INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2013-11-05
Nr: 202
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=3526&page=3265&action=article&
Teema: Maaelu areng
Alateema: Ülevaade
Kirjatüki pealkiri: Üheteistkümnendal Euroopa piirkondade ja linnade nädalal räägiti muutustest uuel perioodil
Kirjatüki autor: Meeri Klooren
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://maainfo.ee/index.php?article_id=3521&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: 7. - 10. oktoobril 2013 toimus Brüsselis 11. Euroopa piirkondade ja linnade nädal "Open Days 2013". Kuna üritus toimus ajal, mil regionaalpoliitika põhilised reformid olid lõpule jõudnud ning plaanide tegemine aastateks 2014–2020 oli jõudnud otsustavasse faasi sai ettevõtmise loosungiks „Euroopa piirkonnad ja linnad hakkavad liikuma 2020. aasta suunas”. Kokku osales Euroopa piirkondade ja linnade nädalal pea 6000 inimest, ligikaudu 60 erinevast riigist, kaasa sai lüüa 109 erinevas töögrupis.

Töögruppide teemad võib jaotada kolme alagruppi:

Toimetulek muutustega aastatel 2014-2020. Vaja on uuenduslikke lähenemisviise, et teostada tulevasi investeerimisprioriteete (nt integreeritud territoriaalsed investeeringud, ühised tegevuskavad, juhtimisküsimused, finantsinstrumendid jne).
Koostoime ja koostöö ELi, riiklike ja piirkondlike eri poliitikavaldkondade vahel ning eri rahastamisallikate ühendamine. Uuritakse erinevaid koostööviise nagu makropiirkondlikud strateegiad või koostöö riigi-, piirkonna ja linnavalitsuste ning pädevate asutuste vahel.
Probleemid ja lahendused. Kavandatakse praktilisi lahendusi sellistele Euroopa piirkondade ja linnade ühistele probleemidele nagu väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääs krediidile ja ülemaailmsetele turgudele, noorte töötus, demograafilised probleemid, jäätmete-, veemajanduse ja looduslike riskide juhtimine, liiklusummikud, saastumine või suur energiatarbimine.

„Open Days“ peakorraldajateks on Regioonide Komitee ning Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat, kes vastutavad ürituse struktuuri, kujunduse ja üldise programmi eest. Kuid Euroopa piirkondade ja linnade nädal ei ole sugugi tüüpiline Euroopa institutsioonide poolt ellu kutsutud foorum. Üritus toimub läbi tiheda koostöö erinevate Euroopa institutsioonidega, piirkondadega ja linnadega. Oma panuse annavad ka paljud ettevõtted, finantsasutused, rahvusvahelised ühendused ja akadeemilised organisatsioonid.

Rohkem infot Euroopa piirkondade ja linnade nädala kohta:

MAAELUVÕRGUSTIK: Euroopa kutsus külla – Euroopa piirkondade ja linnade nädal „Open Days 2012“
Euroopa Komisjon: OPEN DAYS– Euroopa piirkonnad ja linnad hakkavad täitma 2020. aasta eesmärke ja investeerivad majanduskasvu
Euroopa piirkondade ja linnade nädala 2013 veebilehekülg
Pildid Euroopa piirkondade ja linnade 2013 nädala üritustest

Ürituse raames avati vabaõhunäitus "100 EUrban solutions" (100 lahendust ELi linnades), kus tutvustati erinevaid arukaid, jätkusuutlikke ja kaasava lahendusega linnaarengu parimaid praktikaid.

Rohkem infot näituse kohta: ec.europa.eu/regional_policy/100EUrbansolutions...

Lisaks Brüsselis toimuvatele seminaridele toimub kuni 2013. aasta detsembrini nimetuse all „Euroopa minu piirkonnas/linnas” üle 300 ürituse: ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/localevents_map.cfm

Euroopa piirkondade ja linnade nädalast saab vaadata kokkuvõtvat VIDEOT:

Eestist osalesid töögruppide töös Kersti Aro Maaülikoolist, Raili Mengel-Sünt Eesti Maaturismist ja Helena Pärenson Taimekasvatuse Instituudist ning Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroost osales Meeri Klooren.

Millistes töögruppides käisid Kersti, Raili ja Helena ning millised olid nende muljed saab lugeda järgnevalt:

Kersti Aro, Eesti Maaülikool: Euroopa piirkondade ja linnade nädal: Demograafilised muutused ja tootlik põllumajandus

Kersti osales viiel Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames korraldatud seminaril, mille teemad puudutasid demograafilise maastiku muutumist, klastreid, regioonide ja linnade nutikat spetsialiseerumist ning põllumajanduse produktiivsust ja säästlikkust. Ettekannetega esinesid Euroopa Komisjoni struktuuriüksuste ametnikud ning kohalike omavalitsuste ametnikud, teadlased ja ettevõtjad Euroopa erinevatest regioonidest. Mida täpsemalt töögruppides räägiti loe edasi: www.maainfo.ee/index.php

Helena Pärenson, Eesti Taimekasvatuse Instituut: Euroopa piirkondade ja linnade nädal: Euroopa innovatsiooni partnerlusest

Helena osaletud kolm töögruppi olid põhiliselt seotud teadmussiirde, majanduskasvu, makropiirkondade koostööga, põllumajanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkuse arendamisega läbi innovatsiooni partnerluse (EIP). Huvitavalt kõlab ühes töögrupis öeldud lause: "Teadust hinnatakse toodetud teadmiste põhjal, ent innovatsiooni hinnatakse toodetud lahenduste põhjal." Mida täpsemalt nendes töögruppides räägiti loe edasi: www.maainfo.ee/index.php

Raili Mengel-Sünt, MTÜ Eesti Maaturism: Euroopa piirkondade ja linnade nädal: Väike- ja Keskmise suurusega ettevõtete kaasamine Euroopa Territoriaalsesse koostöösse

Koostöös Maamajanduse Infokeskusega oli 8. oktoobril 2013 MTÜ Eesti Maaturism esindajal Raili Mengel-Süntil võimalus osaleda Belgias, Brüsselis toimuval üritusel Euroopa piirkondade ja linnade nädal "Open Days 2013". Õhkkond Brüsselis toimuval üritusel oli igati töine ja osalejaid (üle 5000, just nii palju olevat väljastatud osalejatele rinnamärke) väga erinevatest riikidest. Töögrupp milles Raili osales kandis teemat : Väike- ja Keskmise suurusega ettevõtete kaasamine Euroopa Territoriaalsesse koostöösse: Kuidas arvestada Euroopa Territoriaalse Koostööprojektide kontekstis riigiabi ja intellektuaalse omandi õigustega? Mida täpsemalt selles töögrupis räägiti loe edasi: www.maainfo.ee/index.php

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020