KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 021.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Koostöös kolmandate riikidega võib ette tulla seda, et piirkonnal ei ole sellist partnerlust, kellel oleks oma arengukava. Kuidas siis tegutseda?
VASTUS:

Vastavalt LEADER määruse § 29 lõikele 1 peab koostööprojektis osalema alati vähemalt kaks kohalikku tegevusgruppi, kes rakendavad määruse 1303/2013 artikli 33 nõuetele vastavat strateegiat. Seega kohaliku tegevusgrupi partneriks peab olema alati vähemalt üks ELis tegutsevad LEADER/CLLD tegevusgrupp.

Juhul kui kaasatud on lepingujärgne koostööpartner kolmandatest riikidest, siis ka tema peab olema avaliku ja erasektori partnerlusel põhinev ühendus, kelle tegevuse eesmärk on suunatud maaelu arendamisele ja kes on oma piirkonna kohta töötanud välja nimetatud nõuetele vastava strateegia ning mida ta peab olema ka suuteline rakendama.

Juhul kui kolmandas riigis puudub eelnimetatud nõuetele vastav ühendus, kuid maaelu arendamisele suunatud algatus (konkreetne organisatsioon) on olemas, siis saab KTG sellega koostööd teha koos teise KTGga. Sellisel juhul ei ole kolmanda riigi organisatsioon koostöölepingu järgi partner, vaid koostöö temaga kirjeldatakse projekti eesmärkide ja tegevuste osas.

Vaata ka vastust 023 – juhul kui kolmandatest riikidest partner ei vasta LEADER määruse § 21 lõige üks tingimustele, siis teda ei kirjeldata ka lepingulise koostööpartnerina. Kuid kahe tegevusgrupi vahel võib lähtudes koostööprojekti eesmärkidest toimuda koostöö kolmanda riigi territooriumil.

MÄRKSÕNAD: koostööprojekt; kolmandad riigid
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi