KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 041.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: Kuidas toimub kohaliku tegevusgrupi poolt esitatud projektide menetlemine?
VASTUS:

Kõikide kohaliku tegevusgrupi enda projektide (koostöö-, ühis-, teadmussiirde-, investeeringu, ettevalmistava koostööprojekt jt) kohta võtab üldkoosolek vastu otsuse e-PRIAsse sisestatud projektitaotluse alusel. Tehniliselt saab projektitaotluse alla laadida ja jagada üldkoosoleku liikmetele otsuse vastuvõtmiseks.

Kui üldkoosolekul otsustatakse projekti muuta, siis tuleb projekti muuta vastavalt otsusele – kas parandused sisse viia või projekt pooleli jätta. Kui projekt saab üldkoosoleku kinnituse, siis tuleb üldkoosoleku otsuse tegemise kuupäevast alates edastada nii projekt kui ka otsus PRIAle kahe nädala jooksul.

Üldjuhul on PRIAl aega 60 tööpäeva kohaliku tegevusgrupi algatatud projektitaotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemiseks.

MÄRKSÕNAD: koostöö-,ühis-,teadmussiirde projekt; tegevusgrupi projektitoetus; üldkoosoleku otsus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi