INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2013-09-24
Nr: 196
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3425&page=3328&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Põllumajandus
Kirjatüki pealkiri: Euroopa Komisjon küsib arvamust peretalude olukorra kohta
Organisatsioon: Euroopa Komisjon
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=3424&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: MAAELUVÕRGUSTIK: Euroopa Komisjon küsib arvamust peretalude olukorra kohta
Allikas: Euroopa Komisjoni veebileht
24. september 2013. a

Euroopa Komisjon avas augustis küsitluse (avaliku konsultatisooni) teemal põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid. Küsimustik on vastamiseks avatud 11. oktoobrini. Küsitlus on saadaval ka eesti keeles.

Küsitlusele oodatakse vastama kõiki kodanikke, organisatsioone ja riigiasutusi, kes on seotud või huvitatud põllumajandusliku pereettevõtluse teemadest.

Küsitluse eesmärgiks on anda panus 29. novembril 2013 toimuvaks Euroopa konverentsiks „Põllumajanduslik pereettevõtlus: dialoog säästvama ja vastupanuvõimelisema põllumajanduse saavutamiseks Euroopas ja maailmas”.

ÜRO on kuulutanud 2014. aasta rahvusvaheliseks põllumajandusliku peretalude aastaks. Kas teadsid ka seda, et 2013. a on kuulutatud veealase koostöö aastaks? Info ÜRO rahvusvaheliste aastate kohta - www.un.org/en/events/observances/years.shtml

Konverentsil käsitletakse põllumajanduslike pereettevõtete rolli, nende peamisi tulevikuprobleeme ja -prioriteete. Konverents korraldatakse seoses ÜRO otsusega kuulutada 2014. aasta rahvusvaheliseks põllumajandusliku pereettevõtluse aastaks.

Rahvusvahelise peretalude aasta eesmärk on rõhutada põllumajandusliku pereettevõtluse tähtsust, juhtides tähelepanu selle rollile nälja ja vaesuse leevendamisel, toiduga kindlustatuse tagamisel ning elatise parandamisel, kaitstes samas keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust.

Euroopa Komisjoni algatatud avaliku konsultatsiooni küsimused on jagatud nelja sektsiooni:

* Sissejuhatavad küsimused - kust olete ja kes olete
* Soovitakse saada arvamust põllumajandusike pereettevõtete mõiste kohta - valikvastused kaalukuse järgi
* Arvamus peretalude sissetulekute kohta ning nende rolli kohta rahvusvahelises kaubanduses - valikvastused kaalukuse järgi või pingeritta seadmine
* Peretalude suhestumine teadusuuringutesse ja innovatsiooni - valikvastused kaalukuse järgi või pingeritta seadmine

Praktiline info küsitlusele vastamisel

Küsitlusele vastamine on veebipõhine ning see võtab aega ligikaudu 15 minutit. Kui küsimustik on internetis täidetud, siis peab klõpsama nupul „Esita”. Vastuseid ei esitata enne, kui sellel nupul on klõpsatud.

Veebipõhine küsitlus on anonüümne. Igale vastusele antakse juhuslik töötlemisnumber, et vältida osalejate tehnilise tuvastamise võimalust. Andmete töötleja kinnitab eespool esitatud teabe õigsust ja tagab tulemuste kasutamise kokkuvõtlikul kujul, mis ei võimalda individuaalsete vastajate tuvastamist vastusekategooria piires.

Maaeluvõrgustiku tegevused

Maaeluvõrgustik on juba sel aastal kaudselt alustanud peretalude teemaga:

* ERRiga koostöös on valmimisel saatesarja Ilus maa videolood, mis on eetris igal laupäeval ja pühapäeval, septembrist kuni detsembrini, kus tulevad esitamisele kuue noortaluniku videolood (rohkem infot - www.maainfo.ee/index.php)
* Koostöös MTÜga Eesti Noortalunikud valmib oktoobri esimesel poolel noortalunike stendinäitus, kus 15 noortaluniku kaudu erinevatest Eesti maakondadest tutvustatakse noortalunike tegemisi ning enamikel juhtudel on tegemist peretaludega. Stendinäitust esitletakse esmakordselt 10.-11. oktoobril 2013 Valgamaal toimuval noortalunike seminaril - www.maainfo.ee/index.php

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020