Projektinäidete andmebaas

PROJEKT: Viisu laululava
MEEDE: Leader
Meetme nimi: Leader meede
Valdkond: küla areng
Märksõnad: laululava
Projekti algus: 2009
Kohalik tegevusgrupp: Järva Arengu Partnerid
TOETUSE SAAJA: MTÜ Viisu Külaselts
Toetuse summa: 33 627 EUR
Projekti taust: Viisu külas puudus suveürituste läbiviimiseks sobiv koht. Ajalooline park oli rekonstrueeritud, puudus oluline element.
Laululava annab võimaluse erinevate traditsiooniliste ürituste teostamiseks ning uute ürituste algatamiseks. Külarahval on võimalik Viisu pargis ja laululaval läbi viia ka isiklikke suveüritusi nagu perekonnakokkutulekud jne. Lava annab erinevaid võimalusi nii küla rahva kui terve valla elanikele kultuuri- ja/või spordiürituste läbiviimiseks.
Peamised tegevused: Projekti käigus ehitati uus laululava koos sinna juurde kuuluva tantsuplatsiga. Kõigepealt tehti laululava paigaldamise eeltööd. Seejärel paigaldati laululava ning väikeelemendid – sobilikud kujundid ja ornamendid.

Ajalooline Viisu park on korrastatud eelnevate projektidega ning laululava on sobitatud pargi üldise miljööga. Valminud kompleks tervikuna on korrastatud-uuendatud mõtestatult ning mõjub terviklikult.
Projekti tulemused: Kultuurielu Viisu külas paraneb, inimesed saavad kodukülas osaleda erinevatel üritustel ning nautida külalisesinejate kontserte, teatrietendusi jne.

Projekti käigus osalesid ehituse abitöödel ja koristustel külaelanikud, kes tunnetasid seeläbi objekti väärtust ning ka noored hoiavad korda ja kaitsevad lava ning parki tervikuna.

Üks väike küla on saanud kaasaegse laululava, millega aidatakse kaasa külaelu edendamisele.
Säilitatud on ajaloolis-kultuuriline objekt – Viisu Park.

Ühised tegevused on aidanud kaasa külaelu edendamisele, pargis toimuvad vabaõhuüritused, mis on populaarse nii noorte kui vanade hulgas.
Kogemused ja saadud õppetunnid: Projektist on õppida seda, et kogu tegevuse aluseks on planeerimine ja mõtestatud tegevus, kus erinevad tegevuste etapid on läbimõeldud ning töid tehakse vastavalt planeeritule, mille tulemusena moodustub terviklahendus.
Kontaktisik: Aivar Tubli
Maakond: Järvamaa
Projekt andmebaasi sisestatud: 2011-08-31

« Tagasi