KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 022.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: Seoses elektroonilise taotlemisega ei ole tegevusgrupil enam eraldi kohustust taotluste säilitamiseks. Samas on dokumendid, mis puudutavad taotluste menetlust tegevusgrupis (nt hindamiskomisjoni koosoleku protokollid). Ei leidnud kuskilt nende dokumentide säilitamise kohustust ja ajalist pikkust. Kas see on siiski kuskil määratletud või on see tegevusgrupi enda otsustada?
VASTUS:

Dokumentide säilitamisel kehtib üldine põhimõte, et toetusega seotud dokumente tuleb säilitada vähemalt 5 aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

LEADER määruse § 21 lõike 5 punkti 8 kohaselt tuleb kohaliku tegevusgrupi toetuse saajal (ehk siis tegevusgrupil) säilitada toetusega seotud dokumente 5 aastat pärast PRIA poolt toetuse väljamaksmist. Küsimuses välja toodud hindamiskomisjoni koosoleku protokoll ei ole küll otseselt kuludokument, kuid hindamine on just üks nendest tegevustest (§ 21 lõige 4), mille eest kohaliku tegevusgrupi toetust antakse.

Raamatupidamisseaduse §12 kohaselt peab raamatupidamise algdokumente säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Töölepingu kirjalikku dokumenti säilitatakse töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates (töölepingu seadus § 5 lõige 5).

MÄRKSÕNAD: dokumentide säilitamine; raamatupidamine
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi