EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo LEADER Maainfo ÜRITUSED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
Maainfo
LEADER UUDISED
Maainfo
ÜRITUSED
Maainfo
LEADER andmebaas
Maainfo
LEADER 2023-2027 ABIMATERJALID
Maainfo
LEADER 2014-2020 projektinäidete andmebaas
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

ÜRITUSED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER INNOVATSIOONILAAGER

Toimumisaeg: 22.08.2013–23.08.2013

Toimumiskoht: Kosmonautika Puhkekeskuses Pärnumaal

Registreerunute nimekiri

22.-23. augustil 2013 korraldas Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo koostöös Põllumajandusministeeriumiga Leader kohalikele tegevusgruppidele perioodi 2014-2020 ettevalmistamiseks INNOVATSIOONILAAGRI

Innovatsioonilaager toimus Kosmonautika Puhkekeskuses Pärnumaal, Penu külas, Häädemeeste vallas.

VAATA pilte: www.maainfo.ee/index.php

Leader-meetme üldeesmärgiks on maapiirkonna tasakaalustatud arendamine läbi LEADERi põhielementide ja spetsiifilised eesmärkide rakendamise. Üheks seitsmest Leaderi põhielemendist on uuenduste tegemiste soodustamine, mis on erieesmärgina Leader 2014-2020 meetmes sõnastatud „Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel“.

Innovatsioonilaagri korraldamise eesmärk oli olla abiks tegevusgruppidele strateegia koostamisel (meetod, ideed), soodustades:

 • tegevusgruppide omavahelist kogemustevahetust käesoleva perioodi strateegiate elluviimisel uuenduslikkuse soodustamisel ja innovaatiliste projektide ellukutsumisel;
 • koostöös kohalikul tasandil erinevate osapooltega tuvastada kohalikke probleeme ja arengueeldusi ning töötada välja innovatiivseid kohalikesse oludesse sobivaid lahendusi;
 • grupitööde käigus selgitada välja meetmed, mida tegevusgrupp võiks lisada oma piirkonna strateegiasse;
 • arendaks uusi töömeetodeid, et arendada maapiirkonna innovatsiooni keskkonda.

Innovatsioonilaagrisse oodati igast Leader tegevusgrupist kaks osavõtjat: üks Leader tegevusgruppi tegevmeeskonna liige ja teine tegevusgrupi poolt valitud uuendusliku mõtlemisega ja võib-olla seni ka liiga vähe kaasatud ettevõtja. Lisaks osalejad Põllumajandusministeeriumist, PRIAst, maaeluvõrgustiku koostöökoja liikmed ja töögruppide juhendajad-eksperdid. Üritusel osalejate arv planeeritavalt 70.

Innovatsioonilaagrisse registreerimine oli avatud maaeluvõrgustiku veebil kuni 12. august 2013.a. k.a.

Innovatsioonilaagri ettevalmistamiseks oli kuni 14. augustini avatud maapiirkonda sobivate innovatiivsete ideede konkurss.

LEADER INNOVATSIOONILAAGER
I PÄEV
NELJAPÄEV, 22. august 2013
Kosmonautika Puhkekeskuses Pärnumaal

10.00 - 12.30 Kogunemine. Registreerimine
12.30 - 13.30 Lõuna
13.30 - 14.00 SISSEJUHATUS
 • Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakond

PLENAAR: Ülevaade innovatsioonilaagris edasiarendamiseks saadud unikaalsetest ja uuenduslikest maapiirkonda sobivatest ideedest; valitud ideed.

Jagunemine 6-7 liikmelistesse töögruppidesse
14.00 - 15.30 TÖÖGRUPPIDE TÖÖ 1 etapp "Ideest teostuseni – kuidas ideed ellu viia?"

7 erinevat töögruppi. Iga töögrupp saab arutamiseks ühe uuendusliku ideed. Töörühm pakub idee elluviimiseks nende meelest parima võimaliku lahenduse, sh teenuse või toote kirjelduse. Osalejate jaotus töögruppidesse loositakse kohapeal.

Täpsustatud TEEMAD (14.08.2013 maaeluvõrgustiku ja koolitajate arutelu tulemusena)

VALDKOND: Kohalikul ressursil põhinevate toodete ja teenuste arendamine lähtudes piirkondlikust eripärast

          1. Töögrupp TEEMA: Noortele peredele trendikate teenuste pakkumine või noorte perede trendikate teenuste pakkumine (nt Waldorflasteaiad ja -koolid, keskkonnasõbralik elamine maal jms); Millises teenused käiksid ajaga kaasas, ehk millised trendid? Trendikus on ülesehitatud jätkusuutlikkuse põhimõttel.
          2. Töögrupp TEEMA: Taas- või uuskasutus (tooraine börs; jäätmekasutus jms) kohaliku tasandil.
          3. Töögrupp TEEMA: Vesi kui kohalik ressurss - veekasutus (biokoosluse säilitamine, tööstusliku vee kasutus, joogivee kvaliteet vms).
          4. Töögrupp TEEMA: Tootearendus ja turundus maal elavatele (käsitöö) meistritele või muudele oma ala spetsialistidele.
          5. Töögrupp TEEMA: Mobiilsed töökohad. Mida peaks tegema, et teenuse pakkuja pakuks meie piirkonnas teenust (mobiilne teenus)? Nii piirkonnas tegutsev teenuse pakkuja, kes võib pakkuda teenust ka väljapoole kui ka väljastpoolt tulev teenuse pakkuja, kes pakub teenust meie piirkonnas.

VALDKOND: Kogukonnateenused ja kaasamine; maapiirkonna sidusus

          6. töögrupp TEEMA: Kogukonnast pärit, kuid lahkunud noorte sideme taastamine kogukonnaga ning kaasamine külaellu.
          7. töögrupp TEEMA: Kogukonnaaed, kogukonnapõld, s.h ka linnainimesele nn potipõllunduseks võimaluse andmine maal ning tingimuste loomine noorele oma esimese peenra rajamiseks (juhendaja kaasabil külvata, hoolitseda, harida). Aiasaaduste ülejääkidele kasutuse leidmine.

 

15.30 - 16.00 Kohvipaus
16.00 - 17.30 PLENAAR:
 • Töögruppide tulemuste esitlemine
 • Arutelu
 • Tulemuste hindamine töögruppide juhendajate-ekspertide poolt
17.30 - 18.00 PLENAAR: Kokkuvõtted ja sissejuhatus järgmiseks päevaks
18.00 - 19.00 Vaba aeg. Tegevusgruppide võrgustusaeg. Majutus
19.00 - 21.00 Õhtusöök
21.00 - 23.00 Innovatsioonilaagri õhtune osa - sisustab ansambel Treffunx

 LEADER INNOVATSIOONILAAGER
II PÄEV

PÄEVAKAVA
REEDE, 23. august 2013

7.30 - 9.00 Hommikukohv ja -söök
9.00 - 9.10 PLENAAR: Päeva sissejuhatus
9.10 - 10.00

PLENAAR: Leader-meetme 2007-2013 uuenduslike ideedega projektinäited

 • Aivar Niinemägi, MTÜ PAIK strateegia Leader-meetme projektinäited
 • Annika Jõks, Lääne-Harju Koostöökogu strateegia Leader-meetme projektinäited
 • Merle Adams, Rohelise Jõemaa Koostöökogu strateegia Leader-meetme projektinäited
10.00 - 10.30

PLENAAR: Juhised töögruppide tööks - Krista Kõiv

10.30 - 12.00 TÖÖGRUPPIDE TÖÖ 2 etapp „Ideest meetmeni – millised meetmed soodustavad uuenduslikkust?“

6 erinevat töögruppi. Töögrupp valib I päeva töö tulemuste hulgast idee, mille rakendamiseks (sarnaste tegevuste soodustamiseks) valmistatakse ette Leader strateegia meede.

Strateegia meetme kujundamisel arvestatakse EAFRD 2014-2020 määruse eelnõus kirjeldatud meetmete nõutega. Iga töögrupp valib valib ühiselt sobiva EAFRD meetme aluseks, näiteks: teadmussiirde ja teabemeetmed ( art 15**); investeeringud materiaalsesse varasse (art 18); põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine (art 20); põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades (art 21) ja/või koostöömeetmed (art 36).

Igale töögrupile on paljudatud üks komplekt jaotusmaterjali abimaterjalidest:

 • MAK 2014-2020 22. juuli 2013 sisuga meetmeleht “LEADER kohalikuks arenguks (art 42-45). MAK 2014+ põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak2014-2020/
 • JUHIS LEADERI STRATEEGIATELE PERIOODIKS 2014-2020 (tööversioon, mai 2013 – PM). Juhis 15.-16.05.2013 Leader infopäeva (2013/2) esitlus
 • EAFRD 2014-2020 meetmed ja põhinõuded: koolitusmaterjalid meetmete koostamisest (tööversioon – PM mai 2013) ja EAFRD artiklite 15, 18, 20, 21, 36 ettekanded). 3. ja 4. juuni 2013 koolituse esitlused
12.00 - 13.00 PLENAAR:
 • Töögruppide tulemuste esitlemine ja arutelu
 • Kokkuvõtted
13.00 – 14.00 Lõuna

Infopäeva ja seminari kohta täiendav info: Krista Kõiv, kk @ maainfo.ee või telefon 511 2562 või Ester Valdvee, ester @ maainfo.ee või telefon 513 9984 või Ave Bremse, ave @ maainfo.ee või telefon 515 6412

TAUSTAINFO KÄESOLEVA PERIOODI KOHTA:

Käesoleva Leader-meetme (periood 2007-2013) kohaliku arengu strateegiate heakskiitmisel hinnati samuti uuenduslikkust. Uuenduslikkuse hindamiseks olid järgmised küsimused: Kuidas on üldiselt uuenduslikkusele mõeldud? Kas uuenduslikkus on valikukriteeriumites väärtusena välja toodud? Kas meetmete/tegevuste kirjeldus soodustab uuenduslike projektitaotluste esitamist / kinnitamist.

Strateegiate hindamine toimus 2008. a ja hindajateks olid ka Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud Tallinna Ülikooli, Geomedia OÜ ja Ernst&Young Baltic AS eksperdid.

Lisainfo - strateegia eksperthinnangute tutvustamise seminari (31.10.2008) materjalid.


 

Ürituse läbiviimine on toetatud Maaelu arengukava 2007 – 2013 tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta.

Viimati muudetud: 08.10.2013

Aprill 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
MySQL error in file '/var/www/clients/client0/web1/web/stdlib/db.lib.php' on line 79:
Query:
SELECT *, DATE_FORMAT(dt1, '%d.%m.%Y') as kp1, IF(dt2, DATE_FORMAT(dt2, '%d.%m.%Y'), 0) kp2 FROM maa_event t1 LEFT JOIN maa_event_text t2 ON t2.event_id=t1.id AND t2.lang_id='est' LEFT JOIN maa_event_group_node t3 ON t3.event_id=t1.id WHERE archive='false' AND t1.pk_alates<=CURDATE() AND t1.pk_kuni>=CURDATE() GROUP BY t1.id ORDER BY dt1 DESC

Error (1021):
Disk full (/tmp/#sql-temptable-eb3b5-19fe340-5d00ab.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")