Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Viiratsi Külade mängud 2010
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: küla areng
Projekti algus: 2010
Kohalik tegevusgrupp: Võrtsjärve Ühendus
TOETUSE SAAJA: MTÜ Viiratsi Spordiklubi
Toetuse summa: 6 524 EUR
Projekti eesmärgid: Projekti eesmärgiks oli kogukonna liitmine läbi spordi ning ürituse jätkumiseks vajalike spordivahendite soetamine. Külade mängude juhendid olid koostatud nii, et osa said võtta nii lapsed kui kõrges eas vallakodanikud ja nende pere liikmed. Läbi projekti oli võimalik parandada kogukonna koostööd. Kindlasti sai alguse ka traditsiooniline aastaringne spordisündmus. Kindlasti oli üks prioriteete ka elukvaliteedi parandamine läbi sportliku tegevuse.
Peamised tegevused: Projekti käigus viidi läbi 12 erinevat spordiala - Ergomeetri sõudmine, suusatamine, lauatennis, jalgpall, petanque, kergejõustik,jalgratta maastikusõit,õhkpüssist laskmine, triatlon, võrkpall, tänavakorvpall ja eakate mitmevõistlus. Projekti käigus soetati eelnimetatud alade läbiviimiseks mõeldud spordivahendid, mida kasutatakse edaspidi külade mängude raames ja valla spordielu edendamisel. Mängude käigus selgitati välja aktiivsemad külad. Süsteem võistlustel oli välja töötatud põhimõttel - iga osavõtja on külale oluline.
Projekti tulemused: Projekti käigus oli näha külade aktiviseerumist, kaasati lapsi, samuti pereliikmeid, kes seoses õppimise või töökohustustega oli kodunt lahkunud.

Projekt kaasas üle 900 vallakodaniku. Külaelu elavnes ja kogukonna tunne tugevnes. Tähtis oli osavõtt, mitte võistlus. Noorte kaasatus suurenes, info liikumine elavnes. Väärtushinnangud muutusid läbi sportliku tegevuse. Selle projekti käigus õppis iga osaleja tundma oma võimete piire, samuti tekkis mängude käigus sisemine vajadus iseseisvaks treeninguks.

Projektijuht sai teadmise, et käima lükatud spordisündmus on jätkusuutlik ja vajab kvaliteedi tõstmiseks rahva koolitust ja teadlikkuse tõstmist iseseisva terviseliikumise valdkonnas. Projekt liitis või lähendas külades erinevaid gruppe ja suguvõsasid, sh ka praeguste ja endiste külavanemate hõimkondi.

Viiratsi kogukond on kindlasti ühtehoidvam, tekivad kontaktid ka naaberküladega. Tullakse tihedamini KOJU. Tuntakse huvi harjutamisvõimalustega teistes külades. Vallakodanikel on võimalus oma elu ise huvitavaks teha ja mis peamine-alati pole raha see, mis inimesed liikuma paneb.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projekti jätkusuutlikkuse tõestuseks on esitatud juba järgmine projekt, kus mängudele on lisatud ka koolitus vallarahva sporditeadlikkuse suurendamiseks – kuidas sportida tervist kahjustamata.
Lisainformatsioon projekti kohta: Konkursi "Märka Leaderit" parima koostööprojekti NOMINENT 2011.a, lugu trükises "Märka Leaderit" - "Mitmekordselt alahinnatud spordipisik" - http://maainfo.ee/public/files/MTU_Viiratsi_Spordiklubi.pdf
Kontaktisik: Anne Freimuth
Maakond: Viljandimaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-24

« Tagasi