raames korraldati Põhja-Sakala vallas noortele kaks seikluslaagrit koostöös Soome Jokioise valla noorte ning Sürgavere külaseltsiga.

LISAINFO

Leader tegevusgrupi ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU piirkonna Maaelu arengukava 2014 - 2020 Leader meetme projekt (2016 - 2018.a.) Viljandimaal. Toetuse saaja: PÕHJA-SAKALA VALLAVALITSUS (Endine Suure-Jaani Vallavalitsus). Toetatavad tegevused: Rahvusvaheliste seikluslaagrite korraldamine. Määratud toetuse suurus: 6000 eurot. Allikas: PRIA veebileht - andmed toetuse saajate kohta

Rohkem teavet projektist


>>>Tutvu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames toetust saanud projektinäidete andmebaasiga.

Veebruar 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
   

Päevakajalised asjad
Maainfo
EMÜ: Eesti Maaülikool kutsub osalema põnevatel häkatonidel
METK: Põllumees, osale põllumuldade elurikkuse uuringus!
REM: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tunnustas maaeluvõrgustiku teenistuse juhatajat Reve Lamburit hõbedase teenetemärgiga
FOREST4EU: Oodatakse vastama küsimustikule innovatsiooni parendamise kohta metsanduses ja agrometsanduses (kuni 29.02.2024)
LEADER infokiri 2024 (nr 2/131)
METK: Seemnefestival kutsub rohenäppe külviajaks valmistuma
EUROOPA KOMISJON: Rural Toolkit koondab ühele platvormile maapiirkondade toetusvõimalused, ressursid ja parimad praktikad
REM: Avati maal elamise toetamiseks hajaasustuse programmi taotlusvoor
REM: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kandideerima 2024. aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile

Leader logo pysti 1

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo