Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Noorte muusikute ühisüritus"LAHEDA ROCK“
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: noored
Märksõnad: muusika
Projekti algus: 2010
Kohalik tegevusgrupp: Põlvamaa Partnerluskogu
TOETUSE SAAJA: MTÜ Lahedalt lendama
Toetuse summa: 2 391 EUR (2010.a); 4 745 EUR (2011.a)
Projekti taust: Noorte omapoolne kohalik initsiatiiv oli kõige aluseks. Alustati rockiõhtute ja harivate loengutega rockiajaloost Vana-Koiola kultuurimajas. Tegevus laienes ja otsiti suuremat eneseväljendamise võimalust.

Vajadus tulenes sellest, et alustavatel noorte rockansamblitel puudusid esinemisvõimalused. Esinema kutsuti igale poole neid, kes olid ennast juba kusagil tõestanud. Noortel oli väga raske läbimurda. Leader programmi toel hakati pakkuma alles alustanud noorteansamblitele esimest võimalust suuremal laval esinemiseks.
Projekti eesmärgid: Projekt andis tegevuspiirkonna noortele võimaluse midagi ühiselt teha. Loodav väärtus oli traditsiooniline noorte muusikaüritus tegevuspiirkonnas, kus kõigil soovijatel on võimalik osa võtta kas esineja või kuulaja või ka vabatahtliku abistajana. Projektis osalevad noored saavad oskusi, mis võimaldavad neil ka edaspidi läbi viia projekte ning üritusi. Olulisem tegur, mida projektiga teostati, oligi organisatoorse külje korraldamine ja finantseerimine.

Loodi kontaktid noorte ansamblitega üle-Eesti. Ürituse rõhk oli noorte ansamblitel, kellel pole veel olnud piisavat väljundit ja esinemise võimalust. Peab olema piisav kunstiline tase. Kunstilise poole pealt toimub eelnev selekteerimine, et anda võimalus koguda veel kogemusi enne lavale astumist. Noortele on see samuti väga tähtis, sest läbikukkumine laval, võiks viia nii mõnegi tulevase andeka muusiku mõtted enneaegsele muusikast loobumise mõtetele.
Peamised tegevused: On saavutatud toimiv noorte muusikute festival, mis on leidnud kõlapinda kogu Eestis. Siin on kaasa aidanud suhtlus noorte muusikute internetiportaalides nt. Rada7.

On saadud rohkesti infot, et Eestis on palju noorte ansambleid, kellest laiem avalikkus ei tea ja projekt on andnud neile ansamblitele „tuule tiibadesse“ suurele lavale astumiseks.
Projekti tulemused: On tekkinud noorte muusikahuviliste ring, kes aitavad korraldada Laheda Rocki ja on aastaringselt aktiivses suhtluses teiste noorte muusikutega üle Eesti. On loodud Laheda Rockiklubi, mis tegutseb aastaringselt ja koguneb Vana-Koiola kultuurimajas. Lisaks on tulnud juurde ka muid muusikaväliseid ühistegevusi.

Paljud noored ja ka täiskasvanud külastajad satuvad esimest korda piirkonda ja koht areneb läbi selle.
Kontaktisik: Andres Määr
Maakond: Põlvamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-25

« Tagasi