KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 016.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Mis siis saab kui koostööprojekt venima jääb? Kavandatakse kolme-aastast projekti, aga partnerite või muudel põhjustel ei saa kõiki tegevusi ajagraafikus ellu viia. Kuidas toimida?
VASTUS:

LEADER määruse § 29 lõige 7 järgi tuleb koostööprojekt ellu viia kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Juhul, kui toetuse saajast olenematutel põhjustel tuleb projekti tähtaega pikendada, siis ELÜPS § 80 järgi võib maaelu arengu toetuse taotluse rahuldamise otsust muuta kuid üksnes põhjendatud juhtudel ning tingimusel, et tegevus on olulises osas ellu viidud ja saavutatakse tegevuse eesmärgid.

Pikendamiseks tuleb PRIAle esitada avaldus projekti elluviimise tähtaja pikendamiseks ja PRIA otsustab, kas tähtaja pikendamine on piisavalt põhjendatud.

Samas tuleb tähelepanu pöörata ka ELÜPSi § 80 lõige 2 punkile 2, mille kohaselt tunnistatakse toetuse rahuldamise otsus kehtetuks, kui toetuse saaja ei ole tegevust ettenähtud tähtaja jooksul ellu viinud.

MÄRKSÕNAD: koostööprojekt; projekti elluviimise tähtaja pikendamine
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi