KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 037.
TEEMA: toiduainete töötlemine;
KÜSIMUS: Kui tegevusgrupi meetmelehel on ettevõtlusmeetmes piiranguks, et "Meetmest ei anta toetust põllumajanduslikuks tootmiseks, st kasvatamist ei toetata, töötlemist ja väärindamist toetatakse", kas siis on taotlejal nö vabad käed selle osas, mida töödelda/väärindada, või on siin tulenevalt artiklitest/koodidest mingeid piiranguid PRIA poolt?
VASTUS:

NB! Täiendatud PRIA vastust: Põllumajandussaaduste töötlemise ja/või väärindamise projektideks sobivad 1305/2013 artiklid 17 ja 19.

Kui kasutada art 17 võimalusi, siis on lubatud Lisas 1 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0001.01.EST&toc=OJ:C:2012:326:TOC#C_2012326ET.01033101) hõlmatud toodete töötlemine, tingimusel, et töötlema/väärindama hakatakse Lisa 1 nimetatud toodet (juustu, piima, juurikaid). Töötlemise tulemus võib olla nii Lisas 1 nimetatud toode kui ka non-annexi toode, nt Salvesti Seljanka. Lisaga 1 on hõlmatud nö. segamata toiduained – piim, liha, juust, kala jne.

NB! Kala töötlemine/väärindamine ei ole 1305/2013 artikkel 17b kohaselt abikõlblik. Kuid kala väärindamine on abikõlblik 1305/2013 artikkel 19 tähenduses. Nt kui soovitakse osta mobiilne kalasuitsetamise ahi.

Kui soovitakse töödelda/väärindada non-annexiga hõlmatud toiduainet (nt teha mingi uus toode Salvesti Seljankast), siis tuleb lähtuda art 19 nõuetest. Ehk siis art 17 alusel tehtud põllumajandustoodete töötlemise/väärindamise projekti puhul peab sisend olema Lisaga 1 hõlmatud toode, kuid töötlemise/väärindamise tulemus võib olla nii Lisa 1 kui ka non-annex toode ning toetusemäär kuni 50 %. Art 19 alusel tehtud põllumajandustoodete töötlemise/väärindamise projekti puhul peab nii sisend kui ka väljund olema non-annexi alla kuuluv toode ning toetusemäär võib olla kuni 60 %.

MÄRKSÕNAD: ettevõtlusprojekt; põllumajandussaaduste töötlemine; kala töötlemine
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi