KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 046.
TEEMA: omavalitsuse ülesanded;
KÜSIMUS: Oleme saanud arvamuse kohaliku omavalituses (KOV) investeeringuprojektide abikõlbulikkuse osas, mis ütleb, et kui hoone kasutamisele lisandub tänu investeeringule uuenduslik funktsioon või tegevus, siis võib projekt olla abikõlbulik. Küsimus: vald soovib ehitada ümber oma kultuurimaja ja LEADErisse esitatava projekti sisu on seminariruumi ja selle abiruumide ehitamine (koos ventilatsiooni, elektri ja nõrkvoolu ja torutöödega) endiste ettevõtja käsutusse antud üüripindade asemel. Kas ümberehitus on KOVile LEADERist abikõlbulik kui uute ruumide funktsioon on nende kasutusse andmine piirkonnas toimuvate teabepäevade läbiviimiseks, kinoseansside läbiviimiseks aga ka väljaüürimine üritusteks?
VASTUS:

Lähtuvalt LEADER määrusest ei ole kohaliku omavalitsuse üksuste (KOV) ülesannete asendamiseks tehtavad kulutused abikõlblikud juhul, kui soovitakse toetust KOKSi § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud valdkondade pidevaks ülalpidamiseks või antud valdkonda uuenduslikku lisaväärtust või innovaatilist elementi lisamata.

KOViga seotud küsimuste osas ei ole midagi muutunud varasema ajaga. Kui KOVile kuuluv hoone või maa on antud rendile MTÜle, siis võib tulla rendilevõtja toetust taotlema. Sel juhul vastavalt LEADER määruse nr 11 § 37 lõige 4 punktile 11 peab taotleja esitama ärakirja dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Sellise taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsus sõltub ikkagi projekti sisust, st mis eesmärgil hoone renoveeritakse. Lihtsalt renoveerimiseks kindlasti toetust ei saa, juures peab olema lisandväärtus.

MÄRKSÕNAD: omavalitsuse ülesanne;
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi