INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2010-05-25
Nr: 54
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=5163&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Nõuandeteenistus maaettevõtja teenistuses
Kirjatüki autor: Merry Aart, nõuandeteenistuse maaelu valdkonna koordinaator
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=452&page=3265&action=article&
VIDEO: JAH
Video veebiaadress: http://www.youtube.com/watch?v=Nx90ht7eALo&feature=player_embedded
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: Nõuandeteenistus maaettevõtja teenistuses

Alates 1. jaanuarist 2010 kureerib Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistuse tegevust Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES). Nõuandeteenistuse tegevus on eelkõige suunatud (põllumajandus)tootjate nõustamisele. Teeme koostööd nii teadusasutustega kui ka jõudumööda kõikide ettevõtlusele oluliste partneritega. Nõuandeteenistuse moodustavad kutset omavad konsulendid, tunnustatud nõuandekeskused maakondades ja koordineeriv keskus (www.pikk.ee) ühtse võrgustikuna.

Nõuandeteenistus pakub individuaalset nõuannet (äri-, külvikorraplaanid, loomade söötmise ja pidamise planeerimine, abi toetuste taotlemisel, nõuetele vastavuse nõustamine jm (põllumajandus)tootjale vajalik). Seda nõuannet toetab ka riik nõuandetoetuse kaudu. Lisaks on võimalik saada 2 tundi tasuta nõuannet, kui ei teata, millist nõuannet vajatakse. Nõuandeteenistuse kaudu levitatakse kahesuunalist infot (vajaduste kogumine, info levitamine) õigetele partneritele, korraldatakse koolitusi ja infopäevi.

Koordineerivas keskuses, mis füüsiliselt asub Tartus (www.nouandeteenistus.ee) tegutsevad üldjuht, taime- ja loomakasvatuse, maaelu valdkonna koordinaatorid, hetkel ei ole meil finantsmajanduse koordinaatorit, kuid eks seegi koht pea mingil ajahetkel saama mehitatud. Koordineerivas keskuses on teabeleviga tegelev spetsialist, kes seisab hea selle eest, et vajalik informatsioon liiguks õiges suunas, kes kogub erinevat statistikat ning hoolitseb aruandluse eest. Alati on meid toetamas ka MESi juhatuse liikmed ning Tallinna peakontori spetsialistid.

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020