EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo LEADER UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER andmebaas
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2014-2020 projektinäidete andmebaas
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

LEADER UUDISED

   

HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU: Otsustati koostada LEADER ühisstrateegia aastateks 2023-2027

Allikas: Hiidlaste Koostöökogu
22. veebruar 2022. a

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek võitis 21. veebruaril 2022 vastu otsuse algatada uus Hiiumaa ühisstrateegia aastateks 2023-2027. Otsuse vastu võtmiseks kogunes kvoorum Kärdlasse vallamajja ja Zoom keskkonda.

Ühisstrateegia tähendab seda, et LEADER meetodil hakatakse uuel perioodil toetama nii Maaelufondi kui Sotsiaalfondi suunatud projekte, mida esitavad kohalikud ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsus. Selleks tuleb aasta jooksul – alates 15. märtsist, kui algab ePRIAs taotlusvoor uue strateegia koostamise toetuseks, kuni järgmise aasta märtsini – koostada piirkonna ühine integreeritud arengustrateegia. Praeguseks on maaeluministeerium kinnitanud strateegia koostamise toetusskeemi määruse, sotsiaalministeerium kinnitab oma määruse peatselt. Taotlejale jaoks muutub vähe, kuid tegevuskeskus peab suhtlema nii PRIA kui Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK).

Maaelu LEADER strateegia suunad uueks perioodiks on määratletud järgmiselt: LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine läbi LEADER põhimõtte.

Spetsiifilisteks eesmärgid on:

  • ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu
  • kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
  • teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise
  • keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine
  • maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine.

Euroopa Sotsiaalfondi+ rakendamine on kohalike strateegiate kaudu vabatahtlik. Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek otsustas pakutud võimalusest kinni haarata.

Euroopa Liidu strateegilisel perioodil 2021-2027 (tegelikult alates 2023 lõpust) on võimalus LEADER lähenemist laiendada Euroopa Sotsiaalfond+ rahastatavatele järgmistele tegevustele:

1) pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine

2) inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Suurt rõhku on strateegia koostamisel pööratud avalikustamisele. Strateegia koostamise algus tuleb avalikult ajalehes ja tegevusrühma veebis välja kuulutada, samuti kui kõik töötoad, seminarid, koolitused jm avalik tegevus, kus selgitatakse välja piirkonna vajadused uuel perioodil. Väga ootame osalemist nendel kogunemistel, sest kes siis veel, kui mitte kohalik elanik teab, mida meie saarel vaja on.

Esimene avalik tegevus on plaanis aprilli keskel Biosfääripäeva tähistamiseks, kus räägime uuest UNESCO biosfääriala arengukavast, toome näiteid biomajanduse võimalustest ning proovime saada esmase sisendi elanike vajadustest ja ootustest biosfääriala arengukava rakendamisel Hiiumaal.

Strateegia koostamisel saame abiks paluda eksperte. Hinnapakkumise kutse ongi juba välja saadetud, et selgitada välja meile kõige sobivam konsultant.

Oktoobris 2022 peame esitama PRIAle strateegia esmase kavandi, järgmise aasta märtsis juba valmis strateegia, mis läheb kinnitamiseks nii maaelu- kui sotsiaalministeeriumis. Praegu paistab, et uue perioodi meetmete taotlusvoorud saame avada ehk juba 2023 aasta lõpus.

Aprill 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
MySQL error in file '/var/www/clients/client0/web1/web/stdlib/db.lib.php' on line 79:
Query:
SELECT *, DATE_FORMAT(dt1, '%d.%m.%Y') as kp1, IF(dt2, DATE_FORMAT(dt2, '%d.%m.%Y'), 0) kp2 FROM maa_event t1 LEFT JOIN maa_event_text t2 ON t2.event_id=t1.id AND t2.lang_id='est' LEFT JOIN maa_event_group_node t3 ON t3.event_id=t1.id WHERE archive='false' AND t1.pk_alates<=CURDATE() AND t1.pk_kuni>=CURDATE()  GROUP BY t1.id ORDER BY dt1 DESC

Error (1021):
Disk full (/tmp/#sql-temptable-eb3b5-1a3ae0a-4a91b3.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")