EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Projekti EUREKA uudiskiri 2022

Allikas: EUREKA
16. juuni 2022. a

 

  

EUREKA! Teadmised saab koondada ühtsele interaktiivsele platvormile.

Viimase kahe aasta jooksul on EUREKA projekt pingutanud kasutajasõbraliku platvormi EU FarmBook väljatöötamiseks ja testimise alustamiseks. Projekti eesmärk on koondada ja korrastada ELi poolt rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektidest saadud uusi teadmisi, et teha need ühes kohas kättesaadavaks põllumeestele, metsamajandajatele ja nõustajatele üle kogu Euroopa.

EUREKA (ja selle sõsarprojekt EURAKNOS) algatati ideena, et innovatsiooni saab kiirendada erinevate sektorite ja liikmesriikide põllumeeste, teadlaste ja nõustajate parimate tavade parema (digitaalse) vahetusega. Teadusuuringud ja innovatsioon on vajalike muutuste peamised mõjutajad, et kiirendada vajalikku üleminekut säästvamatele tootmissüsteemidele aastaks 2030. Säästev põllumajandus, metsandus ja maaettevõtlus peavad muutuma teadmismahukamaks. Uus teave, uuenduslikud lahendused ja parimad tavad peavad jõudma põllumeeste ja metsameesteni kiiremini ja hõlpsamini.

EUREKA uudiskirja viiendas väljaandes anname ülevaate EU FarmBooki vajadusest ja eesmärgist ELi ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide toetamise vahendina. Samuti tutvustame EU FarmBooki tegemise protsessi erinevaid aspekte. Mis muudaks teadusprojektide tulemused leitavaks? Kuidas luua veebipõhise salve jaoks jätkusuutlik andmemudel? Kuidas jõuame sellise teabesalve potentsiaalsete kasutajate vajaduste mõistmiseni?

Kaheaastase EUREKA projekti tulemus on "EU FarmBook" töötav pilootversioon, mis on loodud konkreetsete lõppkasutajate soovitusi ja eelistusi silmas pidades. See on mõeldud toimima esmase üleeuroopalise avatud juurdepääsuga platvormina, mis ühendab teadusuuringud ja praktika, et tagada ELi rahastatud projektide käigus loodud praktikaks valmis teadmised ja uuenduslikud lahendused kergemini kättesaadavad ja hõlpsamini juurdepääsetavad põllumeestele, metsameestele, nõustajatele ja muudele potentsiaalsetele kasutajatele?


Tagasiside riiklikul tasandil. 

2022. aasta märtsis kutsuti suur hulk asjakohaseid sihtrühmi osalema riikliku või kohaliku tasandi veebiseminaridel, kus neile tutvustati EUREKA projekti tööd ja EU FarmBooki ambitsioonikaid eesmärke. Osalejad esindasid nii võimalikke lõppkasutajaid (põllumehed, metsamehed, nõustajad jne), kes otsisid ajakohast praktilist teavet ja uusimaid uurimistulemusi, kui ka mitme osapoolega projektides osalejaid, kes olid huvitatud oma projektidest saadud teadmiste jagamisest. Riiklikel veebiseminaridel said osalejad ülevaate EU FarmBooki kontseptsioonist, selle sisust ja funktsionaalsusest. Samuti oli neil võimalus külastada EU FarmBooki pilootplatvormi, et anda tagasisidet selle funktsionaalsuse, kasutajasõbralikkuse ja selle kohta, kui hästi platvorm asjakohast teavet pakub.

Peamised järeldused riiklikest veebiseminaridest:

  • Riiklikel veebiseminaridel osalejad avaldasid positiivset tagasisidet EU FarmBooki visuaalile, mis annab kasutajatele selge ja lihtsa ülevaate platvormi sisust ja otsingufunktsioonidest.
  • Väga asjakohane ja soovitud on jaotised "Kogukond" (võimaldab esitada küsimusi, kommenteerida ja jagada sisu teiste platvormi kasutajatega) ning "Eksperdid" (iga kategooria ekspertide kontaktandmed) .
  • Mitmed osalejad soovitasid jagada praegused kategooriad väiksemateks, andes kiirema ligipääsu konkreetsemale sisule.


EU FarmBooki järgmised sammud: Järelprojekt toetab teadmiste vahetamist kõigi EL-i AKIS-e osalejate vahel

Horisont Euroopa uus projekt, mille nimeks on "EU FarmBook" (nagu digitaalne platvorm ise), tugineb kahele eelmisele projektile EURAKNOS ja EUREKA. Nood projektid näitasid nii sellise teadmiste keskpunkti teostatavust kui ka Euroopa põllumajandus-/metsandusteadlaste, poliitikakujundajate ja praktikute huvi ja toetust platvormi vastu.

Uue seitsmeaastase algatuse esimeses etapis tehakse EUREKA-s välja töötatud EU FarmBooki pilootversioonile mitmeid olulisi uuendusi, mis põhinevad seni kogutud kasutajate tagasisidel. Projekti partnerid ja arendajad jätkavad kasutajasõbralikkuse (sh mitmekeelse funktsionaalsuse), otsingu jõudluse, kogukonna ja ekspertide sektsioonide haldamise parandamist. Lisaks (kuid kindlasti mitte vähemtähtsana!) tagatakse koostöö ja seosed teiste andmebaasidega, et suurendada baaside mahtu, lisade kvaliteetsed teabeobjekte, millele pääseb juurde EU FarmBooki platvormi kaudu.

Teine oluline punkt EU FarmBooki projektis on tagada platvormi tõhus integreerimine. Seda tehakse võrgustike loomise ja koostöö kaudu. Pöördutakse kõigi ELi ja riikliku tasandi AKIS osaliste poole, sealhulgas loodavate riiklike AKISe koordineerimisüksuste, riiklikke ÜPP võrgustikega (maaeluvõrgustikega) ja ELi tasandi EIP-AGRI tugiüksusega.


Viimane teavitusüritus näitas suurt huvi järgmise projekti vastu.

29. märtsil 2022 kohtus ligi 90 inimest EUREKA viimasel veebipõhisel teavitusüritusel. Koguti tagasisidet sihtrühmadelt ning arutati EL FarmBooki edasiarendamisega seotuid takistusi, väljakutseid ja tulevikuvõimalusi.

Üritus oli jagatud kolmeks sessiooniks:

- Esimesel sessioonil kirjeldati EU FarmBooki senist teekonda, sealhulgas peamisi väljakutseid, saavutusi ja saadud õppetunde. Seejärel sai publik esitluse EU FarmBooki pilootversioonist.

- Teises sessioonis tutvustati osalejatele otsingufunktsioone, mitmekeelsust ja eesmärki arendada platvormi põhiteenustena välja aktiivsed kogukonna- ja ekspertidefoorumid. Pojektipartnerid tutvustasid FAIR (leitav, juurdepääsetav, koostalitlusvõimeline ja taaskasutatav) andmepõhimõtteid ning FAIRi andmehalduse kasutusjuhendit. Sessiooni lõpetuseks testisid veebiseminaril osalejad platvormi ja andsid väärtuslikku tagasisidet, sealhulgas näitasid võimalikke probleeme, mida järelprojektis (lihtsalt „EU FarmBook“) arvesse võtta.

- Kolmas ja viimane sessioon sisaldas ülevaadet EU FarmBooki tulevikuväljakutsetest ja võimalustest. Interaktiivsel diskussioonil jagas viis projekti partnerit oma vaatenurki (sotsiaal)tehniliste väljakutsete, poliitika ja jätkusuutlikkuse ning keeleliste, kultuuriliste ja valdkondlike barjääride kohta, mis takistavad praktikute jõudmist ja nende kaasamist.

Päeva lõpus kirjeldas projekti koordinaator Pieter Spanoghe (Genti ülikool) kuulajatele uut 7-aastast jätkuprojekti. Publikut julgustati osalema EU FarmBooki atäiendamisel.


Vaadake videoid viimasest teavitusüritusest

Seanss nr 1:

Avaettekanne EU FarmBooki "loo" kohta
projekti koordinaator Pieter Spanoghe, Genti ülikool:
"Kuidas me siia sattusime ja mis on EU FarmBook?":

Lühitutvustus EU FarmBooki pilootplatformi välimuse ja sisu kohta
Laurens Van der Cruyssen, Leap Forward Group:

Seanss nr 2:

Piloot EU FarmBooki praktiline kasutamine
Detailsem ülevaade EU FarmBooki pilootprogrammi funktsioonidest ja funktsionaalsusest, Laurens Van der Cruyssen, Leap Forward Group:

Mis peitub EU FarmBooki all? Hercules Panoutsopoulose, Ateena Põllumajandusülikool, üksikasjalik ülevaade EUREKA lähenemisviisist FAIRi andmetele ning eelvaade EU FarmBooki raamistikust.

Seanss nr 3:

Peamised võimalused ja väljakutsed - EU FarmBooki tulevik
Ülevaade uuest 7-aastasest Horizon Europe projektist, sealhulgas üleminekust ja võimalustest kaasa lüüa,
Pieter Spanoghe, Genti ülikool:


Jätkusuutlik platvorm sõltub ühistest juhistest

Kaas-koordinaator Tyler Arbour Genti ülikoolist väljendab oma kogemusi: "Kohtumisel tehti mulle taas selgeks, et paljud teised projektid otsivad pikaajalist lahendust oma väljundite kättesaadavaks ja nähtavaks muutmiseks laiemale AKIS-e kogukonnale. Takistused selleks on endiselt suured. See rõhutab tungivat vajadust selgete, praktiliste juhiste ja standardite jaoks. EU FarmBook aitab neid pakkuda ning tulevane konsortsium peab tegema tihedat koostööd nii komisjoni kui ka teiste projektidega, mis on juba loonud muljetavaldavad põllumajanduse/metsanduse andmebaasid, et töötada välja ühised juhised."

Olge kursis EL FarmBooki arendusega ja otsige sügisest uue projekti kohta lisateavet või võtke meiega ühendust.
projekti koordinaator Pieter Spanoghe:
T +32 9 264 60 09
M +32 478 74 26 96
E-mail: Pieter.Spanoghe@UGent.be


EU FARMBOOK 

Esimese EL-i tasandi "online-teabesalve" prototüüp töötati välja eelmises ELi Horisont 2020 projektis EURAKNOS. EURAKNOSe fookus oli spetsiifilist tüüpi mitme osapoolega projektidel, mida nimetatakse temaatilisteks võrgustikeks. Viimase kahe aasta jooksul on jätkuprojekt EUREKA platvormi viimistlenud ja arendanud nn EU FarmBooki esimeseks tööversiooniks, igat tüüpi mitme osapoolega projektide väljundite jaoks. EU FarmBooki versioon 1.0 oli saadaval 2022. aasta jaanuaris, et seda saaks testida paljude kasutajatega kogu ELis. 

- Heitke pilk peale. Vaadake EU FarmBooki esimest reaalajas versiooni (pilootversioon)

- EU FarmBooki kasutusjuhend. Laadige alla kasutusjuhend digitaalsete „teabeobjektide” lisamiseks veebiplatvormile


 EUREKA has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862790


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo