INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2010-03-09
Nr: 43
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5174&page=3265&action=article&
Teema: Euroopa Leader
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Uuenduste tegemise soodustamine läbi Leader meetme
Kirjatüki autor: Aivar Niinemäe, PAIK, toimetas Meeri Klooren, Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=126&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Uuenduste tegemise soodustamine läbi Leader meetme

Innovaatiliste ideede genereerimine või siis eesti keeles öelduna uuenduslik mõtlemine on praegusel hetkel igas elu valdkonnas oma populaarsuse tipul. Seda loomulikult ka maaelu ja Leader maastikul. Nii tuleme ka meie ikka ja jälle selle juurde tagasi.

Leader allkomitee 3. istungil algatuse saanud kolme fookusgrupi moodustamise teemadel oleme kirjutanud ka meie eelnevates Võrgukirjades . Seekord on luubi all fookusgrupp 2 - UUENDUSTE TEGEMISE SOODUSTAMINE.

Fookusgrupp 2 töökoosolek toimus 28. jaanuaril 2010 Brüsselis. Eestist on fookusgrupi liikmeks Aivar Niinemägi, Leader tegevusgrupi PAIK tegevjuht. Fookusgrupis arutatakse teemadel nagu - Innovaatilise/uuendusliku Leader iseloomu säilitamine, selle kitsaskohtade tuvastamine ja heade praktikate leidmine. Fookusgruppi juhivad Saksamaa rakendusasutus ja Austria maaeluvõrgustiku üksus.

Seekordsel fookusgrupi koosolekul oli kolm eesmärki:

1. Fookusgrupi käivitamine: kaasata erineva kogemuse ja organisatsioonilise tagapõhjaga Leader programmi eksperte;

2. Arutelude algatamine: Leader programmi asjakohane seotus innovatsiooniga, osalejad esitasid praktilisi ja sobilikke näiteid innovatsiooni kavandamise ja rakendamise osas nii riiklikul kui kohalikul tasandil;

3. Arutelu edasise töö osas, et esitada tõendusmaterjale (praktilisi näiteid ja tegevusi) innovatsiooni kavandamisest ja rakendamisest.

Uuenduslikkus vajab defineerimist

Koosolekul tegi Poola Põllumajandusministeeriumi esindaja Joanna Gierulska ettekande teemal - "Poola Maaelu arengukava 2007 - 2013 ja LEADER Innovatsioon".

Ettekandes rõhutas ta seda, et kohalik tegevusgrupp peaks alustuseks defineerima ära sõna "innovatsioon", sealjuures ka selle mõõtmise näitajad. Sest, mis on üleüldse uuenduslik, kas vana idee edasiarendus on uuenduslik lahenemine või saab innovaatiliseks kutsuda vaid täiesti puhtalt lehelt alustatud projekte. Silmas tuleb pidada ka seda, et erinevatel Leader tegevusgruppidel võib olla sellel mõistel erinev tähendus.

Tegelikult on uuenduslik ka läbipaistvuse tagamine otsustustasandil. Uuenduslikkus ei peitu ainult projektide arendamisel. Nõnda vaadeldes on innovatsioonil hoopis laiem haaratus ja tagamaa.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020