Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Valaste joa vaateplatvormi treppide ja matkaraja projekteerimine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: looduskeskkond
Märksõnad: turism, keskkond
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Kirderanniku Koostöökogu
TOETUSE SAAJA: MTÜ Kirde-Eesti Puhkerajad
Veebileht: http://www.copsmax.ee/
Toetuse summa: 20 023 EUR
Projekti taust: Valaste juga on maakonna üks külastatavamaid objekte. Vaateplatvormil on joa vaatemängud nauditavad eelkõige talvel, kui veest saavad jäämoodustised, samuti on kevaditi juga veerohke. Kuid 2010. a sügisel suleti Valaste vaateplatvorm ohtlikkuse tõttu.

Käesoleva projekti raames valmiva Valaste joa vaateplatvormi pikenduse ja matkaraja projekt on aluseks edasisteks ehitustegevusteks, mis omakorda võimaldab kasvatada piirkonnas turistide voogu.

Projekti elluviimine on vajalik, et tulevikus oleks võimalik paremini eksponeerida Valaste juga ja selles piirkonnas olevaid looduslike väärtusi, tagada inimeste ohutus ja elavdada väikeettevõtlust.
Peamised tegevused: Valaste joa vaateplatvormi treppide ja matkaraja projekteerimine, sh. järgmised uuringud:
- Ontika-Valaste õpperaja kirjeldus ja sisend ehitusliku tööprojekti koostamiseks,
- lihhenoloogiline ekspertiis Ontika Maastikukaitsealale planeeritaval õpperajal,
- kaitsealused ja tähelepanuväärivad sammaltaimed planeeritava Ontika õppe- matkaraja ääres,
- lihhenoloogiline ekspertiis kavandatava Ontika Maastikukaitsealale Valaste joa lähedal paiknevale õpperaja osale
- kaitsealused ja tähelepanuväärivad sammaltaimed planeeritava Ontika õppe matkaraja Valaste joa piirkonnas
Projekti tulemused: Projekti rakendumine võimaldab taas aktiivsemalt kasutusele võtta Ontika treppe; ühtlasi nende korrastamist ja kogu Ontika-Valaste piirkonna atraktiivsemaks muutmist. Projekteeriti Valaste trepistiku pikendus mereni ja Valaste-Ontika õppe-matkarada. Senise poole tunni kuni tunni asemel, mida turismigrupid kulutavad täna Valastel viibimiseks, kulutatakse õppe-matkaraja kasutamise läbi edaspidi enam aega. Projektide põhjal ehitatavad vaateplatvormi trepid ja matkarada tagavad inimeste ohutu liikumise rusukalde piirkonnas kahjustamata sealjuures looduslikku keskkonda ja kohalikku taimestikku.

Projekteerimise käigus ilmnes Valaste vaateplatvormi toestuste puudulikkus, nimelt olid suurveed toestuse ära uhtunud ja platvormile minek oli külastajaile ohtlik.

Saavutati üksmeel kõigi projekti osapoolte vahel, et kaitsealadele tuleb inimesi lubada, mitte eemale hoida.

Treppide ja matkaraja valmimise tulemusena muutub piirkond atraktiivsemaks turistidele, loob eelduse väikettevõtluse arengule ja soodustab Ida-Virumaa positiivset mainekujundust.

Planeeritav õppe-matkarada on üheks lõiguks rahvusvahelisest Euroopa matkarajast, mis kulgeb Peterburist Hispaaniasse.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projekt väärib esiletoomist väga paljude keskkonna-alaste uuringute ja kooskõlastuste läbiviimise poolest.
Uuenduseks on trepi laskumise projekteerimine alla mere äärde (seni oli ainult poole kalda kõrguseni), samuti trepi jätkumine õppe-matkaradadeks.
Lisainformatsioon projekti kohta: Konkursi "Märka Leaderit" parima keskkonnaprojekti NOMINENT 2011.a, lugu trükises "Märka Leaderit" - "Pabervundament õpperajale" - http://www.maainfo.ee/public/files/2011_MarkaLeaderit_Valaste_vaateplatvorm.pdf
Kontaktisik: Ardo Niido
Maakond: Ida-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-22

« Tagasi