Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2010-05-06
NIMETUS: KÜSITLUS - MAK 2007-2013 meetmete lihtsustamine
LIIK: Küsitlus
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Põllumajandusministeerium
SISU: Põllumajandusministeerium ja PRIA kaardistasid erinevaid kitsaskohti Maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) rakendamise erinevates etappides - alustades rakendusaktide väljatöötamisest ja lõpetades investeeringute teostamisega. MAK-i rakendamise lihtsustamine on suunatud kõigile rakendamise osapooltele, aga eelkõige peaks sellest kasu saama just MAK-i meetmete taotlejad. Välja töötati küsimustik, mida oli võimalik kõigil huvilistel täita. Vastajate ettepanekud on olulised aitamaks kaasa töötada välja erinevaid võimalusi rakendamise kitsaskohtade lahendamiseks ja MAK rakendamise lihtsustamiseks.

Põllumajandusministeeriumi kaaskiri lihtsustamise küsimustikule http://www.maainfo.ee/public/files/2010-04-21-LIHTSUSTAMISE-K%DCSIMUSTIKU-KAASKIRI.pdf

KÜSIMUSTIK http://www.maainfo.ee/public/files/2010-05-05-MAK-LIHTSUSTAMISE-KYSIMUSTIK.pdf

Küsimustikule sai vastata kuni 5. maini 2010.

2010.a. aprillist alustas oma tegevust ka Euroopa maaelu arengu võrgustiku temaatiline töögrupp 4. Euroopa maaelu arengu poliitika rakendamismehhanismid. Töögrupi liikmeks Eestist on Reve Lambur, Eesti maaeluvõrgustiku üksusest (Maamajanduse Infokeskus). Küsimustiku vastused olid abiks ka Euroopa tasemele arvamuste koondamisel maaelu arengu programmide lihtsustamisel.
Euroopa maaelu arengu võrgustiku temaatilised töögrupid http://www.maainfo.ee/index.php?page=3097

Maaelu arengukava 2007 - 2013 rakendamise Euroopa rakendusaktid leiate Põllumajandusministeeriumi veebilehel http://www.agri.ee/index.php?id=36715, MAK rakendamine PRIA veebileht http://www.pria.ee/ ja MAK rakendamisest maaeluvõrgustiku veebilehel http://www.maainfo.ee/index.php?page=3355
DOKUMENT: Küsimustiku kohta info http://www.maainfo.ee/?page=3474
INFO:

 

« Tagasi