Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Kurtna külamaja ehitamine
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: küla areng
Märksõnad: külakeskus
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: PAIK
TOETUSE SAAJA: MTÜ Nelikand
Toetuse summa: 52 647 EUR
Projekti taust: MTÜ Nelikand on nelja küla ühendus, kes on aktiivselt tegutsenud pikki aastaid. MTÜ PAIK külade ümarlaua raames saadi 2007. aasta paiku teada, et nimetatud ühendus unistab oma külamajast ja plaaniti osta endist kauplusehoonet. Hoone koht osteti, ehitamist alustati praktiliselt nullist. Nüüdseks on külamaja valmis, unistus täitunud. Ühe piirkonna elanike jaoks on külamaja olemasolu vajalik suhtlemise, kokkusaamiste ja ühistegevuse arendamise korraldamiseks.
Peamised tegevused: Ehitati valmis Kurtna külamaja otsast lõpuni. Külamajas on suur saal, 3 töötuba, köök, saun, WC. Projekti elluviimiseks rakendati külaelanike vabatahtlikku tööd.
Projekti tulemused: Valminud külamaja annab head eeldused järjest suurema positiivse mõju saavutamiseks (sh koostöö ettevõtetega, teenuste teke, kohaliku ressursi ja tooraine kasutamine, tööhõive kasv). Koostöö ja edasiviivad ideed saavad sündida vaid siis, kui inimestel on võimalus kokku saada ja suhelda. Kurtna külamaja on selleks ideaalne.

Pandivere piirkonda külastavad aeg-ajalt grupid teistest Eesti piirkondadest või välismaalt. Kurtna külamaja valmimise järgselt on hea suunata külalisi Kurtna külamajasse, kus on võimalik tutvustada külategevust Pandivere piirkonnas konkreetse eeskuju näitel, istuda ümber laua ja luua koostöösidemeid.
Ühe piirkonna kogukonna jaoks annab külamaja suure lisandväärtuse, tõstes piirkonna elukvaliteeti.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Ühe küla või kogukonna unistusi on võimalik ellu viia. Annab julgust unistada ka teistele küladele piirkonnas. Isetegemise võimalikkus, ei pea ootama ja lootma kellelegi teisele, näiteks omavalitsusele.
Lisainformatsioon projekti kohta: Jaanuar 2011, artikkel Väike-Maarja valla lehes - Aasta teo nominent: Kurtna külamaja valmimine - http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/vaike-maarja/elu/aasta-teo-nominent-kurtna-kulamaja-valmimine.d?id=43904259

Jaanuar, 2010 - Artikkel Väike-Maarja valla lehes - http://www.v-maarja.ee/index.php?part=sm_tmpnl&nl_id=jaanuar,%202010&art_id=14
Kontaktisik: Ene Preem
Maakond: Lääne-Virumaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-09-01

« Tagasi