EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

Innovatsiooniteenistuse uudiskiri nr 1

Allikas: ÉIP-AGRI Teenistuspunkt
20. oktoober 2022. a

 

See on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku innovatsiooni, teadmiste vahetamise ja EIP-AGRI uudiskirja esimene väljaanne. Käesolev uudiskirja number keskendub naistele põllumajanduses ja maal.

EIP-AGRI võrgustik ühendas jõud Euroopa maaelu arengu võrgustikuga, ühinedes uueks Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustikuks. See uudiskiri on põllumajanduse ja innovatsiooni uudiskirja järeltulija.

Innovatsiooni ja teadmiste vahetamise toetusüksus, sealhulgas EIP-AGRI, tegutseb jätkuvalt vahendajana, tõhustades suhtlust ja koostööd kõigi vahel, kes on huvitatud teadmiste jagamisest ning põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade uuendustegevusest. Siia kuuluvad põllumehed, teadlased, nõustajad, ettevõtted, keskkonnarühmad, tarbijate huvirühmad ja muud organisatsioonid.

Eesti farmer muudab rohumaade karjatamise kliimalahenduseks. Põud, muutuvad sademete mustrid, äärmuslikud ilmastikunähtused, kahjurid ja haigused ning muud kliimamuutuse mõjud võivad tõsiselt mõjutada toiduainete tootmist, talude tootlikkust, ja talunike sissetulekut. Eesti maheveisekasvataja Airi Külvet rakendab säästvaid põllumajandustavasid, et tuua kasu nii oma põllumajandusettevõttele, loomadele kui ka keskkonnale. Airi Külvet: "See ei ole keeruline, kui pidada silmas eesmärki: parem muld, mis on jätkusuutlikum ja annab pikemas perspektiivis suurema saagi." Loe rohkem.

Viigipuude kvaliteedi ja tootlikkuse parandamine. Torres Novas (Portugal) on traditsiooniliselt viigimarjakasvatuspiirkond tänu oma mullale ja kliimale, millega on suurepäraselt kohanenud eelkõige kaks populaarset viigimarjasorti. Kohalik viigimarjatootja Michele Rosa täheldas aga, et tootmine oli piirkonnas vähenemas. Seetõttu otsustas ta uurida uusi tootmistehnikaid, säästvaid meetodeid, mulla tõhusat kasutamist ja majanduslikke eeliseid, mis võiksid olla eeskujuks teistele põllumajandustootjatele ja taaselustada selle traditsioonilise toote tootmist. Loe rohkem.

Rahvusvaheline maanaiste päev. Soolise võrdõiguslikkuse saavutamine ja naiste mõjuvõimu suurendamine pole mitte ainult õige asi, vaid see on vaesuse, nälja ja alatoitumise vastases võitluses otsustava tähtsusega koostisosa”. Kas teadsite, et 15. oktoober on ÜRO rahvusvaheline maanaiste päev? Üritus, mis demonstreerib ja tähistab maanaiste olulist panust arengusse. SIIT leiate mõningaid lugusid erinevatest maanaistest kogu maailmast.
­
Naised uues ühises põllumajanduspoliitikas. Umbes kolmandikku ELi taludest juhib naine. Naistalupidajatest on aga vaid 4,2% alla 35-aastased. Maanaiste tööhõive määr on jätkuvalt madalam kui maameeste oma. Sellele olukorrale vastuseks on EL võtnud kohustuse toetada nais-põllumajandustootjaid. Eelseisva ühise põllumajanduspoliitika eesmärk on parandada soolist tasakaalu: sooline võrdõiguslikkus ja naiste osaluse suurendamine põllumajanduses. Tegelikult on see esimest korda osa ÜPP strateegiliste plaanide eesmärkidest. Loe rohkem.

AGRI väljakutse – bioloogiline mitmekesisus. Ana Paula Gama on Portugali puuviljatootja, kes liitus EIP-töörühmaga "PoliMax", et edendada ja suurendada õuna-, pirni- ja kirsipuude putukatolmlemise tõhusust. Vaadake tema lugu.­
­
 

Videod naistest projektis LIVERUR. LIVERUR oli Horisont 2020 projekt, mis toetas ringmajanduse ja eluslaborite kaudu ettevõtteid, projekte ja erinevaid algatusi uuenduslike ärimudelite kujundamisel maapiirkondades. Projekti tulemuseks on videod, mis keskendusid naistele maapiirkondades ja sisaldasid intervjuusid naistega kogu Euroopast.

Naised põllumajanduses ja maapiirkondades vahetavad teadmisi innovatsiooni osas. Erinevate inspireerivate algatuste, töörühmade, Horisondi projektide, videote, artiklite ja muu hulgast leiate siit näiteid EIP-AGRI võrgustiku maanaistest, kes on põllumajanduse innovatsiooni esirinnas. Sealt leiate ka projekte ja algatusi, mis annavad maanaistele mõjuvõimu.

VIDEO: AGRI väljakutse - noored ettevõtjad. Portugali õuna- ja pirnikasvataja Ricardo Soares on noor maaettevõtja. Ta on toonud oma põllumajandustootjatest kolleegideni palju uuendusi. Noortalunikuna on tulnud ette ka mõningaid takistusi, kuid ta on leidnud lahendusi nende ületamiseks. Vaata videot SIIT.

Nutikas ringpõllumajandus, mis on suunatud kõrgetele energia- ja väetisehindadele. EIP-AGRI korraldab 6. ja 7. detsembril järjekordse ürituse, seminari „Nutikas ringpõllumajandus kõrgete energia- ja väetisehindade lahendamiseks“. Osalejate üleskutse avaneb peagi, hoia sellel lehel silm peal.

EIP-AGRI võrgustik on nüüd osa uuest Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustikust. EIP-AGRI võrgustik ühendab jõud ENRD ja Evaluation kasutajatoega Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustikuks. See aitab paremini toetada ÜPP riiklike strateegiliste kavade väljatöötamist, rakendamist ja hindamist, samuti teadmiste, innovatsiooni ja digitaliseerimise edendamist ja jagamist. Rohkem infot.

­6. oktoobril toimunud Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku avaüritusel kuulutati välja Rural Inspiration Awards (RIA) 2022 võitja. Teemaks oli seekord ‘The Future is Youth’. Finaliste oli 24, sealhulgas üks EIP. Uuri lähemalt SIIT!

Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskiri innovatsiooni ja teadmiste vahetamiseks, kaasa arvatud EIP-AGRI.

Selle uudiskirja kaudu saate jätkuvalt kõiki innovatsiooni, teadmiste vahetamise ja digitaliseerimisega seotud uudiseid, sealhulgas EIP-AGRI kohta uues Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustikus.

Kui soovite olla kursis CAP strateegiliste plaanide kujunduse ja rakendamisega, võite tellida uue üldise Euroopa ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku uudiskirja, mis ilmub esimest korda neljapäeval, 27. oktoobril. Telli SIIT.

 

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ELi maapiirkondades. 15. ja 16. novembril korraldab ELi ühise põllumajanduspoliitika võrgustiku ÜPP kontaktpunkt töötoa. Selle eesmärk on parandada arusaamist praegustest väljakutsetest, millega naised ELi maapiirkondades silmitsi seisavad, jagada edukaid kogemusi ja praktikaid ning uurida võimalikke lahendusi, mida saaks riiklike ÜPP strateegiliste kavade ja muude poliitikate kaudu rakendada. Uuri lähemalt.

Üle Euroopa korraldatakse palju huvitavaid üritusi. EIP-AGRI Euroopa kalendrist leiab tulevasi sündmusi, mis on seotud innovatsiooniga põllumajanduses, metsanduses ja maapiirkondades.

Soolise võrdõiguslikkuse töörühm: investeerimine soolisesse võrdõigusesse ja maanaistesse. SmartAgriHubs, Horizon 2020 projekt on kahe soolise ebavõrdsusele kalduva sektori ristumiskohas: põllumajandus ja tehnika. Uuringud näitavad, et kui digitaalsele tööturule siseneks rohkem naisi, võib see anda Euroopa majandusele iga-aastase tõuke 16 miljardi euro võrra. SmartAgriHubsil on soolise võrdõiguslikkuse töörühm, mille eesmärk on toetada soolist võrdõiguslikkust projekti tasandil ja rajada tee laiema põllumajandustehnoloogia kogukonna jaoks. Projekti raames on nende probleemide lahendamiseks palju kasulikke materjale koostatud, nagu tööriistakomplekt, taskuhäälingusaated, intervjuud, videod ja palju muud.

"Murulae" lõhkumine. "Nais-põllumajandusettevõtjad vajavad oma projektide arendamiseks nähtavust, tunnustust ja tuge" – programm TalentA pakub haridust, koolitusi ja rahalisi vahendeid, et aidata maapiirkondade naistel oma uuenduslikke projekte ellu viia ja hõlbustada maapiirkondade naiste ettevõtlust. Programm on saadaval paljudes riikides, näiteks Hispaanias, Ungaris, Rumeenias ja Portugalis, seega hoidke tulevastel üleskutsetel silm peal.­
­
Fem4Forest – naiste mõjuvõimu suurendamine metsanduses. Selle Interregi projekti eesmärk oli tugevdada metsasektorit, suurendades naiste kaasatust, toetades nende võrdset osalemist ja oskusi. Projektipartnerid on algatanud piloottegevusi 10 Doonau piirkonna riigis, sealhulgas koolitust ja soolisusele suunatud mentorlusprogrammi. Samuti on nad asutanud rahvusvahelise katusorganisatsiooni metsasektoris töötavatele naistele. Projekti lõpuüritus "Mets naiste kätes – jah, me tegeleme metsaga" toimub 17.-18. novembril. Rohkem infot.

Metsad naiste kätes – konverents. Vaadake uuesti 2021. aasta rahvusvahelist konverentsi Naised metsanduses salvestusi. Esitleti olemasolevaid võrgustikke, algatusi ja tegevusi. Eesmärgiks ei olnud mitte ainult osalejate kogemuste vahetamine, vaid ka naiste ja nende saavutuste nähtavuse suurendamine metsasektoris. Selliste küsimuste nagu "Miks ja kelle jaoks on sooline võrdõiguslikkus oluline?" vastamisega tegelesid esinejad. Videod, lisainfo.
­
Naistalupidajad sisemaa territooriumidel projekt, Portugal. See algatus toetab Portugali nais-põllumajandustootjaid riigi sisemaa piirkondade ühendustes ja kodanikualgatustes osalemisel. Tegevuste kaudu, mis põhineb „Muutuste teoorial“ – osaluspõhisel lähenemisviisil, püütakse anda naistele mõjuvõimu, aidates kaasa nende sotsiaalse rolli nähtavusele ning meeste ja naiste võrdõiguslikkuse suurendamisele. Lisainfo.
­
Fotonäitus “Daughters of the Soil”. „Üha rohkem on naisi, kes võtavad paljudes erinevates ettevõtetes põllumajanduslikke rolle. See on põnev ja samm õiges suunas” – Annabel on üks näituse „Daughters of the Soil” jaoks pildistatud põllumajandustootjatest. See sisaldab intervjuusid ja portreesid Ühendkuningriigi põllumajanduses tegutsevatest naistest. Heitke pilk veebi.
­
AgROBOfood tõstab naised tähelepanu keskpunkti. AgROBOfood on ELi rahastatud projekt, mille eesmärk on hoogustada robootika kasutuselevõttu Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektoris, muutes selle konkurentsivõimelisemaks. Projekti igakuises uudiskirjas on uus veerg, mis sisaldab agROBOfoodi kogukonna naiste vaateid ja väljakutseid. Loe varasemaid väljaandeid SIIT.

Naiste juhitud innovatsiooni edendamine põllumajanduses ja maapiirkondades. Eelmise Horisont Euroopa konkursikutse "Naiste juhitud innovatsiooni edendamine põllumajanduses ja maapiirkondades" seast valitakse välja kaks projekti. Uurimisprojektides analüüsitakse naiste rolli maapiirkondades ja eelkõige põllumajanduses. Samuti uurivad nad põllumajanduse ja maaelu teadmiste ning innovatsioonisüsteemide asjakohasust naiste jaoks, sealhulgas haridust, koolitust ja nõustamist. Järgmised toidu, biomajanduse, loodusvarade, põllumajanduse ja keskkonna valdkonna 6. klastri konkursikutsed käivitatakse selle aasta lõpus).

Naisettevõtjad põllumajandus- ja toiduainesektoris. Põllumajandus- ja toiduainesektoris ettevõtlusega tegeleval EIT Foodil on naistele pühendatud programm: EIT Food EWA – naiste mõjuvõimu suurendamine põllumajanduses. Aleksandra Niżyńska selgitab: „EIT Foodis aitame naisjuhtidel kasvada […], et muuta meie toidusüsteem veelgi paremaks, kui oskame ette kujutada!”. EWA pakub põllumajandus- ja toiduainesektori naisettevõtjatele koolitust, mentorlust, ärinõustamist, juurdepääsu rahastamisele ja võrgustike loomise võimalusi. Uued kõned tulekul. Leia rohkem.

ELi auhind naisinnovaatoritele. See programm, mida rahastatakse programmi Horisont Euroopa raames, jagab rahalisi auhindu naisettevõtjatele, kes toetavad mõningaid Euroopa muutusi ja uuendusi. Varasemad võitjad on olnud põllumajandussektori ettevõtjad, näiteks Mathilde Jakobsen (Taani) digitaalse platvormi eest, mis lühendab ja digitaliseerib toiduainete tarneahelat, pakkudes lihtsat juurdepääsu kvaliteetsele toidule. Auhind jagatakse välja igal aastal, nii et jälgige kulgu. Rohkem infot.

SAADA MEILE UUDISKIRJA JAOKS SISENDIT. Innovatsiooni teeninduspunktil on tulemas veel mõned temaatilised uudiskirjad. Kui töötate projektide, sündmuste, väljaannete, videote või rahastamisvõimaluste kallal... järgmistel teemadel - mahepõllumajandus, mulla tervis, bioloogiline mitmekesisus, siis võtke meiega ühendust!


         

Aprill 2024
Tagasi Edasi
Maainfo

Päevakajalised asjad
Maainfo
TAS:Sibulatee ootab Peipsi äärde kalapuhvetite päevale 3500 külalist
PRIA: Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt algab sel aastal 20. mail
EIT: Avatud on kandideerimine ettevõtlusprogrammidesse
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 19. aprill 2024 (4/2024)
EPKK ootab kodumaiseid toidutootjaid Pääsukesemärki taotlema
MAAELUVÕRGUSTIK: Arukate külade kogumik toob fookusesse kogukonnapõhised ja nutikad ettevõtmised Eesti maapiirkondadest
LEADER infokiri 2024 (nr 4/133)
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 8 (548)
MAAELUVÕRGUSTIK: Loodusturism kui elustiiliettevõtlus maapiirkonnas
ARIA2024: Kandideerimine projektikonkursile "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu 2024" on avatud!
MAAELUVÕRGUSTIK: Jäätmekäitluse ja ringmajanduse teemaline õppereis Harjumaal
MAAELUVÕRGUSTIK: Põllumajandusjäätmete ja ringmajanduse teemaline seminar-õppereis Pärnumaal
EMIS, NOORTALUNIKUD ja MAAELUVÕRGUSTIK: Eesti maaelu tuleviku foorum Euroopa Parlamendi kandidaatidega
METK: Esitluspäev FIE Airi Külvet juures “Tingimuslikkus ja ökokavad – 2023. aasta kogemus ja muudatused 2024. aastal”

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo