KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 045.
TEEMA: koostöö-,ühis-, teadmussiirde projekt;
KÜSIMUS: Kuidas saab taotleda ettevalmistavat toetust piiriüleseks koostööprojektiks eeldusel, et ei pea järgnema koostööprojekt. Samas § 37 lg 3 kohaselt on vaja esitada ka piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta järgmised andmed:
5) koostöökokkuleppe või ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimise kuupäev;
7) koostööprojekti partneri eelarve.
Milliseks tegevuseks võib ette näha kulusid ettevalmistavas projektis? Määruse põhjal peab kogu info koostööprojekti kohta ettevalmistavat projekti esitades olemas olema.
VASTUS:

LEADER määruse 37 lõike 3 alusel esitab kohalik tegevusgrupp e-PRIA kaudu andmed vastavalt sellele, kas tegemist on koostööprojekti või koostööprojekti ettevalmistava projektiga.

LEADER määruse § 29 lõige 2 kohaselt peab kohalikul tegevusgrupil olema koostööprojekti ettevalmistava projekti algatamiseks sõlminud ühiste kavatsuste kokkuleppe kavandatava koostööprojekti potentsiaalse partneriga, milles sisalduvad andmed kavandatava koostööprojekti partneri ja kavandatava koostööprojekti eesmärgi, sealhulgas kavandatava tegevuse ja koostööprojekti elluviimise ajakava kohta.

LEADER määrus § 37 lõige 3 punkt 5 ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks saab märkida ka partnerilt vastavasisulise kinnitava posti saamise aeg. LEADER määrus § 37 lõige 3 punkt 7 koostööprojekti partneri eelarve kohta, juhul kui see ei ole veel teada – saab märkida „0“.

Ettevalmistava projekti kuludeks saavad olla kõik kulud, mis on LEADER meetme raames abikõlblikud ja aitavad kaasa piiriülese koostöö ettevalmistamisele (nt ürituste korraldamisega seotud kulud, reisiteenused, tõlkekulud jms).

MÄRKSÕNAD: koostööprojekt; ettevalmistav projekt;
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi