EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - september 2022

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
19. oktoober 2022. a

Selle kuu projekt – Väike talu laiendab oma tegevust ühise põllumajanduspoliitika kaasrahastamise abil

Ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP) rahastatud väikese Tšehhi talu maaelu arengu projekti tulemuste hulka kuulusid ettevõtte konkurentsivõime parandamine, töökohtadega kindlustatus, uued piirkondlikud toiduained ja tõhustatud kohalikud turismiteenused.

Enamik ELi põllumajandusettevõtteid on väikesed (alla 10 hektari, millest märkimisväärne osa alla viie hektari) ja ÜPP tunnistab seetõttu väiksemate põllumajandusettevõtete tähtsust. Eritoetus väikestele põllumajandusettevõtetele on olnud kättesaadav lihtsustatud ja sihtotstarbelise otsetoetuste süsteemi ÜPP 1. samba kaudu. Ka teise samba maaelu arengu rahastamisvõimalusi on väikepõllumajandustootjad laialdaselt oma ettevõtete kasvatamiseks kasutanud. Üks näide sellest asub Tšehhis, kus Staňo perekond kasutas ÜPP kaasrahastamist, et investeerida oma väikese põllumajandusettevõtte kaasajastamisesse, luues uue juustutootmisrajatise, mis pakub traditsioonilisi piirkondlikke tooteid.

See projekt aitas Staňol mitmekesistada oma sissetulekut ja hakata müüma oma uusi tooteid otse kohalikele tarbijatele ja turistidele. Projekti edu aitas suurendada usaldust ja tõi kaasa täiendava äritegevuse arendamise, mis suurendas veelgi väikese põllumajandusettevõtte suutlikkust oma tooteid kohapeal töödelda ja tarnida.

Loe projekti kohta>>

Jälgi ELi ÜPP võrgustiku uudiseid


Alates 2008. aastast on ENRD ühendanud liikmesriikide oskusteavet ja jaganud oma kogemusi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi kasutamise teemal. Keskendumine ELi põllumajanduse ja maaelu arengu rahastamisele jätkub, kuid  laienetakse, et katta ühise põllumajanduspoliitika koguulatus uue ELi ÜPP võrgustiku kaudu.

Uus ÜPP võrgustike loomise Euroopa tasandil toetussüsteem ühendab ENRD kontaktpunkti EIP-Agri teeninduspunktiga ja maaelu arengu hindamise tugiüksusega. Uus ELi ÜPP võrgustik alustab tööd 6. oktoobril 2022. Uue ELi ÜPP võrgustiku uudiskirjast leiab jätkuvalt kasulikku infot mõlema ÜPP samba teemal.

ELi ÜPP võrgustiku uudiskirja esimene väljaanne jõuab oktoobris @eucapnetwork.eu poolt kõigi ENRD kontaktpunkti uudiskirja tellijateni. Uut ELi ÜPP võrgustikku saab jälgida sotsiaalmeediakanalite kaudu nii LinkedInis, Twitteris, Facebookis kui ka Youtube’s. Ka uue uudiskirja saamisest on võimalik igal hetkel soovi korral loobuda.

Loe rohkem>>

ÜPP strateegiakavade esimene kogum on heaks kiidetud

Austria, Taani, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Luksemburg, Poola, Portugal ja Hispaania on nüüd saanud Euroopa Komisjonilt rohelise tule, et käivitada 2023. aasta jaanuaris oma ÜPP strateegiakavad.

Igas riiklikus strateegiadokumendis on ühendatud mitmesugused sihipärased ÜPP sekkumised, mis vastavad riigi konkreetsetele vajadustele. Riiklike strateegiadokumentide eesmärk on saavutada käegakatsutavaid tulemusi seoses ÜPP ELi tasandi eesmärkidega, aidates samal ajal kaasa Euroopa roheleppe eesmärkide saavutamisele.

Loe rohkem>>

Esimeste ELi maheauhindade võitjad

ELi esimese maheauhinna kaheksa võitjat kuulutati välja reedel, 23. septembril, tähistades sellega teist ELi mahepäeva.

ELi maheauhindadega tunnustatakse erinevaid mahepõllumajanduse väärtusahelas osalejaid, kes on välja töötanud uuendusliku, jätkusuutliku ja inspireeriva projekti, mille tulemuseks on lisaväärtus mahepõllumajanduslikule tootmisele ja tarbimisele. Kaheksa kategooriat olid: parim naissoost mahepõllumajandustootja, parim meesmahepõllumajandustootja, parim mahepõllumajanduspiirkond, parim mahepõllumajanduslinn, parim mahepõllumajanduspiirkond, parim mahepõllumajanduslik VKE, parim mahepõllumajanduslik jaemüüja ja parim maherestoran. Austriast, Belgiast, Horvaatiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Rootsist pärit võitjad esindavad Euroopa mahesektori ja väärtusahela kasvu ja innovatsiooni ning selle panust põllumajanduse kliimale ja keskkonnale mõju vähendamisse.

Eli maheauhinda korraldavad koos Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, COPA-COGECA ja IFOAM Organics Europe, kaasates žüriisse ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu.

Loe rohkem>>

ÜPP strateegiakava rakendamise järelevalve eeskirjad

Uue ÜPP saavutuste jälgimiseks ja hindamiseks on vastu võetud ühine raamistik. Otsuses sätestatakse ka selged eeskirjad üksikasjaliku teabe kohta, mida liikmesriigid peavad koguma, et nad saaksid välja töötada asjakohased IT-vahendid ja kogumissüsteemid.

Uus ÜPP rakendusmäärus kajastab poliitika üldist ümbersuunamist, keskendudes nõuetele vastavusest tulemuste ja tulemuslikkuseni. Selle eesmärk on aidata muuta ÜPP tulemuslikumaks ja tõhusamaks ning vastata senisest rohkem sotsiaalsetele ja keskkonnavajadustele. Määruses sätestatud uus hindamisraamistik tugineb olemasolevatele kogemustele ning annab ühise arusaama riigi strateegiadokumentide rakendamise järelevalve ja hindamise põhimõistetest ja elementidest.

Loe rohkem>>

Projektikonkurss „Inspireeriv maaelu 2022“ rahvahääletus

ÜPP rahastatud projektid võistlevad RIA2022 rahvalemmiku kategoorias. Vali oma lemmik!

2022. aasta projektikonkursi „Inspireeriv maaelu“ teemaks on „Noored on tulevik“. Veebihääletusele valiti 24 projekti, mille puhul sel aastal seati prioriteediks ÜPP projektid, mis toetavad noorte kaasamist maapiirkondades. Väljavalitud projektid hõlmavad nelja RIA 2022. aasta kategooriat, mis on seotud maapiirkondade pikaajalise visiooniga: roheline tulevik, digitaalne tulevik, vastupanuvõimelisem tulevik ning sotsiaalselt kaasavam ja uuenduslikum tulevik.

Jaga oma arvamust hääletades. Võitja kuulutatakse välja RIA 2022. aasta auhinnatseremoonial, mis toimub 6. oktoobril 2022 Brüsselis osana ELi ÜPP võrgustiku käivitamise üritusest.

Loe rohkem>>

Ülevaade riiklikest maaeluvõrgustike klastritest

Riiklikud maaeluvõrgustiku klastrid jätkavad populaarsete ja tootlike mitteametlike teabevahetusfoorumite pakkumist, kus naabruses asuvate riiklike maaeluvõrgustike esindajad jagavad kogemusi ja ideid klastri liikmete poolt kindlaks määratud asjakohaste vastastikuse õppimise teemade kohta.

Klasterkohtumiste voor toimus enne suvepuhkust. Need hõlmasid Atlandi klastrit, kus arutati oma plaane uute riiklike ÜPP võrgustike loomiseks ja lepiti kokku, et järgmisel koosolekul keskendutakse sellele teemale üksikasjalikumalt. Kesk- ja Ida-Euroopa klastri viimasel kohtumisel räägiti tagasisidest, mis saadi riiklike strateegiadokumentide ÜPP võrgustiku osa ja tegevuskava ettevalmistamise kohta.

Vahemere klastris arutati klastrite kommunikatsiooniteemat koos teiste liikmetelt saadud ülevaadetega võrgustiku kaardistamise kohta. Riiklike maaeluvõrgustike hindamine on jätkuvalt Põhjamaade Balti klastrite liikmete vastastikune huvi, kus nende juunikuu istungil kuulati sel teemal ära Euroopa maaelu arengu hindamise tugiüksus.

Loe rohkem>>

ENRD temaatiline töörühm kohtub maheteemade arutamiseks

ENRD on kaasatud mahepõllumajandusliku tootmise enama suurendamise ergutamisse uue temaatilise töö kaudu, milles uuritakse praeguseid lähenemisviise koostööle mahepõllumajanduslikus väärtusahelas.

ENRD uue mahetoidu tarneahelas tegutsevate põllumajandustootjate positsiooni tugevdamise teemarühma liikmed kohtusid esimest korda septembris. Nende pädevus hõlmab küsimusi, mis on seotud organisatsiooni juhtimisega ja mahepõllumajanduslike väärtusahelate valdkondliku suunitlusega. Muus analüüsis käsitletakse uue ÜPP võimalikke sekkumisvaldkondi, mis võivad toetada kollektiivseid meetmeid kogu mahepõllumajanduslikus väärtusahelas, nagu üleminek, hooldus, teadmiste vahetamine, innovatsioon, koostöö või noorte põllumajandustootjate rahastamine.

Töörühma esimese koosoleku tulemustes tehti kokkuvõte ELi mahepõllumajanduslike väärtusahelate poliitikast ja õigusraamistikust ning protsessi, et teha kindlaks tingimused või takistused tootjate rolli tugevdamiseks mahepõllumajanduslikus väärtusahelas. Teemarühma liikmed hakkavad nüüd jagama asjaomaseid häid näiteid, mis illustreerivad edutegureid.

Loe rohkem>>

Uued biopestitsiidide eeskirjad


Hea uudis talust taldrikule strateegiast toob esile uued võimalused mikroorganismidel mitte kemikaalidel põhinevate biopestitsiidide kiiremaks lubamiseks. ELi talust taldrikule strateegia viimane areng võib aidata suurendada liikmesriikides kasutatavate madala riskitasemega taimekaitsevahendite kättesaadavust.

Uus regulatiivne areng talust taldrikule strateegiast pakub ELi põllumajandustootjatele valikuvõimalusi, asendades keemilised taimekaitsevahendid bioloogiliste alternatiividega, mis on keskkonnasäästlikumad.

Loe rohkem>>

Põllumajandusettevõtete sertifitseerimissüsteemide hetkeolukord


Euroopa Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni hiljutised uuringud näitavad praegust olukorda ligi 200 erineva põllumajandustoodete ja toiduainete sertifitseerimise süsteemi kohta. Parlamendi hinnang kõnealustele kavadele näitab, et need annavad kindluse, et toote või selle tootmismeetodi või -süsteemi teatavaid omadusi on järgitud.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni teadusuuringute käigus liigitati üheksa peamist sertifitseerimiskava liiki ja hinnati nende panust ELi jätkusuutlikkuse eesmärkide (ressursside haldamine; keskkonnakaitse; tervis ja loomade heaolu; ja kliimamuutused) saavutamisse.

Loe rohkem>>

Tarbijate tagasisideuuringud toidu märgistamise kohta

Kättesaadavad on uued materjalid, mis aitavad teavitada poliitikakujundajaid ja toidualase teabega seotud spetsialiste. Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) on hinnanud pakendi esikülje toitumisalase teabe märgistust, alkoholisisaldust, päritolukohta ja muid märgistamistavasid.

Nende uuringute tulemuste kokkuvõte, mida tutvustati sel kuul, näitab, et teave nii päritoluriigi kui ka päritolukoha või -piirkonna kohta on avaldanud olulist mõju tarbijate toiduvalikutele. Lisaks võivad menüüsildid, riiulisildid ja müügikohamärgid olla tarbijate tervisliku käitumise mõjutamisel tõhusamad kui veebipõhised vahendid, mis nõuavad teabele juurdepääsuks väliseid vahendeid (nt QR-koodid või veebisaidi lingid).

Tarbijad hindavad üldiselt pakendi esikülje märgiseid kui kiiret ja lihtsat viisi toitumisalase teabe saamiseks ostuotsuste tegemisel. Näib, et pakendi esiküljel olev toitumisalane märgistus stimuleerib toidukäitlemisettevõtteid parandama oma toodete toiteväärtust, näiteks vähendades lisatud soola või suhkruid.

Loe rohkem>>

ELi banaanitootmine saab kasu ÜPP rahastamisest


Banaanid ei pruugi olla ELi tavalised kultuurid, kuid banaanitootmine toetab paljude põllumajandustootjate perekondade ülalpidamist liikmesriikides. Uues aruandes rõhutatakse, kui oluline on ÜPP toetus ELi banaanisektorile.


Banaanid on üks tähtsamaid põllukultuure ELi äärepiirkondades, kus suurimad tootjad on Hispaanias (Kanaari saared), Prantsusmaal (Martinique ja Guadeloupe) ning Portugalis (Madeira ja Assoorid). ÜPP toetab nende ELi banaanitootjate ja nende toidu väärtusahelate partnerite konkurentsivõimet maaelu arengu rahastamise ja POSEI abi kaudu. Nimetus POSEI viitab prantsuse akronüümile „Programm d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’insularité“. POSEI kasutab Euroopa Põllumajanduse Arendusfondi, et toetada põllumajanduse erimeetmeid äärepoolseimates piirkondades.

ELi banaanitootmise hiljutise analüüsi tulemused näitavad, et ÜPP rahastus on avaldanud sektorile positiivset mõju. Teistes tähelepanekutes märgitakse, et ELi kaubanduspoliitika on suutnud saavutada hea tasakaalu eri eesmärkide vahel, järgides ELi rahvusvahelisi kohustusi, säilitades stabiilsed suhted kõigi ELi kaubanduspartneritega ja kohanedes pidevalt kasvava ELi tarbimisega.

Loe rohkem>>

ÜPP keskkonnamõjualase oskusteabe tugevdamine

Milline on põllumajandustegevuse mõju keskkonnale või kliimale ning millised põllumajandustegevused on seotud mingi konkreetse mõjuga? Need on küsimused, millele saab vastata ELi uus põllumajandus- ja ressursipoliitika analüüsi integreeritud modelleerimisplatvorm (iMAP).

DG AGRI ja Teadusuuringute Ühiskeskuse hallatav iMAP võeti kasutusele, et aidata esitada teaduslikke materjale ühise põllumajanduspoliitika keskkonna- ja kliimamuutuste eesmärkide kohta.

Loe rohkem>>

Maailma toidupäev: plakatite võistlus lastele

16. oktoobril toimuv maailma toidupäev toetab ÜRO eesmärki aidata kõigil ja kõikjal saada regulaarne juurdepääs toitainerikkale toidule. Igalt kontinendilt pärit lapsi julgustatakse osalema plakativõistlusel, mis illustreerib nende nägemust maailmast, kus kõigil on juurdepääs tervislikule ja taskukohasele toidule.

Kedagi ei jäeta kõrvale – see on ülemaailmse toidupäeva valdkonnaülene teema. Plakatite konkurss on avatud kuni 4. novembrini. Võisteldakse neljas vanusekategoorias (5-8, 9-12, 13-15, 16-19) ja võitjad kuulutatakse välja detsembris. Plakatikirjed võivad sisaldada kuni 25 sõna teksti.

Loe rohkem>>

Agrometsandus: oliivide ja karjamaade oskusteabe võrgustiku loomine

Sel suvel käivitati ELi rahastatud projekti LIVINGAGRO veebiportaal, mis on piiriülene algatus Vahemere agrometsanduse sidusrühmadele, kes on seotud multifunktsionaalsete oliivisüsteemide ja karjatatud metsamaadega.

Veebisaidi LIVINGAGRO eesmärk on aidata tuvastada ja rakendada innovaatilisi väärtusahelaid agrometsanduses, mis võivad luua kohalikele kogukondadele uusi võimalusi jätkusuutlike põllumajandustavade ja toodete mitmekesistamise valdkonnas. IT ühendab agrometsanduse oskusteavet erinevate sidusrühmade jaoks, kellel on järgmised huvid: uued viisid põllumajandusettevõtete sissetulekute suurendamiseks; põllumajanduskulude vähendamine; toodete täiustamisele kaasa aitavate uuenduste avastamine; kahjuritõrje ja mullaharimine; juurdepääs tasuta e-õppe kursustele; ja muu teave selle kohta, kuidas „agrometsandus aitab põllumajandustootjaid, põllumajandusettevõtteid ja planeeti“.

Loe rohkem>>

Projektid Rumeeniast, Poolast, Saksamaalt ja Hollandist

EIP-AGRI toetusvahendi veebisaidil on avaldatud mitu Rumeenia, Poola, Saksamaa ja Hollandi töörühmade uut ja ajakohastatud projekti.


Uute ja ajakohastatud innovaatiliste projektide loetelu hõlmab mitmesuguseid teemasid, sealhulgas uuenduslikke biotooteid puuviljade kaitseks; lühitarneahelad; kariloomade juhtimist; kliimameetmeid; põllumajandusevarustust ja palju muud.

Loe rohkem>>

ÜPP rohelise arhitektuuri järelevalve parandamine

Euroopa maaelu arengu hindamise tugiüksus on toonud esile hiljutised uuringud, mis näitavad, kuidas masinõpe võib aidata linnuelu seiret ÜPP toetust saavatel rohumaadel.

Automatiseeritud metoodika võimaldab jälgida ÜPP edu stepilindude kaitsmisel rohelise arhitektuuri kavade abil, mille eesmärk on parandada nende liikide söötmis- ja paljunemistingimusi.

Loe rohkem>>

Põhisõnumid mulla süsinikusisalduse teemal

ELi mullad kaotavad süsinikku ja Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uues ülevaates on esitatud 2021. aasta riiklikest kasvuhoonegaaside inventuuridest saadud mulla süsinikuteave, mille liikmesriigid on esitanud 2019. aasta kohta.

EEA analüüs veebiülevaates annab ülevaate mulla süsinikureservuaaride seisundist kogu Euroopas.

Loe rohkem>>

Väljaanded

•    ELi mahepõllumajanduspoliitika toetab agroökoloogia laienemist
•    Ühise põllumajanduspoliitika raames rahastatavate kliimameetmete seire, aruandlus ja kontroll
•    Maastikupoliitika teemad
•    Soolise võrdõiguslikkuse uudised
•    Keskkonnapoliitika rakendamise ülevaade
•    Õlu ja jäätis: Eurostati aruanded
•    Maaelu arengu programmi projektid ja näited

Loe kogu uudiskirja SIIT>>


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo