KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 039.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Kas ühisprojekti puhul peavad kõik partnerid rahaliselt panustama?
VASTUS:

Ühisprojekti eesmärk on soodustada ja tugevdada ühistegevust. Kuna tegemist on vähemalt 2-aastase projektiga, siis peaks tegevuskavas või lisadokumendil leidma kajastust kõik tegevused, mida tehakse projekti eesmärkide saavutamiseks. Kõikide tegevuste all peame silmas ka neid tegevusi, mida teeb partner kuigi tema kulud ei ole abikõlblikud määruse § 31 lg 1 p 21 kohaselt.

Tegevuskavas tuleb näidata koostööd ja ka partnerite panust, mis on arvutatud rahalisse vääringusse. Samuti võib projektis olla kulusid, mis ei ole abikõlblikud, kuid mille tegemata jätmine takistab projekti eesmärkide saavutamist. Nii taotleja kui ka partneri(te) tegevuste kirjeldamisel peab selgelt välja tulema tema roll projektis ning kui ta kannab reaalseid kulusid, siis tuleks need tegevuskavas ka ära näidata. Kuid PRIA ei kontrolli partnerite kulusid. PRIA kontrollib kas ühisprojektis ettenähtud tegevused on ellu viidud.

MÄRKSÕNAD: ühisprojekt
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi