KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 012.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: LEADER määruse § 21 lõige 4 punkt 10 - kas on vaja kogu üldkoosoleku otsuse protokolli või protokolli väljavõte üldkoosoleku otsusest?
VASTUS:

Üldkoosoleku otsuse kohta oleme seletuskirjas kirjutanud, et otsusest peab nähtuma, et kohaliku tegevusgrupi projektitoetuse taotlus vastab strateegiale ja rakenduskavale. Ning § 21 lg 4 p. 10 juurde on märgitud ka, et üldkoosoleku otsuses peab olema toodud ka projektitaotluse rahastamise suurus.

Kogu protokolli esitamine ei ole tingimata vajalik, sest üldkoosolek võis käsitleda ka teemasid/küsimusi, millel pole KTG projekti või kogukonnateenuse arendamise projekti heakskiitmisega mingit pistmist. Kuid see osa protokollist, mis puudutab konkreetse projekti vastu võtmist tuleb esitada.

Oluline on esitada ka üldkoosolekul osalejate nimekiri (koos EMTAKitega), sest otsuse vastuvõtmisel tuleb jälgida 50% ja 49% nõuet.

Üldkoosoleku ärakiri tuleb kinnitada selle tegija poolt (digiallkirjaga).

Jagatud kogemus: http://www.voru.ee/files/Maj_aasta%20aruande%20protokolliline%20otsus.PDF


VÄLJAVÕTE LEADER-määrusest: § 21 (4) 10) esitab PRIAle ärakirja kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest, millega on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi esitatud projektitaotlus või kogukonnateenuse arendamiseks esitatud projektitaotlus ja selle rahastamise suurus, kahe nädala jooksul arvates nimetatu dotsuse vastuvõtmisest.

MÄRKSÕNAD: tegevusgrupi projektitoetus; üldkoosoleku otsus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi