Üritused

SOOME MAAELUVÕRGUSTIK: EL Läänemere piirkonna strateegia seminar ja maaelu arengu programmid

Toimumisaeg: 28.09.2011–29.09.2011

Toimumiskoht: Helsingi, Soome

 

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia seminar Helsingis, Soomes 28. - 29. septembril 2011

28. - 29. septembril 2011 toimub Helsingis Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia prioriteedi „Säästev maaelu areng“ seminar, mis keskendub maaelu arengu programmide nendele meetmetele, mis on ühtsed kogu Läänemere piirkonnas. 

Seminari korraldavad koostöös Euroopa Komisjon, Soome maaeluvõrgustik ja Soome Põllu- ja Metsamajanduse ministeerium. Eesmärgiks on kokku tuua Läänemere piirkonna riiklike maaelu arengukavade korraldavad asutused, maaeluvõrgustikud kuid samuti ka huvigrupid, kes on seotud maaeluarengukava elluviimisega.

Seminarile on oodatud põllumajandusministeeriumide ja teemaga seotud allasutuste, samuti ka Maaelu arengukava meetmete (kutseõpe, põllumajanduse kaasajastamine, põllumajanduskeskkond, maapiirkonna põhiteenused) elluviimisega seotud valdkondadega esindajad ning ka teemade nagu (keskkond, noored, maaturism, kohalik energia) esindajad.

Registreerimine on-line: www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx

LISATUD FOTOD: www.maainfo.ee/index.php

EL Läänemere piirkonna strateegia
SEMINAR
"Ühised maaelu arengu meetmed Läänemere piirkonnas"

28. – 29. september 2011
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5A, Helsingis

Kolmapäev

28. september

09.30 - 09.55 Registreerimine ja kohv / suupisted
10.00 - 10.10 Avamine - Risto ARTJOKI, Soome Põllumajandus- ja metsandusministeeriumi poliitiline kantsler (State Secretary, Finnish Ministry of Agriculture and Forestry)
10.10 - 10.30 Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia (EUSBSR) - Vicente RODRIGUEZ SAEZ, Euroopa Komisjon, DG REGIO, Euroopa riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö üksuse E.1 juhataja asetäitja (Deputy Head of Unit E.1, European Transnational and Interregional Cooperation) ETTEKANNE
10.30 - 10.50 EUSBSR ja Maaelu arengu programmid - Søren KISSMEYER-NIELSEN, Euroopa Komisjon, DG AGRI, Maaelu arengu programmide F2 üksuse juht (Head of Unit F2) ETTEKANNE
10.50 - 11.10

Makropiirkonna ühised maaelu arengu meetmed - Michael GREGORY, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt (ENRD Contact Point)

 • ETTEKANNE
 • Taustapaber ettekande jaoks "Makropiirkonna ühised maaelu arengu meetmed"
11.10 - 11.40

EL Läänemere piirkonna strateegia 9. prioriteedi maaelu arendamise koostöö tegevused - Zivile SUKYTE, Leedu Põllumajandusministeerium ETTEKANNE

11.40 - 12.00

Arutelu - juhib Søren KISSMEYER-NIELSEN

12.00 - 13.30 Lõuna
13.30 - 14.30

Rahvusvaheline koostöö Läänemere piirkonna maapiirkondades

Juhib Hans BERGSTRÖM, Soome maaeluvõrgustikust

 • Näited / juhtumiuuringud:
  • Soome põllumajandusminsiteeriumi esindaja Sanna SIHVOLA - makseasutuse vaatepunktist
   • ETTEKANNE
  • Hiidlaste koostöökogu tegevjuht Reet KOKOVKIN - rahvusvahelise projekt  "Purjetamise koolitus ja merenduse kultuuripärand" (“Sailing Training and Maritime Heritage”)
   • ETTEKANNE
  • Soome maaeluvõrgustiku esindaja Hans-Olof STÅLGREN - maaeluvõrgustiku vaatepunktist
   • ETTEKANNE

Töötubade sissejuhatus - Mark REDMAN, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt

14.30 - 17.00 Samaaegselt toimuvad TÖÖTOAD
 • Keskkond - töötuba juhatab Airi KULMALA, Soome põllumajandustootjate ja metsaomanike keskliit. ETTEKANNE Kokkuvõtte koostab: Mark REDMAN, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
  • Projektinäide: "Mesilased ja bioloogiline mitmekesisus" (Taani)
 • Noored - töötuba juhatab Ave BREMSE, Eesti maaeluvõrgustiku üksus. Kokkuvõtte koostab: Adrian NEAL, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
  • Projektinäide: "Muusika, salvestusamine ja multimeedia stuudio" (Läti)
  • Projektinäide: "Amaze Me Leader"  (Soome)
 • Maaturism - töötuba juhatab Taani maaeluvõrgustiku üksu. Kokkuvõtte koostab: Michael GREGORY, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
  • Projektinäide: "Kunsti ja käsitöö liit, Bornholm" (Taani)
  • Projektinäide: "Säästva turismi koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal" (Eesti - Sirje KUUSIK, MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal)
   • ETTEKANNE
 • Kohalik energia - töötuba juhatab Elzbieta CZERNIAKOWSKA- BOJKO, Poola põllumajanduse ja maaelu arengu minsiteerium. Kokkuvõtte koostab: Donald AGUILINA, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
  • Projektinäide: "Ökoloogiline küttesüsteem ravimtaimede kuivatamiseks" (Poola)
  • Projektinäide: "Taaskasutav energia" (Rootsi) - Dan MELANDER
   • ETTEKANNE
   

Neljapäev

29. september

09.00 - 09.20 Tagasiside eelmise päeva töötubades arutatud ideedest - Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt (ENRD Contact Point)
09.20 - 10.00  EL Läänemere piirkonna strateegia maaelu arenguga seotud juhtprojektidest (flagship projects)
 • Prioriteet 1: "BalticDEAL – paneme head põllumajandustavad tööle!“ („BalticDEAL - Putting best practices in agriculture into work”). Airi KULMALA, Põllumajandustootjate ja metsaomanike keskliit
 • Prioriteet 9: "Jätkusuutlik maaelu areng" (“Sustainable rural development”) Maria SZEMPLINSKA, Poola põllumajanduse ja maaelu arengu ministeerium ja Hans-Olof STÅLGREN, Rootsi maaeluvõrgustiku üksus
  • ETTEKANNE
 • Prioriteet 9: "Balti sõnnikumajandus – luua foorum uuenduslike ja keskkonnahoidlike sõnnikukäitlus teemade kohta" („Baltic MANURE – Establish a Forum for Inventive and Sustainable Manure Processing”) Markku JÄRVENPÄÄ, Soome projektikoordinaator ja Johanna LOGRÈN, teadur MSC keskonnamajandus
10.00 - 10.15 Töötubade sissejuhatus - Hans BERGSTRÖM, Soome maaeluvõrgustiku üksus
10.15 – 12.30

Samaaegselt toimuvad töötoad ühiste maaelu arengu meetmete planeerimiseks aastateks 2014-2020 (ettekanded võimalikest asjakohaste meetmetest).

1. Kutseõpe ja teavitusmeetmed - töötuba juhatab Taani makseagentuuri esindaja (täpsustamisel). Kokkuvõtte koostab: Adrian NEAL, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt

2. Põllumajandusettevõtete ajakohastamise meetmed (sh bioenergia investeeringud) - töötuba juhatab Edgars LINDE, Läti maaeluvõrgustiku üksus. Kokkuvõtte koostab: Donald AGUILINA, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt

3. Põllumajanduskeskkond - töötuba juhib Tiina MALM, Soome põllumajanduse ja metsanduse ministeeriumi nõunik. Kokkuvõtte koostab: Mark REDMAN, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt  

4. Põhiteenused maamajandusele ja elanikkonnale - töötuba juhib Sanna SIHVOLA, Soome põllumajanduse ja metsanduse ministeeriumi vanemametnik. Kokkuvõtte koostab: Michael GREGORY, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
12.30 - 13.30 Seminari kokkuvõtted - diskusiooni juhib Søren KISSMEYER-NIELSEN, Euroopa Komisjon, DG AGRI, Maaelu arengu programmide F2 üksuse juht (Head of Unit F2)
 • Tähelepanekud töötubadest
 • Avatud arutelu järgmistest sammudest planeerimaks koostöö tegevusi prioriteedi 9 raames ja Maaelu arengukavade ühiseid meetmeid
 • Lõpetamine - lõppsõna Risto ARTJOKI, Soome Põllumajandus- ja metsandusministeeriumi poliitiline kantsler (State Secretary, Finnish Ministry of Agriculture and Forestry)
13.30 - 14.30 Lõuna

Lisainfo: Leena Anttila (leena.anttila@mmm.fi ) või Hans Bergström (hans.bergstrom@maaseutu.fi)


Eelmised samateemalised seminarid & artiklid:

Vaata lisaks EL Läänemere piirkonna strateegia, prioriteet "Turism" www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp EU Strategy for the Baltic Sea Region eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Strategy.7428.html Balti Kompass www.balticcompass.org/index.html

 

Viimati muudetud: 01.02.2012

« Tagasi