NÄITUS: Maaturismi edulood - projektinäidete konkurss

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostas koostöös MTÜ Eesti Maaturismiga maaelu arengukava raames toetust saanud maaturismi projektidest ränd-näitust "Maaturismi edulood"

Näituse "Maaturismi edulood" eesmärk on esile tõsta ettevõtjaid ja mittetulundusorganisatsioone või sihtasutusi, kes on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 3.1. Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse, 3.2. Külade uuendamine ja arendamine või LEADER-meetme toetuse abil arendanud välja huvitava teenuse või toote ja mida oleks põnev tutvustada ka laiemalt.

Näitus koosneb 11 erinevast temaatilisest stendist: elujõud loodusest, aktiivne puhkus, pereturism, elamusturism, kultuuriturism, märka inimest, piirkonna turundus, piirkonna vaatamisväärsus, traditsioonide väärtustamine, uued teadmised ja uuenduslik. Kaheteistkümnes stend kajastab toetuste meetmete info maaturismile erinevate maaelu arengukavade raames.

Näitusele esitati erinevate maaturismi valdkonnas tegutsejate poolt 58 ankeeti. Projektinäiteid esitati väga erinevatest valdkondadest ja piirkondadest. Laekunud näited on koondatud alljärgnevasse ANDMEBAASi. 12. juunil 2015. a. toimus Eistvere mõisas Eesti maaeluvõrgustiku koostöökoja istung. Näitusele valiti 32 projekti, valitud projektid leiab täiendatud andmebaasist.

Eriauhindadega tunnustatud Eesti maaturismi silmapaistnud projektid: maainfo.ee/index.php ja Rahva Lemmiku kohta informatsiooni SIIT

Komisjoni liikmed: Raili Mengel (MTÜ Eesti Maaturism), Kristine Hindriks (Maaeluministeerium), Jana Adari (Põllumajandusuuringute Keskus), Piret Kljutšivski (PRIA), Piret Leskova (Eesti LEADER Liit), Taimi Saarma (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Iiri Raa ( Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkti piirkondlik ekspert), Anneli Kana (MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant), Valter Parve (TÜ Pärnu kolledz), Birgit Brikk (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse) Krista Kõiv ja Ave Bremse (Maamajanduse Infokeskus)

Näituse koostamise tingimused ja näidete kogumise kohta ilmusid kaks pikememat kirjeldust 10. märtsi VÕRGUKIRJAS ja laekunud ankeetidest 26. mai VÕRGUKIRJAS. Täidetud ankeete sai esitada 10. märtsist kuni 1. maini 2015. Näite esitamise ANKEET

Näitus valmib ja tuleb esitlemisele 18. novembril 2015 MTÜ Eesti Maaturism 15 ürituste raames Koplimadise turismitalus. Näitusega on võimalik tutvuda Maaeluministeeriumi suures saalis alates 19. november 2015. Näitus hakkab liikuma mööda erinevaid üritusi ja kohti üle Eesti.

Info konkursi kohta: Maamajanduse Infokeskus: Ave Bremse, e-post ave @ maainfo.ee või MTÜ Eesti Maaturism, Katrin Papp, e-post eesti @ maaturism.ee või telefon 600 9999

Soovi korral näitust laenutada võtta ühendust e-post seminar @ maainfo.ee

Konkursi läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele

 

Jrk nr: 27
Objekti/projekti nimi: Motovilla
Maakond: Ida-Virumaa
Vald: Toila
Teostaja nimi: Liisbet Invest OÜ
Teenused ja info : 2011 avatud. Motovilla on madala energia- ja tööjõukukuluga kaugjuhitav ja jälgitav majutusettevõte. Kasutatakse automaatseid läbipääsusüsteeme, mis võimaldab külaliste vastuvõttu kellaajast sõltumata.
Kontak: www.motovilla.ee
MAK toetus: LEADER
Toetatav tegevus: Smart House automaatikasüsteemi soetamine ja paigaldamine
Toetuse aasta: 2010
Toetuste tulemused ja mõju: Antud piirkonnas ei oleks kulueeliseta majutuse teostamine majanduslikult võimalik. Lisaks on tegevuse alustamine aidanud kaasa teiste väikeste teenusepakkujate tegevuse arengule. Näiteks on välja kujunenud koostöö mahe- ja kohalikku toorainet kasutava toitlustajaga.
Koostöö: Organisatsioonidesse ei kuulu. Koostööd tehakse Viru Toidu võrgustiku liikmetega, et pakkuda majas toitlustamist ning erinevate spordiüritusi korraldavate organisatsioonidega, nt Spordiklubi XT-Sport, Pühajõe Motoklubi ja mitmed teised.
Uuenduslikkus: Antud lahendus, kus tööjõukukuluga kaugjuhitav ja jälgitav majutusettevõte, kasutatakse automaatseid läbipääsusüsteeme, mis võimaldab külaliste vastuvõttu kellaajast sõltumata,. on avangardistlik kindlasti Eesti mõõtmeis ja ka laiemalt.
Fotod: http://maainfo.ee/index.php?p=16258&page=3538&action=pic&
Ankeet: http://maainfo.ee/public/files/27%20Motovilla%20ANKEET.doc
Komisjoni otsus: Valitud näitusele

« Tagasi

Viimati muudetud: 23.05.2018