Eesti maaeluvõrgustiku aruanded, vastatud küsitlused, ülevaated

KUUPÄEV: 2017-05-08
NIMETUS: MAAELUVÕRGUSTIKU 2016.a seirenäitajad ENRDle (inglise keeles)
LIIK: Aruanne
TEEMA: Maaeluvõrgustiku tegevus
KOOSTAJA/TELLIJA: Eesti maaeluvõrgustik
SISU: Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) kontaktpunkt kogub liikmeriikide maaeluvõrgustike tegevuste kohta seireandmeid.

Liikmesriikide maaeluvõrgustike poolt esitatud seireandmete ülevaade, esitleti 12.-13.09.2016 Põhja-Balti maaeluvõrgustike koosolekul. Ettekanne http://www.maainfo.ee/public/files/ENRD%20ettekanne%20maaeluv%F5rgustike%20hindamistulemustest_Gaya%20Ducceshi_2016_sept%20Jelgava.pdf
DOKUMENT: ENRDle saadetud seiretabel 2016.a kohta (PDF veebiandmebaasi sisestatud andmete kohta): http://maainfo.ee/public/files/2017-05-08-Estonia-NRN-2016-CNS.pdf

Seirenäitajate ettevalmistamise tabelid (Excel): http://maainfo.ee/public/files/2016-seiretabel-04-05-2017-seisuga.xlsx
INFO:

 

« Tagasi