EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (AKIS) infokiri

Allikas: EIP-AGRI teeninduspunkt ja Eesti Maaeluvõrgustik
9. juuli 2022. a

Tõlkis ja toimetas Hanna Tamsalu

 
Põllumajanduslike teadmiste ja -innovatsiooni süsteemid (AKIS) aitavad inimesi kokku tuua. Nad aitavad tagada, et teadmisi jagatakse kõigi nendega, kes neid kasutavad ja toodavad.
See infokiri keskendub AKISele.

EIP-Agri veebileht

EIP sündmuste kalender

Agrinnovation Magazine

EIP-AGRI TEENINDUSPUNKTI TEGEMISED

 

AKISe brošüür seitsmes keeles

EIP-AGRI brošüür „Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemid (AKIS): innovatsiooni ja teadmusvoogude soodustamine kogu Euroopas” toob esile põhijooned ja näited tugeva AKIS-e arendamiseks. Sloveenia, Belgia, Saksamaa ja Hispaania näited ilmestavad võimalusi, kuidas teadmised ja innovatsioon võivad aidata põllumeestel, metsamajandajatel ja maakogukondadel edu saavutada.

Brošüür on saadaval inglise, eesti, prantsuse, saksa, itaalia, poola ja hispaania keeles.

AKIS seminar tulekul

2023. aasta kevadel korraldab EIP-AGRI teadmistevahetuse seminari. Seminari üldeesmärk on toetada liikmesriike nende ÜPP strateegiakavade raames oma AKIS-strateegia elluviimisel. Üritus loob võimalused vastastikuseks õppimiseks vahetuseks, suurendades sellega haldusasutuste ja AKISe osalejate suutlikkust. Näidatakse erinevaid lähenemisi AKISe koordineerimisel ja rakendamisel. Rohkem infot avaldatakse lähiajal.

 

Kutse fookusgruppidesse

Hiljuti avaldati kutse liitumaks kolme uue EIP-AGRI fookusgrupiga. Teemad on:

 • Põllumaade bioloogilise mitmekesisuse suurendamine mitmekesiste maastikuelementide kaudu - Enhancing the biodiversity on farmland through high-diversity landscape features
 • Sotsiaalne põllumajandus ja uuendused - Social farming and innovations
 • Mahajäetud põllumaade taastamineRecovery of abandoned agricultural lands

Kandideerimiseks rohkem infot inglise keeles SIIN.
Tähtaeg avalduse esitamiseks on 19. september 2022. Fookusgruppide esimesed kohtumised toimuvad jaanuaris 2023. 

 

Kõik, mida pead teadma lammaste kohta, ühel veebiplatvormil 

Bulgaaria EIP töörühm töötab välja riiklikku veebiplatvormi lambakasvatussektorile vajaliku teabe kohta.

Simeon Karakolev projektist: “Platvorm sisaldab kõike, mida pead teadma lambakasvatuse ja lambatoodete töötlemise kohta. Alates põllumajandustootjate kogemuslugudest, lambatõugu käsitlevatest teadusuuringutest kuni rahastamisvõimaluste ja teabeni seadusandlusest."

Loe artiklit edasi (inglise keeles).

 

Teavituskampaania AKIS kohta Hollandis

"Näeme, et mõistet AKIS kasutatakse meie võrgustikus üha enam, kuid paljudele inimestele on endiselt ebaselge, mida see tähendab," selgitab Thamar Kok Hollandi maaeluvõrgu tugiüksusest. "Otsustasime korraldada temaatilisi veebiseminare."

Uuri edasi, kuidas need üritused korraldati (inglise keeles). 

Põllumajandsutootjate organisatsiooni (ZLTO), Wageningeni ülikooli, põllumajandusministeeriumi ja maaeluvõrgustiku koostöös korraldati 2022. a. kevadel kolm lühikest veebiseminari. Igal seminaril käsitleti erinevat AKISe osa, sõna võtsid mitmed eksperdid. Esimesel veebinaril keskenduti AKISe olemusele ja eesmärkidele. Teisel käsitleti AKISe komponente ja teadmiste loomist. Kolmas oli põllumajandustootjate arusaamadest ja ootustest. Veebiseminaride eesmärk oli anda helikopterivaade ning ergutada osalejaid mõtlema, mida AKIS arendamine konkreetselt nende töös kaasa tooks. Nii riiklikul kui Euroopa tasandil.

Näiteks tutvustas ühe nõuandeorganisatsiooni esindaja Hollandi süsteeme ning kirjaldas nii positiivseid kui negatiivseid aspekte. Kirjeldati nõustaja töö kompleksset olemust, koostööd teaduse ja haridusega. Organisatsiooni ülesanne on toetada nõustajaid kvaliteedi kindlustamisel ja sõltumatuse tagamisel. Teisel seminaril kirjeldati muuhulgas riiklikku veebiplatvormi Groen Kennisnet (rohelised teadmised), mis ühildub sarnase Euroopa portaaliga EU FarmBook. Üks praktikutest ütles: "AKIS on termin selle kohta, mida me nagunii teeme". Põllumajandustootja Piet Hermus: „Vajalikud teadmised saan põllumajandusajakirjadest, erinevatelt nõustajatelt ja omast kogemusest. Muutus on pidev, ei saa paigal seista. Pean väga oluliseks demoprojektide käigus kolleegidega teadmiste vahetamist."

 

 

Kas teadsid?

.. et EIP-AGRI veebilehel on AKIS tähelepanu keskpunktis?

Vaata (inglise keelset) teemalehte või 
teemalehe väljvõtteid eesti keeles maainfo veebil.

  

EIP-AGRI VÕRGUSTIKU TEGEMISED

Hindajad koguvad ideid AKIS-e seireks 

30.–31. mail 2022 korraldas Euroopa ÜPP Hindamisüksus (Evaluation Helpdesk) heade tavade seminari, mis keskendus AKISe hindamisele. Seminaril osales üle 105 eksperdi 24 liikmesriigist. Toodi välja AKIS-e hindamise väljakutseid ja pakuti välja ka samme tõhusaks hindamiseks tulevikus. Loe artiklit (inglise keeles).

Seminaril ilmnes tugev toetus integreeritud hindamisele, mis ei keskendu eraldi üksikutele meetmetele. Seda võiks täiendada konkreetsete eesmärkide seadmisega ja hindamiskriteeriumide kasutamisega vastavalt AKIS-e sekkumiste ajastusele ja rakendamise seisule. Madalmaade hindajad rõhutasid riiklike ja piirkondlike AKISe tasemete eristamise tähtsust, kuna paljudel liikmesriikidel on mõlema jaoks erinev lähenemisviis. 

Suureks küsimuseks on AKIS-e kohta teabe leidmine ja kogumine. Osalejad soovitasid kombineerida kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid tehnikaid, sealhulgas intervjuusid, küsitlusi, võrgu- ja võrdõigusanalüüsi ning riiklikke allikaid. Mitmed eksperdid ütlesid, et vaid tehnikate kombinatsioon toob välja, kui palju huvirühmi osaleb toetatud AKIS-es. Alles osalejate tuvastamise järel saab tuvastada õpitut ja asjakohaste tavade kasutuselevõtu tõenäosust. Hindamine peab arvestama, et AKIS on vaid vahend, mis aitab kaasa ÜPP valdkondadevahelise ajakohastamise eesmärgi saavutamisele.

 

Kokkuvõtted ÜPPga seotud poliitikaküsimustest

ENRD kontaktpunkt (ehk EL maaeluvõrgustike tugiüksus) avaldab regulaarselt ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teemade kohta kokkuvõtteid "Policy Insight". Need kokkuvõtlikud dokumendid sisaldavad teavet viimaste arengute kohta ELi põllumajandus- ja toiduainetepoliitika maailmas. Näiteks „Parema toitumise edendamine võrgustike kaudu”. Leia need SIIT.

Innovatsioonivõrgustikud Austrias, Poolas ja Hispaanias 

Euroopa Komisjon korraldas 2021. aasta juunis riiklike ÜPP strateegiakavade ettevalmistamise veebiseminare, innovatsioonivõrgustiku rollidest liikmesriikides. Veebiseminaridel tutvustati Austria plaane AKISega nende ÜPP strateegiakavas ja innovatsioonivõrgustiku rolli Poolas. Eraldi tähelepanu sai Hispaania tegutsemisviis Horisont rahastamisprogrammi ja maaelu arengu poliitika EIP-AGRI põhimõtte vahel sünergia hoidmisel. Vaata videoid ürituse kodulehelt.  

 

 Strateegiline AKIS töörühm

Strateegiline töörühm (SCAR AKIS SWG) keskendub AKISe toimimise parandamisele biomajanduse valdkonnas. Süsteemne lähenemine hõlmab kõiki põllumajandus-, toidu- ja biomassiahelaid tootjast tarbijani.

Aniko Juhasz, SWG kaasesimees: "Koostoime on ülioluline innovatsiooni ja õigete väljakutsete valiku jaoks. Et stimuleerida asjakohast teadus- ja innovatsioonitegevust, teadmiste loomist ja teadmiste vahetamist." 

 • Töörühm koguneb kaks korda aastas, esindatud on ka Eesti. 

 

 EUREKA

Viimase kahe aasta jooksul on projekt EUREKA arendanud ja testinud platvormi EU FarmBook.
Platvorm koondab teadmisi ELi rahastatud teadus- ja innovatsiooniprojektidest, et teha need ühes kohas kättesaadavaks põllumeestele, metsamajandajatele ja nõustajatele üle Euroopa. Ja see töö ei lõpe projektiga…

 

 FARM DEMO

FarmDemo lähenemise (koostöö erinevate projektide vahel) raames koostati koolituskomplekt, mis aitab põllumeestel korraldada talude esitlusi. Tööriistad, juhised ja videod on koondatud spetsiaalsele veebilehele. Materjale on nii veebis kui ka talus kohapeal toimuvateks esitlusteks.

 

 NEFERTITI

Projektiga NEFERTITI seotud partnerid on välja töötanud metoodika piirkondlike/kohalike AKISe töötubade korraldamiseks, et arutada teemat „Kuidas saavad osalejad teadmiste vooge parandada?”

Selles videos selgitatakse seitsme sammuga, kuidas korraldada töötuba kohaliku AKIS-e mõistmiseks. 

 
 

 LIAISON

Milline on parim viis haldamiseks ja muutustega kohanemiseks mitme osapoolega projektides? Kuidas saavutada usaldust ja säilitada motivatsiooni? Tervislik partnerlus aitab parandada koostööd ja koordineerimist innovatsioonipartnerlustes.

 

 

 

Fondide sünergia

Euroopa Poliitikauuringute Keskus (European Policies Research Centre) uuris ELi fondide sünergia potentsiaali ja kasutamist põllumajanduse teadusuuringute ning innovatsiooni valdkonnas. Käsitleti sünergiat ergutavaid tegutsemisviise, tutvustati edulugusid ja saadud õppetunde. Osa 3 illustreerib konkreetselt põllumajandusliku innovatsiooni poliitilist keskkonda ja toob näiteid AKIS-est. Loe uuringut inglise keeles.

Ringbiomajanduse projektikonkurss

Circular Bio-based Europe (CBE) ühisettevõte on avaldanud oma esimese projektikonkursi. Kokku 120 miljonit eurot on kavandatud vastava tööstuse edendamisele Euroopas. Teemad on „Ühistulised ärimudelid põllumajandusjääkide, kõrvalsaaduste ja jäätmete säästvaks mobiliseerimiseks ja väärtustamiseks maapiirkondades“ ning „Kõrge lisandväärtusega toidu ja/või sööda koostisosade alternatiivsed allikad“. Tähtaeg 22. september.
Loe üleskutset inglise keeles või artiklit eesti keeles.

LISAKS

 • LIFE keskkonnaprogrammil on mitmeid voorusid tähtaegadega 8. september kuni 16. november.
 • Euroopa Horisondi mullateemaliste projektide järgmine tähtaeg on 27. septembril.
 • ICT-AGRI-FOOD seekordne ühiskonkurss käsitleb IKT-tehnoloogiate kasutamist. Tähtaeg on 15. august. Vaata inglise keeles infot SIIT.

  

 

Eestis pakub AKIS korraldusele tuge Maaeluvõrgustiku tugiüksus (PMK maaelu võrgustikutöö osakond). Tegemiste hulgas on: 

 • innovatsiooni eestvedajate ümarlauad, regulaarse EIP-AGRI infokirja väljavõtted;
 • konsulentide teabepäevad, regulaarne konsulentide infokiri ja konsulentide kutse andmine;
 • teadmussiirde programmi alluviimine ja teabesalve pikk.ee sisuline toimetamine;
 • osalemine rahvusvahelises koostöös.

Uue aasta alguses on oodata Põllumajandusuuringute Keskuse ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi ühinemist Maaelu Teadmusleskuseks. Koos ühise põllumajanduspoliitika uue programmperioodiga uuenevad ka rollid võrgustikutegevustes.  Ühendasutuse koosseisus arendatava AKIS keskuse peamised ülesanded saavad olema sidusa AKIS-süsteemi arendamine ja koordineerimine, tugevdades nõustajate rolli ning tõstes üldist teadlikkust teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi pakutavatest võimalustest. 

Infokirjad 

Konsulentide infokirjas 6/2022 (60) leiad praktilist teavet taimekaitse ja lihaveisekasvatuse kohta. Mullamissioon ja sellega seonduvad uued rahastamise võimalused on 2022. aasta fookus. Infokirja lõpus on alati väljavõte tulevastest sündmustest põllumajanduse, toidu ja maamajanduse suunal.

Innovatsiooni infokirjas teateid EIP-AGRI võrgustikust. Hiljutises infokirjas (nr 104) leiad uudiseid näiteks nutika põllumajanduse või koduloomade liikumienergia talletamisega seotud projektide tulemuste kohta või viite eluslooduse ja põllumajanduse koostoime teabelehele.

Mullateemalisest uudiskirjast (aprill 2022) leiad infot mullaga seotud projektide, ürituste ja muu kohta. Mullamissioon kavatseb toetada Euroopa teed säästva mullamajanduse poole, kooskõlas laiema roheüleminekuga linna- ja maapiirkondades. 

Teadmussiirde programm

Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkonnas koondab mitmeid sündmusi ja materjale ühe katuse alla. Programmi  viime ellu aprill 2021 kuni juuni 2023  kaheksa teemavaldkonna kaudu: 1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud ning 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv. 

Projekt hüüdnimega ÜhendPIP on seotud eesmärkidega jätkusuutliku toidu tootmise toetamisel. Projekti rakendamisel on oluline tehniline teostus: kuidas teavet kasutajasõbralikult edastada. ÜhendPIP toetab koostöö harjutamist teadmiste levitajate ja valdkondade vahel ning selleks on vaja nii tegevuste-vajaduste pidev seire kui ka paindlikkus programmi tegevuste sättimisel.

Rahvusvaheline koostöö

Mitmeid teabelevi korralduse - AKIS arendamise, teabesalve loomise ning säästliku põllumajandusega seotud rahvusvahelist projekti aitab Eestis ellu viia Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). 

 • Climate Farm Demo - kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning temaatilise põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine üle Euroopa
 • EU-FarmBook - EL projektide materjalide koondamine ühisesse Euroopa põllu- ja maamajanduse teabesalve.
 • modernAKIS - Euroopa ülese võrgustiku loomine teadmussiirde ja innovatsiooni edendamiseks ning AKIS osapoolte juhendamiseks-koolitamiseks
 • Climate Smart Advisors - konsulentide võrgustik kliimatarkade lahenduste rakendamiseks
 • PREMIERE - edukate, sidusate ja hästi ettevalmistatud mitme osapoolega projektide ettevalmistamise tugi


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo