KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 025.
TEEMA: tegevusgrupi toetus;
KÜSIMUS: Strateegia järgi on kavandatud 4 tegevusgrupi ühine õppereis. Üks tegevusgruppidest (protokolliline otsus) korraldab reisi ja võtab pakkumised. Reis toimub tegevusgrupi toetuse elavdamise kulude vahenditest. Kuidas võiks toimuda arveldamine hiljem teiste partneritega?
VASTUS:

Arveldamine saab toimuda analoogselt eelmisele perioodile, st et iga ühiselt korraldatud õppereisil osalev tegevusgrupp tasub oma kulud ise.

Kui abikõlblike kulude eest tasub üks tegevusgrupp ja ainult tema taotleb toetust kõikide kulude katmiseks, siis makstakse talle ka kogu toetusesumma välja kõikide kulutuste eest.. Ta ei saa juba toetuse saanud tegevuste osas teistele tegevusgruppidele arveid esitada, sest need on juba PRIA poolt toetatud.

Kui toetuse saanud tegevusgrupp esitab seejärel teistele tegevusgruppidele arved sama reisi kulude katmise eest, siis ei saa neile enam toetust maksta, sest toetus abikõlblike kulude eest on juba üks kord välja makstud.

Seega, et kõik saaksid toetust abikõlblike kulude hüvitamiseks tuleb igal ühel siiski ise maksta oma kulude eest nii reisikorraldajale kui ka teistele pakkujatele.

Juhul kui üks tegevusgrupp võtab pakkumused, siis võiks juba pakkumuse küsimisel seada tingimuseks, et kulude kohta tuleb esitada arved eraldi (näiteks neljale tegevusgrupile).

Maksetaotluses tuleb ära märkida, et pakkumine on võetud ühishanke raames.

MÄRKSÕNAD: tegevusgrupi toetus; elavdamiskulu; ühishange; õppereis
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi