KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - LEADER 2014-2020

Jrk.nr.: 050.
TEEMA: projektide menetlus tegevusgrupis;
KÜSIMUS: Millised ülesanded on hindamise töörühmal ning millised juhatusel? Määruse § 39 lg 3 kohaselt teeb juba töörühm PRIAle ettepaneku ka taotluse rahuldamise ning rahastuse suuruse kohta.
Samas § 21 toodud nõuetes töörühma protokollile seda kirjas ei ole.
Seletuskirjas jälle pigem on öeldud, et töörühma hindamise tulemusena tekib paremusjärjestus, mis esitatakse otsustusorganile kinnitamiseks.
Kuidas peaks käituma?
VASTUS:

Töörühma ülesanne on hinnata esitatud projektitoetuse taotlusi. Juhatuse ülesanne on kinnitada või mitte kinnitada töörühma hindamise tulemused.

Oleme eeldanud, et hindamistulemused vormistatakse selliselt, et hinnatud taotlused on seatud paremusjärjestusse hindepunktide alusel ja selles nimekirjas on lisaks taotleja nimele kavandatud tegevuste ja investeeringute summale, taotletava toetuse summale ja hindepunktidele märgitud ka töörühma ettepanek kas taotlus rahuldada või mitte ning ettepanek toetuse suuruse kohta (LEADER määrus § 39 lõige 3). Töörühma hindamistulemused esitatakse juhatusele kinnitamiseks.

Töörühma hindamistulemused + juhatuse otsus kokku moodustavadki taotluste paremusjärjestuse ettepaneku, mis esitatakse PRIAle.

MÄRKSÕNAD: hindamiskomisjon; juhatuse otsus; üldkoosoleku otsus
Lisamise / muutmise kuupäev: 2016-03-24

« Tagasi