ÜRITUSED

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM: Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni 16.istung (2014/1)

Toimumisaeg: 30.04.2014

Toimumiskoht: Tallinn, Põllumajandusministeerium

Anname teada, et järgmine MAK 2014-2020 juhtkomisjoni istung toimub 30. aprillil kell 14-17 (kogunemisega alates 13.30) Põllumajandusministeeriumi suures saalis (Lai 39/41, Tallinn). Juhtkomisjoni päevakorras on MAK 2014-2020 eelarve hetkeseis ja kavandatavad muudatused.

MAK 2014-2020 ettevalmistava juhtkomisjoni liikmete ja töö kohta info Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/ettevalmistav-komisjon/

Alates oktoobrist on koos käinud Maaelu arengukava 2014-2020 meetmepõhised ekspertgrupid. Info Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/mak-2014-valdkonnapohised-toogrupid/

Juhtkomisjoni liikmetel palutakse teatada oma osalemisest või mitteosalemisest või asendusliikme nimetamisest hiljemalt reedeks 25. aprilliks Eve Salumaale eve.salumaa@agri.ee

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 www.agri.ee/mak2014-2020/

EESTI MAAELU ARENGUKAVA 2014-2020 ETTEVALMISTAVA JUHTKOMISJONI XV ISTUNG
25. aprill 2014
Põllumajandusministeeriumi suur saal, Tallinn

PÄEVAKAVA
 13.30 - 14.00 Kogunemine ja tervituskohv
 14.00 - 14.15 Sissejuhatus
 14.15 - 14.45 Ülevaade MAK 2014-2020 eelarve hetkeseisust ja kavandatavatest muudatustest
 14.45 - 16.45 Diskussioon
 16.45 - 17.00 Kokkuvõte

Eelmiste istungite ettekanded ja protokollid Põllumajandusministeeriumi veebil www.agri.ee/juhtkomisjoni-istungid/


Istungite kohta maaeluvõrgustiku veebil:

MAAELUVÕRGUSTIKU TEEMALEHT: Ühine põllumajanduspoliitika pärast aastat 2013 www.maainfo.ee/

Viimati muudetud: 22.04.2014

« Tagasi