INFOKIRI VÕRGUKIRI

Alates 12. maist 2009. a koostab maaeluvõrgustik infokirja VÕRGUKIRI. Infokiri saadetakse välja üle nädala kolmapäeviti, e-posti teel kõikidele LEADER tegevusgruppidele ja teistele maaelu arendajatele. Võrgukirjas kajastatakse Eesti maaeluvõrgustiku ja koostööpartnerite tegevusi ning Eesti ja Euroopa maaelu uudiseid.

Võrgukirja toimetavad Reve Lambur ja Helene Kõiv, maaelu võrgustikutöö osakonnast. Kui soovite saada Võrgukirja ka oma e-postkasti, siis saatke meile teade: seminar @ pmk.agri.ee 

Ilmumise kuupäev: 2009-06-30
Nr: 8
VÕRGUKIRJA_veebiaadress: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2776
Teema: Euroopa uuringud
Alateema: Keskkond
Kirjatüki pealkiri: Uuring "Kliimamuutuste lühiajaline ja keskpikk mõju Euroopa tööhõivele ja oskustele"
Organisatsioon: Euroopa Komisjon
Kirjatüki veebiaadress: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=172
VIDEO: EI
Lisainfo: EL pressiteade http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/977&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
VÕRGUKIRJA_KIRJATÜKK: * Uuring "Kliimamuutuste lühiajaline ja keskpikk mõju Euroopa tööhõivele ja oskustele"
Samateemaline foorum toimus Brüsselis Belgias 22.-23. juuni 2009. Euroopa Komisjon leiab, et on vaja teha muudatusi, et vähendada CO2, millel on suure tõenäosusega oluline mõju tööhõivele. Selleks on mitmeid võimalusi, näiteks läbi varajase innovatiivsete uute tehnoloogiate kasutusele võtmise, viia Euroopa ettevõtted maailma konkurentidest, kes on muutuste ennetamisel aeglasemad, ette. Või vastupidi, Euroopa ettevõtete suutmatus ennetada, võib viia kiirustava ja sunnitud hilisematele kohandustele, mis võivad kahjustada ettevõtteid ja jätab nende töötajad altenatiivse tööhõive jaoks piisavalt ettevalmistamata või koolitamata.

Veebilehelt leiate uuringu lõpparuande ning foorumi videod: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=172
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/977&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

« Tagasi

Viimati muudetud: 06.02.2020