Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2012-03-15
NIMETUS: MAAELUVÕRGUSTIKU 2011.a seirearuanne
LIIK: Aruanne
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Eesti maaeluvõrgustik
SISU: MAAELU ARENGUKAVA 2007 – 2013, RIIKLIKU MAAELUVÕRGUSTIKU 2011. AASTA SEIREARUANNE, mis koostatakse maaeluvõrgustiku üksuse poolt (Maamajanduse Infokeskuse, maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond) esitamiseks Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonnale (Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 seirirekomisjoni sekretariaadile).

SISUKORD
1. Sissejuhatus
1.1. Maaeluvõrgustiku tegevuse eesmärk ja õiguslik alus
1.2. Maaeluvõrgustiku juhtimise kord
1.3. Maaeluvõrgustiku tegevuskava
2. Teadmiste levitamine
3. Ürituste korraldamine
3.1. Riigisiseste ürituste korraldamine
3.2. Rahvusvaheliste ürituste korraldamine ja osalemine
3.3. Ürituste kaaskorraldamine (koostööüritused)
4. Tugi riigisisesele ja rahvusvahelisele koostööle
4.1. Maaeluvõrgustiku veebikeskkonna haldamine ja arendus
4.2. Koostöö arendamine Euroopa maaelu arengu võrgustikus
5. Tehnilise abi kasutamine
DOKUMENT: Seirearuanne (WORD) http://maainfo.ee/public/files/Maaeluvorgustiku-2011-seirearuanne-seisuga-15-03-2012.doc
INFO:

 

« Tagasi