LEADER UUDISED

NÄDALINE: Külaliikumine on LEADERi toetuste lootuses aktiviseerunud (Raplamaa Partnerluskogu)

Allikas: Nädaline, Ülle Kiviste
20. september 2010. a

Inimeste huvi oma küla aren­gus kaasarääkimise ja selle hea käekäigu suunamise vas­tu on alati suur olnud, kuid pärast LEADERi programmi käivitumist on see ootuspära­selt veelgi kasvanud.

Partnerluskogu moodus­tamise järgsele esimesele sidusrühma entusiastlikule mõttetalgule on järgnenud rida külade koosviibimisi, kus on otsustatud vajalikud tegevussuunad oma külakogukonna tarbeks. Väga tähtis on siinjuures, et inimesed saaksid ise kaasa mõelda ja rääkida, ise otsustada. Tule­mus on kõigile arusaadav ja aktsepteeritav plaan, mille täitmise vastutust ei tahetagi kellegi teise õlgadele panna.

Kaiu valla LEADERi pro­jektide lipulaev on Karitsa jahispordi- ja puhkekeskus. Jahimeeste soov arendada Kaiule igiomast laskesporti jahilaskmise ja sportingu alal on tihedasti seotud jahindusliku õpperaja, püstkoja, 100-ruutmeetrise varjualuse, sauna, kiige-ja tantsuplatsiga. Karitsa küla on nõuks võtnud olla 2011. a Juuru kihelkonna päevade keskne küla, kes näitab ka teistele, kuidas saab toimida koostöö ettevõtjate, mittetulundusühingute ja omavalitsuse vahel.

Loe edasi ajalehe Nädaline paberväljaandest.

« Tagasi