ÜRITUSED

MAAELUVÕRGUSTIK: Maaeluvõrgustiku koostöökoja 9. istung

Toimumisaeg: 15.08.2013

Toimumiskoht: Puraviku tuuleveskis, Valtu küla, Raplamaa

Sihtgrupp: koostöökoja liikmed

Üritus Registreerunute nimekiri

Maaeluvõrgustiku koostöökoja 9. istung toimus 15. augustil Puraviku tuuleveskis (Valtu küla, Raplamaal)

VAATA PILTE ettevõtete külatustest ja koostöökoja istungist www.maainfo.ee/index.php

Koostöökoja istungi raames külastati OÜ Minna Sahver (maiustustetootja) Valtu külas, seejärel siirduti Puraviku tuuleveskisse, milles tegutseb  OÜ Puraviku Tuuleveski nime all sepikoda, kus toimus nii ettevõtte külastus kui ka koostöökoja istung.

Istungi päevakavas oli Põhja- ja Baltimaade Leader koostööprojektide konkurss ning maaeluvõrgustiku tulevik.

Päevakava

PÄEVAKAVA

Neljapäev, 15. august 2013

9.30 - 10.30

Minna Sahver OÜ külastamine – maiustuste tootja (valtu küla)

  • Ettevõte toodab peamiselt marja-, puu- ja kööviljapüreest käsitööna valmistatud marmelaadikomme. 2012. a lõpus kolis ettevõte koduköögist uutesse tootmisruumidesse. On saanud toetust Leader-meetmest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas keedukatla ja marmelaadivormide soetamiseks
  • Veebileht minnasahver.ee/
10.40 - 11.30

Puraviku Tuuleveski OÜ külastus – sepikoda (Valtu küla)

11.30 - 12.00
Lõuna- ja kohvipaus
12.00 - 12.10

Tervitussõnad - Põllumajandusministeeriumi esindaja (täpsustamisel)

Sissejuhatus maaeluvõrgustiku koostöökoja 9. istungi temaatikasse – Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond

12.10 - 12.30

Ettevõtlusese toetamisest Leader-meetmest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht

12.30 - 12.50 Sotsiaalse talupidamise teemaline arutelu – Valter Parve, TÜ Pärnu kolledži lektor
12.50 - 14.00

Põhja- ja Baltimaade Leader koostööprojektide konkurss - iga kategooria nominentide seast parimate väljavalimine (ettevalmistus 27. augustil Helsingis toimuvaks rahvusvaheliseks hindamiskomisjoni istungiks, kus ka Eesti oma hääle annab).

  • ETTEKANNE  (teemad 1,2,3) (teemad 4 ja 5)
  • Info konkursi kohta Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php
14.00 - 15.30

Eesti maaeluvõrgustiku tuleviku arutelu - aastad 2014-2020

  • ETTEKANNE
  • Eesti maaelu arengukava 2014-2020 15. peatükk, väljavõte . Eesti maaelu arengukava eelnõu leiab Põllumajandusministeeriumi veebilehelt www.agri.ee/mak2014-2020/
15.30 Koostöökoja istungi orienteeruv lõpetamine

Täiendav info: Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja, e-post: kk @ maainfo.ee, telefon 511 2562; Reve Lambur, Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo juhtivspetsialist, e-post: reve @ maainfo.ee, telefon 529 8009 


Riiklikud maaeluvõrgustikud on loodud kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides (Teiste liikmesriikide maaeluvõrgustiku veebilehtedega saab tutvuda aadressil: www.maainfo.ee...) vastavalt Nõukogu 20.septembri 2005 määrusele (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate toetuste kohta artikkel 68 alusel. Eesi maaelu arengukavas 2007-2013 kirjeldab riiklikku maaeluvõrgustikku alapeatükk 16.2. Eestis täidab riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesandeid Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond.

 

Viimati muudetud: 24.02.2014

« Tagasi