INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2017-05-24
Nr: 360
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6255&page=3265&action=article&
Teema: Teised võrgustikud
Alateema: Ettevõtlus
Kirjatüki pealkiri: Ühing Ettevõtlikud Naised Eestimaal ja selle jäljed Eesti ettevõtluses!
Kirjatüki autor: Krista Kõiv
Organisatsioon: Maaeluvõrgustik
Kirjatüki veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?article_id=6254&page=3265&action=article&
VIDEO: EI
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: MTÜ ETNA asutati aastal 2003. ETNA missiooniks on toetada maapiirkondade naisi väikeettevõtluse arendamise kaudu, parandades nii maaelu mainet kui ka elukvaliteeti.

"Täna saame öelda, et meie teenusekasutajate arv aastas on kuni 500 inimest." räägib ETNA arendusjuht Sirje Vällmann.

"Kõrgaeg oli aastal 2006 kui INTERREGi ja väikses osas ka Maaelu edendamise Sihtasutuse (MESi) poolt kaasrahastatud FEM naisettevõtluse teabekeskuste projektis oli teenusekasutajaid üle 2000."

ETNA mikrokrediit toimib ja jääb toimima!

ETNA on eestvedanud palju arendusprojekte. "Grupimentorlus on meie poolt maale toodud!" kirjeldab Sirje projektide mõju. "Naisettevõtlusstrateegia on EAS küll tänaseks oma kodulehelt maha võtnud, kui enne on olnud palju kasutatud. Osalesime ka LEADER 2014-2020 meetme ettevalmistamise töögrupis."

"Üheks oluliseks tegevuseks, mis toimib ja jääb toimima on ETNA mikrokrediidi finantsmehhanism." kinnitab Sirje Vällmann. "Projektitegevused on küll lõppenud, kuid väljatöötatud toetusmeetmed toimivad jätkuvalt." Mikrokrediidi naisettevõtjate võrgustiku arengusse panustavad ETNA liikmed vabatahtlikus korras. Ühendusel ei ole palgatööjõudu.

Rahvusvaheline koostöö - Rootsi, Soome, Läti, Inglismaa, Norra, Jakuutia, Moldova, Aserbaid˛aani ja Gruusiaga - aitab kogemusi saada ja vahetada!

Eesti kogemustest mikrokrediidi rahastusskeemi rakendamise vastu on huvi tuntud ka Moldovas. Juunis peaks selguma, kas koostööprojekt maanaiste koolitamisel Aserbaid˛aanis saab toetust, kuid nõusolek selles projektis osaleda on juba antud. Hea koostöö on ka Gruusia naiste organisatsiooniga, sõlmituid on koostöö memorandum. 2014. aastal käidi Jakuutias maanaistele koolitusalast nõu jagamas.

"Teeme head koostööd Läti Maanaiste Ühinguga. Hiljuti tähistati seal tähtpäeva - 20. aastat mikrokreedi rahastust Lätis." Sirje kiidab: "Läti maanaiste organisatsioon on tunnustatud! Läti maanaised käivad kord kuus põllumajandusministeeriumis oma koosolekuid pidamas!"

Selle aasta 1. juulist saab uue alguse naisettevõtluse WINNET projekt. Tegemist on Läänemere strateegia juht-projektiga, mida rahastab Rootsi Instituut. Projekti käigus uuritakse naiseettevõtjate olukorda ja arenguid Läänemere riikides.

Ideedega naised!

"Kes siis meie juurde jõuab? … naine, kellel on idee!" iseloomustab Margo Orupõld, ETNA mikrokrediidi laenugruppide koordinaator, kes nõustab ettevõtlusega alustada soovivaid maanaisi.

Tänaseks on Eestis maapiirkonnas kokku 12 laenugruppi, kokku 70 naist. Laenugrupid, mida võiks pigem nimetada mentorgruppideks, on erineva suurusega. Ettevõtlusega tegeleb neist nüüdseks 65 naist, kuid gruppide loomise alguses ei olnud enamus neist ettevõttajad.

Mikrokrediidi rahastusskeemi toimimise ajal on kokku koostatud 82 äriplaani ja kõik need on ka laenuraha saanud.

Raha paneb rattad käima - laenugrupi 4 ratast

RAHA on ettevõtluse jaoks tarvilik! Naine on vastutustundlik ja selleks et raha saada, peab kõik täpselt läbi mõtlema. Naine vajab vähem raha ja tihtilugu ei lähe seda pangast laenama.

ÄRIPLAANi peavad koostama kõik mentorgrupi liikmed. Äriplaan koosneb 10 küsimusest, aga eraldi oskuseks on vastused 2 lausega kirja panna. Lühidalt oma idee kirjeldamine nõuab põhjalikku läbimõtlemist. "Projekti alguses õpetasime rohkem, nüüd vähem." kirjeldab äriplaani kaitsmist Margo Orupõld. "Kui äriplaan on kokku pandud, siis on kohustus see ka grupis ette kanda! Teiste vigade märkamine ei aita mitte üksnes alustavat ettevõtjat ennest, vaid teiste äriplaanide kuulamine on koht, kus kõigil on võimalik midagi õppida!"

GRUPI LIIKMED on esialgu võõrad inimesed, kes kohtumiste käigus õpivad teisega arvestama! Paljudes gruppides on jagatud, kes õpetab keda ja mis teemal ning kõik aruteluteemad jäävad grupi sisse st nendest ei räägita mujal!

VÕRGUSTIKUD "Naine on selline tore inimene, kes ikka tahab koos teha! Tahab kõike korraga teha! Nagu Kihnu naine, kellel käed kogu aeg varrastega klõbistavad!" rõhutas Margo suhtlusvõrgustike tähtsust.

Ettevõtluspisikuga naised!

"Kui see pisik juba sees on, siis kutsume neid - nakatunud naised!" ütleb Margo Orupõld. Kui on soovi oma piirkonnas laenugruppi moodustada peaks olema vähemalt 5 naist, nakatunud naist!

Grupi eesmärk on üksteist toetada.

Määratakse grupijuht, laekur, sekretär. Igakuuline grupi kokkusaamine on laenugrupil kohustuslik. Fikseeritakse kohustused.

Margo selgitab: "See ei ole kiusamiseks, vaid kui näiteks tekkivadki makseraskused, siis on võimalik jooksvalt lahendused leida. Grupiliikmed koguvad ka säästuhoiust (6 eurot kuus). Kõige tähtsam on see, et on säilitatud konfidentsiaalsus ja vastastikune usaldus!"

ETNA poolne raviskeem

Laenuressurss ühele naisettevõtjate grupile on 9586 eurot. Ühele ettevõtjale on maksimaalne laenuressurss 3000 eurot kolmeks aastaks, intressiga 5%. Vajadusel saab kasutada ka 6 kuulist maksepuhkust. Kõik äriplaanid vaatab läbi ka ETNA poolne laenuhaldur.

Mis on tähtis? Koos käimine!

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020