Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Paistu valla avalike järvede äärde puhkekohtade rajamine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: looduskeskkond
Märksõnad: turism, kekskond, puhkealad
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Mulgimaa Arenduskoda
TOETUSE SAAJA: Paistu Vallavalitsus
Veebileht: http://www.paistu.ee/
Projekti taust: Vajadus tekkis kohalike elanike soovist rajada Holstre avaliku järve äärde puhkekoht, kus on esmavajalik ja keskkonnasõbralik taristu avaliku järve ääres. Teisalt tingis vajaduse läheduses asuv maakondlik spordi-ja puhkekeskus, sest ka keskuse külastajatele ja lastelaagritele on veekogu olemasolu oluline. Kolmas põhjus oli lasteaed-kooli huvi – laienevad kaasaegsed õuesõppe võimalused. Lisaväärtused – avalik raha paigutatakse avalikkusele kasutuseks avaliku järve kaldale, sihtrühmad ja huvigrupp laiem kui kohalik.
Projekti eesmärgid: Harjutada inimesi HOOLIMA, sest on loodud võimalused käituda keskkonnahoidlikult.
Peamised tegevused: - Puhastati Holstre järve kallas, paigaldati tualett, prügikastid, lõkkease, varjualune ja informeerivad sildid; rajati parkla ja juurdepääsutee ning turvaline sild
- Rajati külakiik olemasolevale puhkekohale Loodi looduspargis
Projekti tulemused: Projekt suurendas igati piirkonna atraktiivust, seda on näidanud külastajate arv 2010.a suvel, mis kasvas väga oluliselt. Kiige paigaldamisega loodi juurde tegutsemisvõimalusi juba toimivale puhkekohale, projektiga loodi lisaväärtust.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projekt oli üks samm edasi, et inimesed õpiksid lugu pidama enda ümbrusest ja läbi selle ka endast.

Ühe lausega – VÄIKE TORE ASI, AGA TEEB PALJU RÕÕMU!
Väikestest asjadest sünnivad suured tegemised ja tänases maaelus ongi väikesed asjad suured kui neid tehakse südamega.
Lisainformatsioon projekti kohta: Konkursi "Märka Leaderit" parima keskkonnaprojekti NOMINENT 2011.a, lugu trükises "Märka Leaderit" - "Väike Tore Asi" - http://www.maainfo.ee/public/files/2011_MarkaLeaderit_PaistuVallavalitsus.pdf
Kontaktisik: Ene Saar
Maakond: Viljandimaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-22

« Tagasi