UUDISED

   

EIP VÕRGUSTIK: Euroopa Innovatsioonipartnerluse uudiskiri nr 105

Allikas: EIP-AGRI Teeninduspunkt
16. september 2022. a

Septembris 2022 ilmus Euroopa põllumajanduse innovatsioonipartnerluse teeninduspunkti (EIP AGRI Service Facility) uudiskirja 105. number

 

          

Eesmärgiga "tuua loodus tagasi", on ELi uue ettepaneku eesmärk vähendada keemiliste pestitsiidide kasutamist 2030. aastaks 50% võrra. Käesolev EIP-AGRI uudiskirja number keskendub pestitsiidide säästlikule kasutamisele

 • Roheline kokkulepe: pestitsiidide kasutamise vähendamine poole võrra aastaks 2030. 2022. aasta juunis võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku taastada kahjustatud ökosüsteemid aastaks 2050. See hõlmab keemiliste pestitsiidide kasutamise ja ohtude vähendist, aga ka ohtlikumate pestitsiidide kasutamise vähendamist, 2030. aastaks 50%. Tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: „Peame vähendama keemiliste pestitsiidide kasutamist, et kaitsta oma mulda, õhku ja toitu ning kokkuvõttes ka meie kodanike tervist. Ühine põllumajanduspoliitika toetab põllumajandustootjaid rahaliselt kõigi uute eeskirjadega seotud kulude katmisel viie aasta jooksul. Rohkem infot leiad SIIN

 • Alternatiivsed viisid traatusside tõrjeks kartulikasvatuses. Traatussid põhjustavad kartulikasvatuses suuri kahjusi. Kliimamuutused muudavad probleemi hullemaks, selgitab Austria kartulikasvataja Johannes Meyer: „Traatusside kahjustused on kuivematel muldadel suuremad, kuna nad otsivad nii niiskust kui ka toitu.” Austria EIP-töörühm on katsetanud tõrjemeetmeid, mis ei nõua sünteetiliste kahjuritõrjevahendie kasutamist. Loe edasi SIIT
 • Pestitsiidijäägi-vabade puu- ja köögiviljade sertifitseerimine. Paljud puu- ja köögiviljade tavatootjad vähendavad sünteetiliste pestitsiidide kasutamist. Poola EIP-töörühm töötab välja jäägivaba sertifitseerimissüsteemi, mis annab tarbijatele üksikasjalikumat teavet toote kvaliteedi kohta, edendades nii keskkonnasõbralikke viljelustehnikate kasutuselevõttu. Rohkem saad teada SIIN
 • Integreeritud kahjuritõrje puuviljakasvatuses. Belgiast pärit talunik Marc Cocquyt on viimase 30 aasta jooksul pühendunud pestitsiidide kasutamise vähendamisele oma puuviljaaedades. Selle ajaga on ta saavutanud 90% vähendamise. Marc kasutab kedriklestade ja roostelestade tõrjeks röövlestasid. Pestitsiidide kasutamise piiramine on soodustanud paljude kasulike putukate elutegevust. Hekkide istutamine ei paku kasu ainult põlluservade tähise ja tuuletõkkena, vaid on varjupaigaks paljudele lindudele ja putukatele. Vaadake videot all pool.

 

 

 • Kestlik pestitsiidide kasutamise vähendamine õunviljade ja luuviljade tootmisel. EIP-AGRI fookusgrupp uurib alternatiivseid taimekaitse meetodeid alates anduritest ja pritsimistehnoloogiatest, kuni viljapuuaedade ümberkujundamiseni agroökoloogiliste põhimõtete järgi. Fookusgrupp külastas EIP-töörühma Itaalias, kus arendatakse piirkondlikul tasandil feromoonpüüniste kasutamist invasiivse kilplutika vastu võitlemisel. Aruanne avaldatakse peagi, lisateavet leiad SIIT
 • Pestitsiidide säästliku kasutamisega seotud EIP-AGRI tegevused. Sirvige meie uut lehekülge, mis võtab kokku EIP-AGRI ja meie võrgustiku tegevused ELi põllumajanduses ja metsanduses pestitsiidide säästlikua kasutamise teemal. SIIT leiad fookusgruppid, töötoad, seminarid, videod ja palju muud. Oleme uuendanud ka EIP-AGRI Taimetervise fookuslehte!
 • Taimekasvatajate integreeritud kahjuritõrjevõtete “tööriistakast”. Põllumajandustootjate integreeritud kahjuritõrjevõtete (IPM) tööriistakast väljatöötamise pilootprojekti lõppkonverents toimub veebis 15. septembril 2022, tutvustatakse projekti raames valminud üle-euroopalist integreeritud kahjuritõrjevahendite ja -võtete andmebaasi. Rohkem informatsiooni leiad SIIN

 • Pestitsiidide säästliku kasutamise projektid EIP-AGRI võrgustikus. Peaaegu 450 praegu tegutsevast 2500 EIP-töörühmast, st 18%, keskenduvad pestitsiidide säästliku kasutamisega seotud teemadele. Programmi „Horisont 2020” raames on taimetervise kaitsmiseks ja integreeritud kahjuritõrje edendamiseks rahastatud juba 30 teadus- ja innovatsiooniprojekti, millesse on investeeritud üle 160 miljoni euro. Jätkuvalt käivitatakse viimase taotlusvooru Horizoni projekte, näiteks temaatiline võrgustik “Oper8”, mis edendab keemiavaba umbrohutõrje lahendusi, tuginedes EIP-töörühmade teadmistele ja tulemustele.
 • Oliivisalude ökoloogiline üleminek. SUSTAINOLIVE eesmärk on aidata kaasa oliivide tootmise keskkonnamõju parandamisele, edastades Vahemere piirkonna ühistute liikmetele selget ja sisukat teavet. Arvukate väljaannete (ning ka ürituste) kaudu tutvustatakse projektis oliivisalude majandamise kestlikke võtteid ning taimekaitsevahendite negatiivset mõju põllumajandustootja, tarbija ja keskkonna tervisele. Loe rohkem SIIN
 • Uuenduslikud kahjuritõrjelahendused köögiviljakasvatuses. Tutvu enam kui 160 uuenduslikku kahjuritõrjelahendusea köögiviljakasvatuses 12 erinevas keeles. Kõik lahendused on SmartProtecti platvormil vabalt leitavad. Sirvige integreeritud kahjuritõrje (IPM) tehnoloogiaid ja meetodeid köögiviljakasvatuse jaoks nii avamaal kui kasvuhoones. Otsige tööpõhimõtte (nt otsustustugi, diagnostika, monitooring) või kasutusala (nt bakterid, kasulikud ained, putukad, viirused) järgi.
 • Põllumeeste tagasiside alternatiivsete väetiste ja mikroorganismide kasutamise kohta. Programmi Horisont 2020 projekt BRESOV viis hiljuti läbi alternatiivsete väetiste ja mikroorganismide küsiltuse. 93% vastanutest soovitab kasutada alternatiivseid väetisi ja 59% mikroorganisme. Küsitlusest selgus, et vastanute seas kasutatakse alternatiivseid väetisi peamiselt taimekaitsejääkide vähendamiseks ja avamaa juurviljadel. Mikroorganisme kasutatakse putukate tõrjeks, mulla parandamiseks ja juurte kasvu stimuleerimiseks enamasti maavitsaliste kasvatamisel ja viljapuuaedades. Rohkem infot projekti kohta leaid SIIN
 • Teadmiste jagamine pritsimisseadmete kohta. Uued pritsimisseadmed, koolitus ja nõustamine võivad viia produktiivsema ja kestlikuma põllumajanduseni. Horisont 2020 temaatiline võrgustik INNOSETA koondas pritsimisseadmetega seotud lahendused ja kogus uuenduslikke ideid põllumeestelt. Nende töö tipnes mitmekeelse veebipõhise platvormi loomisega, mis võimaldab kasutajatel hõlpsasti leida õiget materjali õigel ajal ja oma keeles. Rohkem saad teada SIIN
 • IPM tõhususe näitamine. IPMWORKS on Horisont 2020 projekt, mis edendab integreeritud kahjuritõrje (IPM) kasutuselevõttu vastastikuse õppimise kaudu. Üle Euroopa on loodud 21 keskust, mis tutvustavad näidisettevõtetes nii pestitsiidide kasutamist kui kulusid vähendavaid integreeritud kahjuritõrjemeetodeid. Projekti käigus arendatakse ka tööriistakasti ja veebiplatvormi. Rohkem saad teada SIIN

OPTIMA on järgmine Horisont 2020 projekt, mis keskendub terviklikele IPM-süsteemidele, et vähendada pestitsiidide kasutamist kestlikult. Projekt lõppes hiljuti. SIIT saate alla laadida nende parimate töövõtete juhendid viinamarjaistanduste, õunaaedade ja porgandikasvatuse jaoks ning vaadata mitmeid lahendusi tutvustavaid videoid.

 • "Network to innovate" veebiseminar. Kutsume Teid osalema 11. Oktoobril toimuval „Network to innovate - Animal healt and welfare“ veebiseminaril, mille korraldab Eesti maaeluvõrgustik. Veebiseminari põhieesmärgid on eri piirkondade inimeste vahelise suhtluse ja võrgustumise edendamine ning eri rahastusallikate ja projektide tutvustamine. Seminaril pööratakse tähelepanu mitte ainult innovatsioonitegevuste tulemustele, vaid ka sellele, KUIDAS nende tulemusteni jõuti. Üritus on ingliskeelne, toimub Zoomi vahendusel. Täpsema info, päevakava ning esinejad leiad ürituse lehelt SIIN
 • Praktilised mulla tervise materjalid. Projektis Best4Soil (2018-2022) osales 20 EL liikmesriiki, sh Eesti. Projekti ühe tulemusena on valminud hulk praktilisi infolehti ja videoid, mis tutvustavad erinevaid mulla tervise ja selle hoidmisega seotud teemasid. Kolm peamist teemavaldkonda millega Best4Soil projektis tegeleti on: mulla orgaanilise aine sisaldus ja selle tõstmine; mulla mikroorganismid – kahjulikud ja kasulikud; metoodikad taimehaiguste ja kahjurite tõrjeks ilma keemiliste tõrjevahenditeta. Loe sellest lähemalt SIIN

 • Kas tunnete huvi innovatsiooni vastu maasikakasvatuses? 13. septembril 2022 toimus inglisekeelne veebiseminar „Network to Innovate -Innovatsioon maasikakasvatuses.“ Seminaril esitleti põnevaid projekte: Eestist, Soomest ja Lätist. Rohkem põnevaid videoid leiab ürituse veebilehel SIIN

 

Robot - maasikakorjaja 

 • HORISONT EUROOPA ja pestitsiidide säästliku kasutamisega seotud teemad. Hoidke silma peal uutel Horizon Euroopai taotlusvoorudel selle aasta lõpus SIIN. Need hõlmavad teemasid, mis on seotud pestitsiidide säästva kasutamisega põllumajanduses.
 • Positiivsete muutuste kiirendamine toidutootmises. Uue EIT Food Open Innovation Call raames rahastatakse toiduinnovatsiooni koostööprojekte, mis loovad positiivseid muutusi toidutootmises. Taotluste eesmärk peab olema äriliselt elujõuliste toodete ja teenuste loomine, mis aitavad tagada tervislikuma, õiglasema, läbipaistvama ja vastupidavama toidusüsteemi kõigi jaoks. Teabe saamiseks liituge veebiseminariga 16. septembril. Taotlusvooru tähtaeg on 14. oktoober. Kandideeri kohe.

 • Saada EIP-AGRI UUDISKIRJALE sisendit. Kui teil on asjakohast ja huvitavat infot EIP-AGRI võrgustikule, mis keskendub innovatsioonile põllumajanduses - nt video, rahastamisvõimalus, inspireeriv idee, uuring, aruanne, siis palun saatke see meile servicepoint@eip-agri.eu

Infolehed lähevad välja iga kuu teisel teisipäeval, seega saatke meile info vähemalt 4 nädalat enne seda kuupäeva.

  

        

« Tagasi