Üritused

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni III istung (2012/1)

Toimumisaeg: 08.02.2012

Toimumiskoht: Põllumajandusministeerium, Tallinn

8. veebruaril 2012 toimus Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) ettevalmistava juhtkomisjoni III istung.

Istungit juhatas Põllumajanduministeeriumi kantsler Ants Noot. MAK ettevalmistava juhtkomisjoni istungil annavad Põllumajandusministeeriumi esindajad ülevaate Euroopa Liidu maaelu arengu määruse aruteludest Euroopa Liidu tasandil, põhiarutelu keskendub aga Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärkide. MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni liikmete ja töö kohta info Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/ettevalmistav-komisjon/

III istungil jätkati arutelu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 eesmärkide teemal. Eelmisel istungil arutati läbi Eesti põllumajandustoodangu mahu, põllumajandustootmiseks sobiv maa, põllumajandusstruktuuri, sh lühikeste toidu tarneahelate arengu, põllumajandussektori vanuselise struktuuri ja mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva sektori maaelu arengu poliitika raames toetamise ulatuse teemad.

8. veebruaril, juhtkomisjoni III istungi arutelu teemadeks olid:

Põllumajandusministeeriumi poolt ettevalmistatud küsimustik

MAK 2014+ juhtkomisjoni III istungi SALVESTUS Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/juhtkomisjoni-istungid/


Eelmiste istungite kohta ka maaeluvõrgustiku veebil: www.maainfo.ee/index.php

MAAELUVÕRGUSTIKU TEEMALEHT: Ühine põllumajanduspoliitika pärast aastat 2013 www.maainfo.ee/

Viimati muudetud: 15.03.2012

« Tagasi