KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 049.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: Kogukonnateenuse taotluse kinnitamisest üldkoosolekul. Kas kogukonnateenuse projekti heaks kiitmiseks tuleb üldkoosolekule esitada e -PRIAs esitatud avaldus koos kõikide lisadokumentidega? Kui üheks lisadokumendiks on äriplaan, siis kas üldkoosolek peab nägema ka äriplaani? Äriplaan on sageli ärisaladuse objektiks, kuid üldkoosoleku puhul on raske tagada andmete konfidentsiaalsus.
VASTUS:

Määrus otseselt ei sätesta nõudeid millised dokumendid tuleb esitada üldkoosolekule otsuse vastu võtmiseks. Oleme eeldanud, et tüüpilise projektitaotluse menetlemise protsess algab taotleja poolt taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide esitamisest e-PRIAs. Seejärel taotluse hindamine töörühmas, paremusjärjestuse ettepaneku koostamine ja esitamine PRIAle ning lõppotsuse tegemine PRIAs. Sellest skeemist erineb kohaliku tegevusgrupi enda esitatud taotluste menetlemine (ei hinnata töörühmas vaid võetakse vastu üldkoosolekul) ja kogukonnateenuste projektide menetlemine (hindab töörühm ja võetakse vastu üldkoosolekul).

Määruses me ei ole täpsustanud, kas kogukonnateenuse projekti tuleb hinnata enne töörühmas või peab otsuse vastu võtma üldkoosolek. Seepärast on tegevusgruppidel õigus valida endale sobivaim variant, st kas esmalt hindab töörühm ja siis otsustab üldkoosolek või vastupidi.

Kuna üldkoosolek on MTÜ kõrgeim otsustusorgan, siis loogilisem on, et enne hindab töörühm ja siis võtab otsuse vastu üldkoosolek. Kuid me ei välista ka vastupidist varianti. Lihtsalt sellisel juhul tekib olukord , kus organisatsiooni kõrgeima organi otsust hakkab üle hindama madalama astme organid - töörühm ja juhatus. Esmalt töörühmas hindamise kasuks räägib ka see, et kui projekt ei saa piisavalt hindepunkte, siis pole üldkoosolekut vaja kokku kutsuda.

Kuna kõikidele üldkoosoleku liikmetele õiguste andmine e-PRIAs taotlusega seotud info nägemiseks ei ole ilmselt põhjendatud, siis tegevusgrupp võib oma töökorras ette näha, milliste dokumentide alusel üldkoosolek projekti kinnitamise otsuse vastu võtab.

Kuna taotlus üldjuhul ei sisalda ärisaladust, siis tehniliselt saab selle alla laadida ja jagada üldkoosoleku liikmetele. Kindlasti sobib avalikustada kavandatava tegevuse kulude eelarve ja taotleja majandusaasta aruanne. Muude dokumentide – äriplaan, ehitusprojekt, rendileping juhul kui maad või hoonet renditakse jms. osas võiks hinnata kuivõrd nad sisaldavad tundlikku infot.

MÄRKSÕNAD: kogukonnateenus; hindamiskomisjon; üldkoosoleku otsus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi