KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 015.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: Tegevusgrupp peab kinnitatama oma taotluse üldkoosoleku otsusega. Määruse § 21 lõige 4 punkti 10 kohaselt tuleb üldkoosoleku otsus saata PRIAsse 2 nädala jooksul arvates üldkoosoleku otsusest. Seda taotlust hindamiskomisjon ei hinda (§39). PRIA menetluseks on 60 tööp. arvates üldkoosoleku otsuse tegemisest. Kui üldkoosolek on veebruaris 2016.a ja PRIA teeb KTG määramise aprilli alguses, siis ei saa projekti menetluse tähtaeg alata üldkoosoleku protokolli esitamisest jooksma? Kas tegevusgrupp peab hakkama seda projekti uuesti üldkoosoleku otsusega kinnitama, et pidada kinni 2 nädala tähtajast?
VASTUS:

Antud probleem kaob kui PRIA on teinud kohaliku tegevusgrupi toetuse määramise otsuse aprillis.

Alates 1. märtsist on e-PRIA jooksvalt avatud ja seega tegevusgrupp saab igal ajal oma projektitaotluse ja üldkoosoleku otsuse esitada. Probleem oli veebruaris või märtsis esitatud üldkoosoleku otsus ja projektitaotluse rahuldamise/mitterahuldamise otsuse tähtaeg jõuab kätte umbes samaks ajaks kui PRIA teeb kohaliku tegevusgrupi toetuse määramise otsuse (määruse § 20 lg 3) ja rakenduskavade heakskiitmise otsuseid.

Kui PRIA on teinud kohaliku tegevusgrupi toetuse määramise ja rakenduskavade heakskiitmise otsused, peaks koostööprojekti PRIA-le esitamine välja nägema selliselt, et üldkoosolekule esitatakse taotlus, mis on sisuliselt valmis PRIA-le esitamiseks. Kui üldkoosolek on taotluse heaks kiitnud, esitatakse taotlus koos üldkoosoleku otsusega 2 nädala jooksul PRIA-le.

MÄRKSÕNAD: tegevusgrupi projektitoetus; üldkoosoleku otsus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi