ÜRITUSED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Juhtrühma 1. töökohtumine

Toimumisaeg: 25.02.2015

Toimumiskoht: Centre Albert Borchette, Brüssel, Belgia

Euroopa maaeluvõrgustike assamblee (www.maainfo.ee/index.php) alla on loodud väiksem grupp - Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühm,
mis esmakordselt saab kokku 25. veebruaril 2015 Brüsselis Belgias.

Eesti maaeluvõrgustikust osaleb istungil Reve Lambur.

Euroopa maaelu võrgustike juhtrühma 1. töökohtumise kokkuvõte

Päevakava (seisuga 12.02.2015)

PÄEVAKAVA:

Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma 1. kohtumine

KOLMAPÄEV, 25. veebruar 2015

9.00 - 9.30 Registreerimine
9.30 - 9.45 Tutvustus: KES on juhtrühma liikmed?
9.45 - 10.30

Sessioon 1: MILLINE on juhtrühma MANDAAT?

Dokument: EU Rural Networks Strategic Framework and governance bodies (veebruar 2015) - (1,5 MB)

DG Agri ettekanded:

  • Juhtrühma ülesanded, mis põhinevad Euroopa Komisjoni rakendusotsusel 825/2014/EU;
  • Juhtrühma seos üldkogu ja allrühmadega;
  • Alaliste allrühmade roll.
Eesmärk: selgitada juhtrühma mandaati, suhteid teiste ENRD valitsusasutustega ja EIP-Agri võrgustikuga ning eriti tutvustada alalisi allrühmasid. Selles seminari osas on kõigil võimalik esitada küsimusi ja teha märkusi.
10.30 - 10.55 Kohvipaus
10.55 - 12.15

Sessioon 2: TEEMAD ja PRIORITEEDID

Arvamuste vahetamine temaatilise töö teemade ja prioriteetide osas eelkõige 2015.a kohta

Dokument: Themes identified for ENRD and EIP-AGRI networks for 2014-2020

Eesmärk: saada ülevaade temaatilise töö teemadest eelkõige 2015. aasta kohta. Arvamuste vahetus põhineb üldkogu esimesel kohtumisel väljapakutud teemade osas, maaeluvõrgustiku jätkuvatel tegevustel ning teistelt osapooltelt saadud sisenditel. Oodatakse juhtrühma soovitusi, kuidas need teemad võiks olla prioritiseeritud võttes arvesse vahendeid.
12.15 - 13.00

Sessioon 3: TÖÖKAVA 2015 - esimene osa

Ettekanne vahenditest ja eelarvest, mis on saadaval 2015.a võrgustiku tegevusteks

Eesmärk: näidata, milised on ENRD ja EIP-võrgustiku vahendid, et viia ellu 2015.a tegevusi (temaatilised töörühmad/fookusgrupid, analüüsid, head näited, koolitused, veebileht/sotsiaalmeedia, trükised, sündmused, maaeluvõrgustikud ja tegevusgrupid, rahvusvaheline koostöö).
 13.00 - 14.30 Lõunapaus
 14.30 - 15.45

Sessioon 3: Tööplaan 2105 - teine osa

Maaeluvõrgustike 2015.a tegevusteks tööplaani väljatöötamine.

Enne lõunat alanud sessiooni jätk.

Eesmärk: koostada üldine tööplaan, kus teemad on seotud vahenditega, tulemuseks on tegevuste nimekiri 2015. aastaks
15.45 - 16.15

Sessioon 4: ENRD ja EIP-Agri võrgustike tegevuste hindamine

Esimene arvamuste vahetus maaeluvõrgustike tegevuste püsihindamise ulatuse ja meetodite osas

Juhtrühma üheks ülesandeks on pidevalt hinnata ENRD ja EIP-Agri võrgustiku efektiivsust ja mõju.
16.15 - 16.30

Sessioon 5: Koordineerimine teiste gruppidega

Esimene arvamuste vahetus ENRD ja EIP-Agri võrgustiku tegevuste koordineerimisest teiste gruppide tegevustega.

Juhtrühma üheks ülesandeks on tagada tegevuste koordineerimine teiste ekspertgruppide ja komiteedega, mis on loodud struktuurifondide või maaelu arengu teemalise tsiviildialoogi kontekstis.
16.30 - 16.45 Kokkuvõtev sessioon: edasised tegevused

Maaeluvõrgustike juhtrühm koosneb 48 liikmest:

Täpsemalt juhtrühma liikmelisuse kohta Euroopa maaeluvõrgustike assamblee otsusest (Euroopa Komisjoni dokumendis) .

Juhtrühma ülesanded:

 

 

 

 

Viimati muudetud: 03.03.2015

« Tagasi