KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 024.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Koostööprojekti tegevusi võib ellu viia peale taotluse saabumist PRIA-le.
Küsimus: Aga § 29 lõige 7 järgi viiakse koostööprojekt ellu kolme aasta jooksul arvates koostööprojekti taotluse rahuldamise otsuse tegemisest PRIA poolt?
VASTUS:

LEADER määruse § 27 lõige 4 määrab, et koostööprojekti tegevuste elluviimist ei või alustada ja nende tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui PRIAle esitamise päevale järgneval päeval (ehk määrab projekti alguse aja).

§ 29 lõige 7 annab aluse koostööprojekti maksimaalsele kestvusajale, mis ei saa olla pikem kui 3 aastat alates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt (ehk määrab projekti lõpetamise aja).


Seega koostööprojektis kavandatud tegevuste elluviimist või investeeringu tegemist võib alustada pärast seda kui kohalik tegevusgrupp on projekti vastu võtnud üldkoosoleku otsusega ja PRIAle edastanud nii üldkoosoleku otsuse kui ka projektitaotluse. Alates järgmisest PRIAle projektitaotluste edastamise päevast võib alustada projekti elluviimist.

Teavituse selle kohta, et projektitaotlus on jõudnud PRIAsse saab projektitoetuse taotleja elektrooniliselt oma e-posti aadressile, kui ta on PRIA e-teenuse keskkonna (e-PRIA) seadetes märkinud, et ta soovib saada teavitusi oma e-posti aadressile. Kui vastav märge on tehtud, siis projektitoetuse taotleja saab oma e-posti aadressile teated selle kohta kui taotlus on kohalikule tegevusgrupile esitatud, kui kohalik tegevusgrupp on selle tagasi lükanud muutmiseks ning kui kohalik tegevusgrupp on projektitaotluse esitanud PRIAle. Kui projektitoetuse taotleja ei ole teinud vastavat märget seadistuses, siis saab teavitust lugeda e-PRIAs teavituste plokis, et projektitaotlus on esitatud kohalikule tegevusgrupile ja teine teade selle kohta, et kohalik tegevusgrupp on esitanud projektitaotluse PRIAle. Nende teadete saamiseks tuleb jälgida e-PRIA teavitusi.

MÄRKSÕNAD: koostööprojekt; projekti kestvus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi