KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 031.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Euroopa määruse 1305/2013 artikkel 14 lõige 4: Käesoleva meetme kohased rahastamiskõlblikud kulud hõlmavad teadmussiirde ja teavituse korraldamise ja osutamise kulusid. Esitlusprojektide puhul võib toetus hõlmata ka vastavaid investeerimiskulusid. Rahastamiskõlblikud on ka osalejate reisi- ja majutuskulud, päevarahad ning ka põllumajandustootjate asendamisega seotud kulud. Kõik käesolevas lõikes nimetatud kulud hüvitatakse toetusesaajale.

Millised on teavituse korraldamise ja osutamise kulud, kas ka oma ruumide, kus koolitus toimub, rendi kulud?

Toon näite: põllumajandussektoris hõivatud isikud teevad koolitusasutusele ettepaneku korraldada koolitus. Koolitusasutus on sellega nõus ja esitab taotluse. Kas koolitusasutus saab kirjutada taotlusesse oma ruumide rendi ja esitlustehnika rendi kulud?
VASTUS:

 Kui loeng peetakse oma ruumides, siis see on säästlik toetusraha kasutamine, kuna oma ruumide kasutamise eest iseendale arvet teha ei ole võimalik. Sama esitlustehnika puhul.

MÄRKSÕNAD: teadmussiirde projekt; halduskulud; oma ruumide kasutamine
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi